Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

RefWorks

Aarhus Universitet opsiger RefWorks

AU opsiger RefWorks med udgangen af 2018. Som bruger af RefWorks bør du derfor overveje at flytte dit indhold på din RefWorks konto til et andet referenceværktøj. Efter 2018 vil du nemlig ikke længere have adgang til dit indhold.

Som studerende og ansat på AU har du gratis adgang til referenceværktøjet EndNote, som du nemt kan flytte dine referencer fra RefWorks over i. AU Library hjælper dig også gerne med dette. Du kan også vælge et gratis referenceværktøj som f.eks. Zotero eller Mendeley. Her kan du dog ikke få support fra AU Library’s side.

Ansatte på AUH

Som ansat på AUH, uden tilknytning til AU, skal du skifte fra AUs RefWorks til Region Midtjyllands RefWorks inden d. 31/12-2018. Se vejledning til, hvordan du skifter til Region Midtjyllands RefWorks.

Hvordan skifter du til EndNote?

AU Library har udarbejdet en vejledning til, hvordan du nemt skifter til EndNote, værktøjet som alle studerende og ansatte på AU kan downloade gratis.

Hvad med referencerne i mine Word-dokumenter?

Inden du flytter dine referencer til et andet værktøj, anbefaler vi, at du færdiggør igangværende dokumenter, hvori du henviser til referencer i din RefWorks konto. Dvs. dokumenter, hvor du har anvendt RefWorks fanebladet i Word til at hente referencer ind fra din RefWorks konto og automatisk opdatere din litteraturliste.

Du kan dog også flytte dit indhold fra din RefWorks konto til EndNote og derefter konvertere dit Word-dokument, så du kan arbejde videre i dokumentet vha. EndNote i stedet for. Læs mere i vejledningen til, hvordan du skifter til EndNote.

Hvad er RefWorks?

RefWorks er et webbaseret referenceværktøj, som hjælper dig med at holde styr på dine kilder og sørger for at alt, du henviser til i dit skriftlige arbejde, kommer på litteraturlisten, som referenceværktøjet kan oprette automatisk for dig. Alt sammen ordnet efter den standard (output style), du vælger. 

Alle studerende og ansatte på AU frit kan benytte sig af RefWorks. Det kræver blot, at du opretter en RefWorks account (database). Herefter kan du sidde hvor som helst og arbejde med dine referencer i RefWorks, idet din RefWorks database ikke bliver gemt på din egen computer, men ligger online på en server hos RefWorks. 

RefWorks er nemt at komme i gang med og evt. arbejde sammen med andre om, netop fordi RefWorks ikke skal installeres på din computer, men kan tilgås online fra hvilken som helst computer. RefWorks er kompatibelt med Windows og Mac OS og arbejder sammen med Word

RefWorks og Microsoft Office 365

Windows: Microsoft Word 2013 eller Microsoft Word 2016 skal være installeret lokalt på din computer for at fungere sammen med RefWorks. RefWorks virker ikke sammen med Word Online.

Mac: RefWorks virker i øjeblikket ikke med Microsoft Word 2016, men der arbejdes på en løsning. RefWorks anbefaler, at Mac-brugere i mellemtiden går tilbage til Word 2011 for at få RefWorks til at arbejde sammen med Word.

Kom i gang med RefWorks

Kurser i Refworks

Ingen nyheder i denne liste

Kontakt og support

Har du problemer med eller spørgsmål til RefWorks, er du meget velkommen til at skrive til os - eller rette henvendelse til dit lokale betjeningssted. Vi vil gerne hjælpe dig!

Vejledninger

Særlige forhold på AU

Kom godt i gang med at bruge RefWorks

  • Når du har oprettet en RefWorks account, kan du med fordel bruge AU Library's guide til de primære funktioner i RefWorks
  • Vær opmærksom på, at hvis I er flere, der skal skrive en tekst sammen, er det nødvendigt, at I kun arbejder i en fælles RefWorks account. Programmet Write-N-Cite, der skal hente referencer fra jeres RefWorks account ind i jeres tekstdokument, kan kun hente referencer fra én account. Læs mere om dette i AU Library's guide til RefWorks.
  • Find også links til andre vejledninger til RefWorks.
  • Du kan automatisk hente referencer direkte ind fra de fleste databaser og søgeværktøjer. Det kan du med fordel gøre, når du alligevel søger litteratur diverse steder.
  • For at få Word til at hente referencer ind fra din RefWorks account, skal du installere et lille program - Write-N-Cite. Det finder du, når du er logger ind på din RefWorks account - under menuen Tools. Læs mere om dette i AU Library's guide til RefWorks.
  • Finder du fejl/mangler i din litteraturliste i RefWorks, skal disse rettes i den enkelte reference i din RefWorks account, ikke i dit tekstdokument
  • Ønsker du at tilføje tekst eller sidetal i dine henvisninger i teksten - også kaldet in-text citations - skal dette gøres ved brug af "Edit citation" funktionen i Write-N-Cite i Word. Hvis du tilføjer tekst manuelt i dine citationer i Word, vil disse forsvinde, når du indsætter en ny citation. Du kan læse mere om dette i AU Library's guide til RefWorks.

Hvorfor skal jeg bruge RefWorks?

RefWorks er nemt at komme i gang med og evt. arbejde sammen med andre om, idet RefWorks ikke skal installeres på din computer, men netop kan tilgås online fra hvilken som helst computer.

Det er muligt at eksportere referencer fra de fleste databaser og søgeværktøjer direkte ind i din RefWorks database, og du kan også uploade artikler og andre filer til dine referencer i RefWorks. På den måde har du alt samlet ét sted.

I RefWorks kan du - som ved mange andre referenceværktøjer - oprette egne noter til hver reference samt inddele dine referencer i mapper, så du har styr på din litteratur. 

Hvordan deler jeg indholdet i min RefWorks database?

Du kan dele indholdet i din RefWorks database på flere måder. Du f.eks. dele folders (mapper) eller hele din database i RefWorks med andre via en Share-funktion i RefWorks. På den måde bestemmer du, hvad dem, du deler med, skal kunne gøre med dine referencer. Læs mere om Sharing references.

Skal du samarbejde med andre om en tekst i Word, anbefaler vi, at I opretter en fælles RefWorks account, hvortil I deler login. Write-N-Cite værktøjet i Word kan nemlig kun hente referencer fra én RefWorks account, når I løbende henviser til disse i jeres tekst. Læs mere om fælles login.