Aarhus Universitets segl

Få styr på dine kilder

Få styr på dine kilder

  • Hvordan skal jeg henvise til kilder i min opgave?

Hvordan læser (og skriver) jeg en reference?

Referencer består af forskellige typer oplysninger. Dette er et eksempel på en artikel i et tidsskrift - opstillet efter Harvard metoden. En reference på en bog vil derimod som regel bestå af oplysninger om forfatter, udgivelsesår, titel, udgiver og udgivelsessted.

Er du i tvivl om, hvordan du skal henvise til dine kilder?

Så kan Studypedia, (som dog primært er rettet mod studerende på Arts), muligvis hjælpe dig på siden "Litteraturhenvisninger og referencer", på siden "Referencesystemer"eller på siden "Kildehåndtering".

Standarder og metoder

Uanset om du håndterer dine kilder manuelt, eller du anvender et referenceværktøj, skal du vælge en metode til eller standard for hvordan disse skal opstilles. Disse standarder kaldes ofte for styles eller output styles.  

En output style definerer hvilke oplysninger, der skal være inkluderet i dine referencer og henvisninger. Stylen definerer også hvordan disse oplysninger skal præsenteres i dit skriftlige arbejde, både i den løbende tekst eller fodnoter samt i litteraturlisten.

Hvilken standard/output style skal jeg vælge? 

Der findes mange forskellige styles, og det kan være svært at finde ud af hvilken en, du skal vælge. 
Tjek din fagbeskrivelse, din studiehåndbog, din studieportal eller andre relevante kilder for at se, om der er særlige krav til, hvilken output style/standard, du skal anvende, når det gælder henvisninger og litteraturliste. Er der ingen særlige krav, kan du evt. spørge på dit lokale bibliotek på AU Library eller kontakte din vejleder for at høre, om han/hun har specifikke præferencer.

Det vigtigste er, at dine henvisninger og litteraturliste er opstillet ensartet igennem din opgave, at der er konsistens, og at dine kilder er fyldestgørende.

Eksempler på output styles: 

Særlige forhold på AU

Referenceværktøjer

Gør det nemt at håndtere dine referencer - brug et referenceværktøj!

Studerende og ansatte på AU kan gratis anvende følgende værktøj, som AU Library supporterer: 

Hent EndNote

Brug for hjælp?

Har du spørgsmål eller problemer, kan du kontakte AU Library, som står klar til at hjælpe dig med dine spørgsmål.

Alternativt er du altid velkommen til at kontakte dit lokale bibliotek i AU Library.