Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Særsamlinger - Æstetik og Kultur

Specialer

Specialer fra Dramaturgi, Kunsthistorie, Musikvidenskab, Litteraturvidenskab og Æstetik og Kultur er registreret på listerne nedenfor. 

Søg efter specialer på listerne - og notér titel, forfatter, årstal og evt. specialenr. (gælder for specialer fra Dramaturgi og Æstetik og Kultur).
Lån af specialer sker ved henvendelse på AU Library - Kasernen.

Dramaturgi

Kunsthistorie: Specialer til udlån

Kunsthistorie: Specialer til brug på læsesal

Æstetik og Kultur

Litteraturhistorie

Specialer fra Afdeling for Musikvidenskab er fra 1970- tillige registreret i Det Virtuelle Musikbibliotek 
Klik på 'Universitetsspecialer' under 'Ressourcer' i menuen tv. Ikke alle specialer er til udlån.

Specialesamlingen fra Afdeling for Musikvidenskabelig indeholder specialer fra 1951-.
Samlingen 1951 til 1991 er registreret i Bo Marschner: Bibliografi over specialeafhandlinger i faget Musik (da capo nr. 6), - 47 s., Aarhus 1992.

Afleverede specialer ved Institut for Æstetiske Fag efter sammenlægningen:

November 2006 - 2008

2009-  (en del specialer er elektronisk tilgængelige via listen).

Specialer fra 2012- er søgbare i Search - AU Library

Retorik - Specialer fra Retorik 2012- kan søges via Search - AU Library

  • Skriv retorik i søgefeltet
  • Afgræns i venstremenuen under 'Materialer' til 'afhandling, disputats, speciale'
  • Sorter efter årstal (øverst th.) og de nyeste specialer - med elektronisk adgang - listes først.