Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Særsamlinger - Æstetik og Kultur

Specialer

Specialer fra Dramaturgi, Kunsthistorie, Musikvidenskab, Litteraturvidenskab og Æstetik og Kultur er registreret på listerne nedenfor. 

Søg efter specialer på listerne - og notér titel, forfatter, årstal og evt. specialenr. (gælder for specialer fra Dramaturgi og Æstetik og Kultur).
Lån af specialer sker ved henvendelse på AU Library - Kasernen.

Dramaturgi

Kunsthistorie: Specialer til udlån

Kunsthistorie: Specialer til brug på læsesal

Æstetik og Kultur

Litteraturhistorie

Specialesamlingen fra Afdeling for Musikvidenskabelig indeholder specialer fra 1951-.

Samlingen 1951 til 1991 er registreret i Bo Marschner: Bibliografi over specialeafhandlinger i faget Musik (da capo nr. 6), - 47 s., Aarhus 1992.

Afleverede specialer ved Institut for Æstetiske Fag efter sammenlægningen:

November 2006 - 2008

2009-  (en del specialer er elektronisk tilgængelige via listen).

Specialer fra 2012- er søgbare i Search - AU Library

Retorik - Specialer fra Retorik 2012- kan søges via Search - AU Library

  • Skriv retorik i søgefeltet
  • Afgræns i venstremenuen under 'Materialer' til 'afhandling, disputats, speciale'
  • Sorter efter årstal (øverst th.) og de nyeste specialer - med elektronisk adgang - listes først.
!
Aarhus Universitet har lukket for offentlig adgang til online specialer mv. af hensyn til ophavsret.
Er du studerende eller ansat på AU, har du adgang til materialet, når du befinder dig på universitetet, via universitetets netværk f.eks. EDUROAM.
Uden for universitetet kan du som studerende eller ansat få adgang via AUs VPN-forbindelse.