Aarhus Universitets segl

Harvard Referencing System

Harvard Referencing System er ikke én specifik standard til at opstille dine henvisninger og din litteraturliste på. Det er blot en metode - en såkaldt navne-år metode.  

Der findes forskellige varianter af Harvard Referencing System.
Hvis du anvender et referenceværktøj, kan du f.eks. vælge standarder (output styles) som Chicago 16th, APA 7th eller Harvard. Det er alle output styles, som er bygget op efter navne-år metoden.  

Harvard Referencing System og henvisninger i teksten

Når du anvender Harvard Referencing System gælder følgende:

 • dine henvisninger skal stå i parenteser i teksten - ikke i fodnoter.
 • dine henvisninger skal bestå af forfatternavn(e) og årstal.

Eksempler teksthenvisninger

De angivne henvisninger er eksempler på, hvordan du kan vælge at udarbejde henvisninger i din tekst.
Hvis du anvender et referenceværktøj og vælger en standard (output style), f.eks. APA 6th, vil henvisningerne se lidt anderledes ud end de angivne eksempler.

Så længe princippet om, at henvisningerne skal indeholde forfatternavn(e) og årstal (og henvisningerne skal være i parenteser i teksten) er opfyldt, kan der sagtens være varianter opstillingsmæssigt. Vælg derfor blot en måde at opstille dine henvisninger på. Det vigtigste er, at dine henvisninger er konsistente i deres opbygning.

Du kan lave henvisninger i teksten på forskellige måder:

 • “According to Porter (1982) there are several ways to describe this…”
 • “There are several ways to describe this… (Porter 1982).
 • “Several authors have developed models, which describe this phenomenon (Jensen 1983; Olson and Møller 1982; Reynolds 1976).

Sådan kan du henvise til kilder med mere end én forfatter (hvis du anvender et referenceværktøj bestemmer output stylen, hvordan der henvises til kilder med mere end én forfatter):

 • (Christensen et al. 2000) or Christensen et al. (2000).

Direkte citater fra de originale kilder skal tydeligt markeres som citater, ved indrykning, brug af kursiv og/eller brug af anførselstegn. Du skal tilføje de(t) præcise sidetal fra kilden, f.eks.

 • ”Contracts are used primarily when their usefulness is perceived to be greater than their cost” (Roxenhall and Ghauri 2004, p. 261).

Hvis du ikke henviser til specifikke afsnit, skal du ikke henvise til et specifikt sidetal, medmindre der er en særlig grund til at gøre det, f.eks. når du henviser til en specifik tabel eller graf.

Hvis det ikke er muligt (eller er for dyrt eller tidskrævende) at finde den originale kilde, skal du henvise til både originalkilden og kilden, som henviser til originalkilden, f.eks.:

 • ”… organization structures (Mintzberg 1980 in Brooks 2004)”

så du derved nævner både den originale kilde og den kilde, du har anvendt.

Hvis du bruger internetkilder, skal du henvise til dem sådan her i din tekst (forfatter/ophav og år):

 • (Finanstilsynet 2021)

Når du citerer dine egne data (f.eks. fra interviews), skal dette tydeligt markeres.

Harvard Referencing System og litteraturlisten

En præcis og konsistent litteraturliste er meget vigtig, da den viser grundlaget for din viden og skal kunne bruges til at genfinde de kilder, du anvender. Din litteraturliste skal:

 • være opstillet efter forfatternavn(e) og et årstal - ligesom dine henvisninger i teksten.
 • være fyldestgørende, dvs. indeholde al relevant information for at din læser skal kunne genfinde dine kilder.

Så længe princippet om, at dine kilder skal opstilles efter forfatternavn(e) og år er opfyldt, kan der sagtens være varianter layoutmæssigt. Det vigtigste er, at din litteraturliste er konsistent i opbygningen - vælg derfor blot en standard, en måde at opstille din litteraturliste på.

Eksempler på kilder i litteraturlisten

De angivne henvisninger er eksempler på, hvordan du kan vælge at opsætte kilderne i din litteraturliste.
Hvis du anvender et referenceværktøj og vælger en standard (output style), f.eks. APA 6th, vil kilderne i din litteraturliste se lidt anderledes ud end de angivne eksempler. Det kommer sig ikke så nøje, bare litteraturlisten er opstillet efter navne-år metoden, den er konsistent i sin opbygning og kilderne er fyldestgørende.

Sådan kan du henvise til bøger:

 • Schiffman, Leon G., Håvard Hansen and Leslie Lazar Kanuk. 2012. Consumer behaviour: a European outlook. Harlow: Pearson.

Sådan kan du henvise til kapitler i bøger:

 • Finnemann, Niels Ole. 2010. "Internettet Som Nyt Vilkår for Virksomhedernes PR." In Håndbog i Strategisk Public Relations, edited by Henrik Merkelsen, 107-135. Kbh.: Samfundslitteratur.

Sådan kan du henvise til artikler i akademiske tidsskrifter:

 • Abrantes, Rui and José Figueiredo. 2015. "Resource Management Process Framework for Dynamic NPD Portfolios." International Journal of Project Management 33 (6): 1274-1288.

Sådan kan du henvise til artikler i aviser og blade:

 • Grunert, Klaus G. 2006. "Convenience: Så tag på gourmetrestaurant." Børsen, June 8, 11.

Sådan kan du henvise til internetkilder:

Det kan være en god ide at vedlægge kopier af internetkilder i bilagene, da de sider/dokumenter, som du henviser til, kan være blevet slettet, flyttet til en anden side eller opdateret.