Aarhus Universitets segl

Specialer november 2006 - 2008

 

DRAMATURGI

 

Ann Beate Nilsen Tangen

Den norske dramatiker Christopher Grøndahls radiospil "Risk" fra 2003 og dets tilblivelse

 

Anne Mathiasen:

Fra tillid til kreativitet.

- om konstruktion af strukturel tillid i dramaprocessen med henblik på udvikling af kreative reaktioner.

 

Anne Müller :

Når deltagelse bliver kommunikation

- en Luhmanninspireret analyse af et dramapædagogisk deltagelsesbegreb.

 

Anne-Marie Varberg:

Musicalen som vi kender den? Æstetiske overvejelser og dramatisk potentiale i relation til den danske musical

 

Bo Haahr Østergaard

Kulturområdet i Kina. En analyse af forudsætninger, roller og præmisser set i en samfundsmæssig kontekst

 

Camilla Stagsted Pade

Virkelighedskonstruktioner igennem interaktiv operaformidling for og med børn – en teoretisk undersøgelse af måden, hvorpå metoden Musikdramatisk Interpretation forbereder børn til et rationelt of performativt møde med operakunst

 

Christina Steenberg Larsen

Teatermetaforens Spor - en analyse af organisationsteoriens anvendelse af teatermetaforen

 

Ellen Louise Rahr Knudsen:

Kunst og virkelighed. Avantgarder i abjekt performativitet.

 

Gunnar Mangset

Tekstlojalitet eller regikonsept? En undersøkelse av den dramatiske tekstens stilling i teaterforestillingerne "Fruen fra Det indiske hav" og "En bagatell"

 

Hanne Larsen

Det sensitive og det rationelle barn - en analyse af dramafaglige dannelsespositioner

 

Henrik Vestergaard Nielsen:

Det pinlige som strategi. Humor i den moderne tv-komedieserie

 

Irene Bonde:

Virkelig illusion

- en analyse og fortolkning af computeranimation anvendt scenisk æstetisk i teaterforestillinger for børn.

 

Janne Pia Jensen:

Veje til viden – hvordan man skaber mening gennem iscenesættelse

 

Jakob Holtet Thomsen:

Dramatisk eller postdramatisk? En undersøgelse af Sara Kanes 4:48 Psychosis og Martin Crimps Attempts on her Life

 

Jesper Steen Balsløv Fransén:

Musicals i Den Flydende Modernitet.

- om amerikansk musicalteater som moderne ritual.

 

Joanna Magierecka:

Performance art og dramapædagogik. Moderne teaterformer som ramme for udforskning af højmodernitetens kompleksitet.

 

Johanne Nygaard:

”Få ledige pladser”. En analyse og vurdering af Aarhus Teaters og Hotel Pro Formas markedsføring, herunder refleksioner over de to teatres identiteter.

 

Jørn Buch Larsen:

Opfattelsen af commedia dell´arte set i lyset af Jacques Callots grafik.

 

Karen Lintner:

”Få ledige pladser”. En analyse og vurdering af Aarhus Teaters og Hotel Pro Formas markedsføring, herunder refleksioner over de to teatres identiteter.

 

Lene Skovhus

Improfortælling. På hvilke måder kan mundtlig historiefortælling for børn bevare narrativitet og samtidig åbne op for interaktivitet

 

Louise Kirkegaard

Baz Luhrmanns filmatisering i 1996 af William Shakespeares "Romeo and Juliet"

 

Mads Kamp:

Storhed og fald

DR og Radio Drama til debat.

 

Maj Garner Hansen:

Analyse af de aktuelle danske børne- og ungdomsforestillinger ”Iliaden” af teatergruppen Asterions Hus og ”Maria Bonita” af teatergruppen Batida, med særligt henblik på deres fremstilling af vold for de valgte målgrupper.

 

Malene Høffding Hedetoft

Sproglighed i dramatik - analyse af tre stykker ny dansk dramatik med fokus på sprog som æstetisk element i dramatik

 

Maria Lynggaard Ehmsen:

En diskussion af public-service-begrebet – set i lyset af digitaliseringen af det danske tv-medie.

 

Martin Qwist

Procesværkets dramaturgi - interaktivitet i live-rollespillet Uskyldighedens Melodi

 

Mette Hyltoft Svensson:

Kabuki

Tradition eller forandring?

En historisk gennemgang af kabuki med henblik på vekselvirkning med moderne teater.

 

Nanna Christine Rohweder-El-Tanany:

Når Muhammed ikke kan komme til bjerget.

New Audience Development i Danmark - case Betty Nansen Teatret og C:NTACT

 

Pernille Huus:

Smiling Villiains. En undersøgelse af Shakespeares skurke Richard III, lago og Edmund.

 

Sanne Grothe Wiwe

"Apocalypses Æra" En analyse af X-men tegneseriens fortællestruktur og tematik samt perspektivering til tegneserien som moderne myte

 

Signe Elisa Allentoft Lütken

Når øret åbner øjet. Radiospillets brug af lyd og billede eksemplificeret med forestillingen Mordets Melodi 2007

 

Solrun Toft Iversen

Dialogisk Dialog. En lingvistisk tilgangsvinkel til Jon Fosses dramatik

 

Stine Horn Gade :

Forumspil – læring om kommunikation og værdier.

 

Søs Elmstrøm Nielsen:

La leçon og Enetime - fra absurd drama til dramatisk ballet

 

Thomas David Kragebæk:

Teatret som brand - imellem kunsten og dens omverden. En problematiserende analyse af teaterinstitutionens identitetskonstruktion med Aarhus Teater som eksempel

 

Thomas Rosendal Nielsen

Verdandes væv - værk, dannelse og interaktivitet; to analyser

 

Trine Egelund Jensen

Retorik og narration i trailere til art-cinema film

 

Trine Sørensen

Upålidelighedens potentiale. En dramaturgisk undersøgelse af begrebet om narrativ upålidelighed – som filmteoretisk diskussionsfelt og som praktisk greb i Hr. Boe & Co.’s Reconstruction (2003)

 

KUNSTHISTORIE

 

Anders Møbjerg Stentoft

Den urbane erfarings visuelle metamorfoser - om Eugène Afgets og Brassaïs urbane fotografi

 

Anne Huus

Danish Design is an old chair - en diskussion af møbelguldalderens påvirkning på den aktuelle danske designscene

 

Anne Jonassen

Danish Design is an old chair - en diskussion af møbelguldalderens påvirkning på den aktuelle danske designscene

 

Anja Møller Pedersen:

Nye offentlige rum? Kunstens potentiale i byplanlægningen

 

Anne Marie Rechendorff:

Pieter Bruegel den ældres bondefremstillinger - Et studium af betydningslag i motiv og fremstillingsmåde med udgangspunkt i samtidige kilder

 

Anne Mette Laursen:

Anakronismens triumf – En interdisciplinær objektrelateret undersøgelse af retrobegrebet og dets samtidsfunktion

 

Anne Mette Thomsen:

Magt haver.

En sproglig og rumlig diskursanalyse af den landskabelige have i det danske borgerskabs subjektivering omkring 1800.

 

Aukje Lepoutre Ravn

9/11, det sublime og samtidskunstens traumebearbejdende potentiale

 

Benedikte Brocks:

Andre modernismer

 

Bill Michael Linde

Legen som normativ undtagelsestilstand

 

Bodil Johanne Monrad:

Don’t just look! Move! En fænomenologisk og performativ undersøgelse af Robert Morris’ og Jeppe Heins kropsligt betingede værker

 

Bonnie Bay Sørensen

Skabende destruktion. En undersøgelse af den anarkistiske skaberkraft i feltet mellem æstetik og politik

 

Dorthe Svanberg Lund

Samfundets indflydelse på besættelsestidens plakater

 

Gitte Iversen:

Iscenesat fotografi.

En komparativ analyse af iscenesættelsen i Susie Bonnén og Richard Billinghams billeder.

 

Gry Høngsmark Knudsen:

Genkendelser – Intertekstualitet i ny videokunst

 

Helene Lykke Evers

Det tidlige Islam - en anikonisk billedkultur

 

Helle Anita Brøns:

Ord og billede – en kunstnerisk, teoretisk og analytisk undersøgelse af ord-billede-relationer med fokus på værker af Asger Jorn og Sophie Calle

 

Inge Lise Mogensen:

Runaway Hegelians? Historiografiske casestudies af Hegel-receptionen hos Riegl, Gombrich og nyere kunsthistorie

 

Inger Marie Hahn Møller:

Familien som billede – Det borgerligt-moderne familiebillede mellem tilsløring og afsløring hos Carl Larsson og Louise Bourgeois

 

Jan Ulrik Chrintz Juhl:

Det klingende kunstmuseum

- en undersøgelse af musikkens potentiale som formidlingsredskab på kunstmuseerne

 

Jeanett Stampe Nielsen

Dukker, duller og D-skåle - Reflektioner over populærkunstens produktioner af det kvindelige skønhedsideal

 

Julie Bilgrau:

Det’ for børn! Kunstformidling som barndomskonstruktion – En analyse af formidlingsmateriale fra tre danske kunstmuseer, samt en argumentation for en tværdisciplinær tilgang til kunstformidling for børn

 

Jørgen Busgdorf Rud:

Malerne Niels Bjerre – ”Guds Børn” og Naturskildring 1892-1913 og 1925-1932

 

Karen Hansgaard Degenkolw

"Det nemmeste i verden er at kalde sig kunstner" En kunsthistorisk placering af Otto Frello og hans værk. Er Otto Frello kunstner?

 

Kristian B. S. Handberg, konferens:

Hvad er superrealismen?

Om den ekstreme realisme i billedkunsten 1965-1980

 

Kristine Holst Rasmussen

Kunst og erhvervsliv. En kulturpolitisk perspektiveret belysning af, hvad disse to sfærer kan bruge hinanden til, og hvilke samfundsmæssige potentialer og ricisi et sådant samarbejde indebærer

 

Kristoffer Horn Jensen

Street Art i Berlin - kampen om de urbane rum

 

Lars Christian Beat Schäfer

Æstetisk bæredygtighed og bæredygtig æstetik? Arkitekturens udfordring i begyndelsen af det 21. århundrede

 

Lars Jakob Bang Larsen:

Rum, repræsentation og fællesskab i Palle Nielsens ”Modellen: en modell för ett kvalitativt samhälle”

 

Lene Laigaard Andersen:

Kunstmuseets Sociale Rolle – En analyse af, i hvilket omfang social inklusion reflekteres som praksismodel på danske kunstmuseer

 

Line Suhr Marschner, konferens:

Levende sten – Om kirkebygningens symbolske betydningslag og om stensymbolik i tre moderne kirker

 

Lisbeth Tarp:

Naturens Apoteose – Tematisering af forholdet mellem kunst og natur i 1500-tallets kunstneriske hybrider

 

Lone Bording Jensen:

Anni Carraccis udsmykning i Palazzo Farnese i Rom: Ikonografi og ideology

 

Lotte Nishanthi Kjeldsen:

Portrættet som billede – En blikkulturel undersøgelse af et udvalg af C. W. Eckersbergs portrætmalerier fra 1817-1824

 

Lotte Sophie Lederballe Pedersen:

På un/heimlich grund – Hjemløshed som æstetisk strategi og motiv i Kurt Schwitters’ anti-nationalistiske værker

 

Louise Tofte Koch

Kvindefiguren i Hanna Höchs fotomontager

 

Maiken Kramer Overgaard

Det kollektive museum - Museumsformidling i en social, virtuel hverdag

 

Maja Egelund

Tilbage til fremtiden - eskapisme og sci-fi drømme i retrospektivt radiodesign

 

Maja Junge Jørgensen

Flygtighedens æstetik. En belysning af den flygtige materialekarakter i nyere installationskunst set i forhold til en nutidig beskuers oplevelse af andre materialetyper

 

Majbritt Løland

Fra kulturpolitik tl oplevelsesøkonomi - museet mellem kultur- og erhvervsliv

 

Maria Kappel Blegvad

Crossoverfotografi

 

Marianne Gasbjerg:

1800-tallets danske historiemaleri – motiver og intentioner

 

Marie Filskov:

Formviljen hos L.A. Ring og Vilhelm Hammershøi. En vandring gennem motivkredsen døden, landskabet, interiøret og kvinden med sideblik til J.P. Jacobsen og Herman Bang

 

Marie Nipper

Enhver by tager form efter den ørken, den rejser sig foran - en analyse af Dubai og ørkenmaterialitetens mytologi

 

Mette Maria Gye Pedersen

Vort gamle Danmark skal bestå. En analyse og diskussion af af kulturkanonens konstruktion af dansk national identitet

 

Mia Hørup

Does Art Work? En undersøgelse af den interne effekt, når virksomheder integrerer kunst i medarbejdernes arbejdsmiljø

 

Nanna Liengård Ruge:

Don’t just look! Move! En fænomenologisk og performativ undersøgelse af Robert Morris’ og Jeppe Heins kropsligt betingede værker

 

Pernille Bøttcher

Det muliges kunst. En undersøgelse af kunstbegrebet og kunstfeltets aktører i en kulturpolitisk optik

 

Pernille Leth-Espensen:

Naturens status i samtidskunsten.

 

Rikke Grønne Kubstrup:

Designforskning aktuelt og historisk – En oversigt med udgangspunkt i forholdet mellem proces og objekt

 

Rikke Hansen:

Rum, værk og betragter – med afsæt i udvalgte installationer af Olafur Eliasson og Ilya Kabakov

 

Sara Gjøde

Sanseudstillinger som performativitet, fænomen og børnekultur. En undersøgelse af sanseudstillingerne i Kunsthallen Brandts

 

Signe Brink Pedersen

Kunstens frirum - om kunststøttestrategier samt kultur og byudvikling i New York, Berlin og København

 

Signe Margrethe Eberhardt:

Museumsloven og virkeligheden – en undersøgelse af det aktuelle kunstmuseale forskningsbegreb i Danmark.

 

Signe Nielsen

Interaktive principper på Kunstmuseet. En analyse af potentialerne for varieret betydningsproduktion i fortolkningsrummet mellem værk og beskuer på kunstmuseet

 

Signe Ullerup

Ret til kunst - En kunstteoretisk diskussion af ophavsretten, med særlig fokus på originalitetskravet og værkdefinition

 

Sine Kildeberg

Fra klar form til den sansede natur - passager mellem tidlig modernisme og mørkemalere

 

Teresa Østergaard Pedersen

Det Gotiske Brand - En problematisering af cistercienserarkitekturens kunsthistoriografiske position

 

Tina Madsen

Rituelle rejser - åndelig pilgrimsfærd i flamsk maleri 1470-1515

 

Tom Lund Hermansen

Frit spil for smagsdommen. Kritikkens mulighedsbetingelse i en pluralistisk kunstverden

 

Trine Elisabeth Grøne

Meningsfyldt materialitet? En analytisk undersøgelse af de kunstneriske materialer og deres funktioner for betydningsdannelse i udvalgte værker efter 1980

 

LITTERATURHISTORIE

 

Anna Kaae Jensen:

Eksklusion og inklusion – Adskillelser og udvekslinger i moderne primitivistisk kunst antropologi i Paul Gauguin´s Noa Noa og Bronislaw Malinowski´s Argonauts og the Western Pacific og A Diary in the Strict Sense of the Term.

 

Anne Marie Drud Thodsen

Op på mærkerne - Brandings sociale koder. Kulturel identitet og branding - signaler i litteraturen.

 

Anne Sofie Steens

Ondskabens æstetik. En analyse af fremstillinger af nazister i kunst og populærkultur

 

Birgitte Kjær Jensen og Miriam Plon:

I al fortrolighed – en undersøgelse af unges tilegnelse af podcastmediet.

 

Britt Skjoldborg:

Relationel realisme og etik i en ny socialitet. En læsning af ”On Beauty” af Zadie Smith

 

Cecilia Arnkil Stenberg

"Everything seems to fall within his range" - en undersøgelse af Bob Dylans apokalyptiske forestilling

 

Charlotte Hove:

Når branding og storytelling kommer til byen.

-Et kritisk blik på branding, storytelling og deres funktion i byen – med Århus som eksempel.

 

Christian Winther Bech

Æstetisk webkommunikation - Troper og narrative strategier på nettet

 

Christina B. Dahl:

”Im Rausche des Schauens”

En undersøgelse af værkformer og ekfratiske funktioner I Rilkes forfatterskab med udgangspunkt i

”Requium für eine Freundin” og ” Requium für Wolf Graf von Kalckreuth”.

 

Elisabeth Vestergaard Dørken

Bibler i børnehøjde. Typer og fortælling i den danske børnebibel 1900-2007

 

Esben Hougaard Hjuler

Livsanskuelse hos Henrik Pontoppidan - miljø eller fortællepraksis? Analyse af grundtvigianismen i Det forjættede land og vitalismen i Lykke-Per

 

Espen Strunk:

En ballet i baggården - en diskussion af rockteksten som litterært fænomen med udgangspunkt i udvalgte tekster af Leonard Cohen og Bruce Springsteen.

 

Filip Granlie

Vægtskålen på tungen. Ransagelse af loven med indicerende analyser af L´ etranges af Albert Camus og den aktuelle terrorisme

 

Frida Hansen

Mørkets Labyrint

Gotiske topografier: frygt og erkendelse fra 1700-tallets gotiske roman til nyere japansk horror

 

Gry Koch Jensen

Litterær performativitet - teksten som begivenhedsrum med politisk potentiale

 

Hanne Charlotte Bach Nielsen

Det moderne individs identitetsdannelse - med afsæt i en prosaisk livshorisont og ronisk fremstillingsform

 

Heidi Busack-Boyesen

Fra autobiografi til autofiktion. En undersøgelse af forfatterens nye roller og modtagerens reaktioner

 

Heidi Holst Madsen

Floire og Blancheflor

 

Heidi Reidel Sørensen

Det danske bogmarkeds rammebetingelser omkring årtusindskiftet

 

Helle Villekær Østergaard

Bykunst og Kulturkanon – en undersøgelse af randrusianernes forhold til kunst og kultur indenfor bymurene, set i forhold til formålet med den danske Kulturkanon.

 

Henning Dam Nielsen

Et øjeblik af verden eller det litterære valg - udvalgte fortællinger af Jorge Luis Borges læst i lyset af Friedrich Nietzsche

 

Iris Galili:

Forestillinger om Holocaust.

Fiktionen som hukommelsesgrundlag for den identitetssøgende jødiske efterkommer.

 

Jacques Rahr Knudsen

En analyse af internetbiblioteket Google Book Search med særlig fokus på æstetiske, kommunikative og teknologiske parametre

 

Jakob Holm

Galskab og modernisme - skizofreni som læsestrategi

 

Jeppe Billeskov Grünberger

Formelle Bånd – Om narration, kanon og nedarvning i litteraturhistorier

 

Jeppe Naur Jensen

Neighbours - tre typer af den implicitte læser i Raymond Carvers noveller

 

Johanne Worsaae Petersen og Helle Juhl Lassen:

Nytænkende Dansk litteratur 06 – mellem forfatter, bog og kontekst.

 

Johannes Peter Holmgaard Henriksen

Gensidige rettigheder – om anerkendelse og ressentiment hos Dostojevskij og Houellebecq

 

Jonatan Yde

Manual til digital kunst – kompleksitet og multimedialitet

 

Lise Bonde Christensen

"Shadows of the world appear" En læsning af Alfred Lord Tennysons digt "The Lady of Shalott" som symptom på victoriatidens åndsliv, belyst med inddragelse af udvalgte digte fra det øvrige forfatterskab samt prærafaelitiske illustrationer af digtet

 

Louise Volsted Pedersen

Læsningens begær - om plot og suspense hos Raymond Carver og Robbe-Grillet

 

Maja Bejlegaard Petersen

"And Melancholy mark'd him for her own": Melankoli som topos i Thomas Grays "Elegy", Ann Radcliffes The Mysteries of Udolpho og i malerier af Caspar David Friedrich

 

Marlene Skau Hansen

En ukendt verden - Holocaustlitteratur og æstetiske virkemidler i værkerne af Imre Kretész og Primo Levi

 

Martin Toft

Den skizofrene Revolution. Om galskabsfascination i Peter Laugesens værk fra tresserne og halvfjerdserne

 

Michael Monberg Jørgensen:

Multiplot – filmmanuskript og analyse.

 

Mette Rud Nielsen og Anna Bodil Sørensen:

The Art of Action.

En analyse af avantgardemanifestets performative intervention i det æstetiske, det politiske og det massemediale felt.

 

Morten Mathiesen

After the first death, there is no other

- Lyd og betydning I Dylan Thomas´ lyrik

 

Rasmus Hjorthøj Steffensen

Skriften på grænsen, grænsen i skriften - litterærer grænsegængere i et forandringens Europa

 

Rasmus Holm-Pedersen

Muligheden af et menneske - en analyse af potentialitet og identitet i "Der Mann ohne Eigenschaften" med udgangspunkt i Giorgio Agamben og Gilles Deleuze.

 

René Steffensen:

Berlin wird…

- Et transitorisk byrums erindring og fremtid i ny tysk litteratur.

 

Rikke Ejsing Holm

Kontrafaktisk historie som litterær strategi – Kontrafaktisk realisme og Philip Roths The Plot Against America

 

Rikke Merethe Uldall

At fortælle Tyrkiet - om konstruktionen af national identitet i Orhan Pamuks Kara Kitap, Den Sorte Bog

 

Sanne Flyvbjerg

I en kælder på Internettet. En rumanalytisk undersøgelse af interfacet i tre nyere kunstværker af Tony Oursler, Kassandra Productions og Jeppe Hein

 

Sanne Maja Funch Christensen

Venus eller offer - en kritisk analyse af den danske debat om prostitution

 

Sara Linderoth Bouchet

Stemmer i forandring. Den litterære forhandling af identitet i maghrebinsk-franske tekster

 

Sisse Mathilde From Laugesen

(D)en anden(s) (Be)tydning

 

Thea Lyng Thomsen

Jebjerg på Dictes manér - Æstetiske strategier på kulturens grænse mellem lokal og global

 

Tilde Kelp:

Fortællingens nødvendighed

 

Vibeke Just Andersen

Demiurgens ild & kraniets smil. Om a-metaforcitet & poetisk erkendelse hos rené Char & Tor Ulven

 

MUSIKVIDENSKAB

Anders Østerby

Guldet ligger for jeres fødder. Fra den smalle til den brede produktion. En analyse af Safi Duos karriereskift

 

Andrea Krüger Holm:

Samklange – hvorfor musikalske processer som korsang og korledelse anvendes i arbejdsrelaterede sammenhænge

 

Anne Ebbensgaard Torstensen

"Ren provins i skulderhøjde"

 

Anne Kathrine Rosenberg Simonsen

Rekontekstualiseringer af det oprindelige liturgiske requiem i nyere requier. En undersøgelse af betydningsforskydninger i Benjamin Brittens War Requiem og Lars Sømods Requiem - en sang om tro og tab , belyst via analyser af udvalgte tekstled

 

Anne Kau Henriksen:

Hvad mon man er…

Te´nar eller tenor?

- om brugen af kor-workshopper til fremme af innovation, samarbejde og kommunikation i dansk erhvervsliv.

 

Anne Overbye Ørum

"Køn på 12 måder" - en undersøgelse af det kvindelige perspektiv på Tori Amos' Strange Little Girls-album og hvordan dette manifesterer sig musikalsk, eksemplificeret gennem udvalgte analyser

 

Anne Thostrup:

HØR HVALEN SØRGE

- en perceptionsorienteret analyse af samspillet mellem lyd og billede i naturdokumentaren – The Blue Planet.

 

Anne-Marie Træholt Rasmussen:

Korets rolle i den senmoderne Danske Folkekirke.

- en redegørelse for korets rolle ud fra konvention, funktion,praksis og effekt.

 

Anne-Sofie Linderoth Bouchet:

”Sig det med rytmer” – en undersøgelse af musikkens og lyrikkens krydsfelter og deres betydningspotentiale gennem en analyse af Peter Laugesens digtning og musikalske performance.

 

Arvid Lagoni Asmussen

Mellem individualitet og fællesskab: Karismatisk lovsang som et udtryk for postmoderne religiøsitet

 

Berit Hougaard Pedersen

Fællesskaber i toner og ord - En undersøgelse af moderne sangfællesskab som diskurs i forbindelse med Sangens År

 

Birgitte Nielsen Aarestrup

Chorlieden og Brahms - i en begrebsmæssig afklaring og i en redegørelse for korsangens historie belyses gennem genren "chorlied" med eksempler fra Johannes Brahms' produktion

 

Caspar Haack Eriksen

"Den danske sangskat" og Højskolesangbogens 18. udgave (2006) - En undersøgelse af det aktuelle fællessangsrepertoire med fokus på fællessangens status i det senmoderne samfund

 

Charlotte Matthiesen

Hvordan lyder en krimi? - en komparativ undersøgelse af underlægningsmusikken i tre nyere danske tv-krimiserier, med særlig fokus på Forbrydelsen (2007)

 

Christian Damsgaard-Madsen

Faseforskydning og rytmisk konstruktion. Musikalske processer i Steve Reichs tidlige værker 1965-71

 

Christina Lassen

Musikken hævet over mistanke. En kommunikationsteoretisk undersøgelse af den musikalske strategis indflydelse på den audio-visuelle reception af tv-dokumentaren "Hævet over mistanke"

 

Christian Wendelboe Madsen:

Der ønskes en redegørelse for udvalgte digtitale lydteknologiers betydning for det musikalske udtryk i moderne mainstream-musik og en diskussion af, hvorvidt disse teknologiers brug giver aspekter af mainstream-musikken et ensartet udtryk.

 

Ditte Kamp Hansen

Rytmisk a cappella kor i Danmark - tre forskellige tilgange

 

Heidi Mølgaard:

Almendannelse gennem sangundervisning.

- en undersøgelse af gymnasiets sangundervisning i perioden 1963-2006.

 

Inge Bendixen:

Musikundervisning i et musikkulturelt Danmark.

-en undersøgelse af World Music Centers – folkeskoleaktiviteter i et dannelsesperspektiv.

 

Jacob Meesenburg:

Gymnasiereformens betydning for musikfaget på det almene gymnasium med særlig fokus på elevernes forudsætninger og interesser og gymnasiets studieforberedende og almendannende opgave.

 

Julie Schaumann-Hansen:

Salmeforspillet i Danmark i det 20. århundrede.

 

Jeppe Seirup:

”I´m a Barbie Girl, in the Barbie World” – nu med kulturstøtte.

Dansk musikeksport I en kulturpolitisk kontekst.

 

Johannes Stig Andersen:

Rituel musik og dans i den afro-brasilianske religion candomblé nagô ketu set i et transatlantisk perspektiv

 

Katrine Orleman

Dokumentar i musikkens vold? En undersøgelse af underlægningsmusikken i dokumentarfilm i forhold til TV-dokumentaren, belyst gennem Michael Moores Fahrenheit 9/11 (2004) og Christoffer Guldbrandsens Fogh bag facaden (2003)

 

Katrine Ruthner Kølleskov Munkejord:

Folkemusikuddannelserne ved Institutt for Folkekultur i Rauland - en særegen institution i den norske uddannelses- og kultursektor

 

Kim Bisgaard Pedersen

Musik og økonomi. Med kritisk teori analyseres musikæstetik og økonomiteori med henblik på en samtidig kritisk vurdering af musikkens relation til økonomi og perspektiverne heri

 

Kirsten Fensteen Stuckert:

Grænseoverskridende rockstjerne og provokerende samfundsrevser – en undersøgelse af æstetiske virkemidler anvendt i Marylin Mansons musikalske produktion med særlig fokus på albummene ”Antichrist Superstar” og ”Mechanical Animals”.

 

Kristine Lund Andersen

Carl Nielsen og århundredeskiftekulturen

 

Lasse Nielsen

Charts, tags og neighbours - En undersøgelse af webstedet Last.fm's kulturelle strategier

 

Louise Madsen:

It don´t mean a thing, if it ain´t got that swing!

Tendenser i nyere bigbandmusik eksemplificeret gennem analyser af tre aktuelle kompositioner af Django Bates, Geir Lysne og Maria Schneider

 

Mads Wadmann-Pedersen:

Jazzimprovisation.

En analyse af Bill Evans – single line – improvisationer i udvalgte trio indspilninger fra perioden 1959-61.

 

Magnus Hallundbæk Mikkelsen

Rockstjernediplomati. Rockmusik som politisk virkemiddel

 

Maya Nissen:

Gennembrud i musikbranchen: Mellem rockmusiker og musikindustri. Ideologi, historie og nutid med et up coming band som eksempel

 

Mette Dilling Hansen:

NÅR KANONER SKYDER MED SPREDHAGL.

En diskursiv analyse og en diskussion af den danske kulturkanon med særligt fokus på kanonen for musik.

 

Mette Vedstesen:

Det er noget med drama, og det er noget med at det møder musikken.

- en undersøgelse af kunstformidlingsprocessen og operaopfattelsen i Den jyske Operas pilotprojekt ”Opera i undervisningen”.

 

Michael Grankvist Sørensen

Hardbop i et spændingsfelt mellem stil og genre - En undersøgelse af hvilke betydninger man i dag kan knytte til begrebet hardbop ud fra en stilistisk og genremæssig kontekst

 

Mikael Ruge Stegger

Det er bare... hvad man synes, simpelthen - rockproduceren som kunstnerisk leder og kreativ samarbejdspartner

 

Mikkel Almholt - konferens:

Hvad er Chicago postrock.

En karakteristik af Chicago-postrock set i historiske, musikalske og sociologiske perspektiver med udgangspunkt i analyser af udvalgte numre.

 

Mikkel Pedersen

Musikkens rolle i dokumentarfilm. Med udgangspunkt i en diskussion af dokumentarfilmens forbindelse til virkeligheden og musikkens rolle i den audiovisuelle fremstilling analyseres bruges af musik i Ghost of Cité Soleil 2006, Fahrenheit 9/11 2004 og An Innocent Truth 2006

 

Nanna Thorborg Monrad

Musikalske aspekter af Højskolesangbogens udvikling. På baggrund af en historisk gennemgang af den musikalske udvikling analyseres et udvalg af nytilkomne sange i den nyeste udgave af Højskolesangbogen. Den historiske gennemgang og analysen danner udgangspunkt for at undersøge, hvordan fornyelsen kan forstås i lyset af Lars Qvortrups teori om det hyperkomplekse samfund.

 

Ole Jørgensen:

Udkast til musikkens fænomenologi.

-udlægning af den musikalsk væsende lydskikkelse i perspektiv til den hengivende være-i-verden.

 

Peter Nissen :

Sammensmeltningen af folkemusikalske og kunstmusikalske elementer i Chopins mazurkaer.

- en undersøgelse af harmonik og melodik.

 

Rikke Ramm-Mikkelsen:

Kanoniseret kultur – en analyse af kulturpolitiske interesser i forbindelse med kulturkanon (2006) med særlig fokus på Kanon for musik.

 

Signe Thorsted Bøge:

En undersøgelse og diskussion af Joni Mitchells kunstneriske univers med fokus på at afdække gennemgående karakteristika i hendes samlede produktion.

 

Søren Dybdahl Andersen

Struktur, lyd og genretransformation i 1970'ernes fusionsjazz

 

Thomas Høj Mortensen

Lydbranding - Auditiv identitet, kommunikation & manipulation

 

Thomas Mesenburg

En undersøgelse af værdier og forhold af økonomisk, social, kulturel og geografisk art på den islandske indiescene samt disses indvirkning på scenens internationale succes

 

Thomas Mølgaard:

Online fildeling og interessekonflikt omkring musikbrug på Internettet.

- En karakteristik af de nye teknologiers væsentligste elementer og en analyse af disses betydning for konflikten mellem pladebranche og forbrugere

 

Thomas Peckham:

Musik i valgvideoer.

En undersøgelse af hvordan musik bruges til at profilere partier og til at udpege deres målgrupper i danske valgvideoer.

 

ÆSTETIK OG KULTUR

 

Andreas Jonathan Bahnson Brøndsted

Flanørens fortællelyst. Herman Bangs journalistik set i moderne optik

 

Anne Kathrine Eriksen:

Danmark i den globale tidsalder – en analyse af aktuel dansk kulturpolitik.

 

Anne Louise S. B. Petersen og Simon Christian Bang:

Sammen og hver for sig.

Et casebaseret speciale om CVU Nordjylland fusionen med udgangspunkt i Aalborg Seminarium.

 

Annemette Børsting Dalgaard:

Livsfortællinger på TV.

 

Camilla Hasseris Dietz:

Kunsten at kommunikere i det urbane. En diskussion af samtidskunstens rolle i den kreative storby

 

Christina Schilling

At være eller ikke være som folk er flest. En undersøgelse af identitet blandt nordiske Eurovision Song Contest-fans

 

Ditte Maria Bangsund-Pedersen

Æstetisk kirurgi - et teknologisk redskab til identitetskonstruktion eller en senmoderne jernjomfru

 

Ditte Marie Størner

Udfordringer og potentialer for markedsføring i det senmoderne

 

Dorthe Hove Sørensen

Barcelona og El Modernisme - Arkitektur og catalansk identitet 1888-1929

 

Dorthe Vangsgaard Nielsen:

Rytmisk ironi. Gentagelsesformer i Jon Fosses og Normand Chaurettes dramatik.

 

Eigil Hansen

Dansk folkemusikkultur. Diskurser mellem tradition og fornyelse

 

Erla Björg Gunnarsdottir

Demokrati og kultur. Senmoderne tendenser i Reykjaviks kulturpolitik

 

Eva Fisker Mikkelsen:

`Globale vindere`

- En kritisk diskursanalytisk undersøgelse af den aktuelle debat om, hvad Danmark skal leve af i en globaliseret fremtid

 

Helene Horndrup Thomsen:

Danmarks internationale kulturformidling. En undersøgelse af det kulturpolitiske rationale for Danmarks internationale kulturformidling samt den praktiske udførelse af kunstformidlingen med Det Danske Kulturinstitut som case

 

Irene Merete Søgaard Jensen:

Kulturformidling. Sonderinger i kulturformidlingens teori og praksis.

 

Jesper Kokkendoff Jørgensen

Designworks 05. Med udgangspunkt i et udstillingsprojekt med særlig fokus på vækstlaget inden for møbeldesign i Østjylland foretages en teoretisk og empirisk undersøgelse af vilkårene for at etablere samarbejde mellem erhvervsliv og kulturliv

 

Johanne Daugaard Løkke:

Bybranding, fortælling og oplevelser – en undersøgelse af brandingens potentialer for den moderne provinsby eksemplificeret med Horsens.

 

Karin Kassell Mikkelsen

Eksponeringen af intimitet i senmoderniteten med udgangspunkt i reality-tv og dokumentarfil

 

Karin Lund

Modtagerens rolle og position i forhold til product placement i filmmediet

 

Katrine Sidenius

Leg og fantasi som virkelighed - en analyse og diskussion af Gruppe 38s Den lille pige med svovlstikkerne og Corona La Balances Vejen til min far

 

Line Gren

Dansk Folkeparti - Konservatisme i en globaliseringstid

 

Lise Johanne Sinnbeck

"Vanishing Lake" - synsvinkler på Elizabeth Magills maleri 1997-2007

 

Lisette Agerbo Henriksen

MainstreamMesterværk. En analyse af Harry Potter-bøgernes potentiale til dannelse af æstetisk erfaring hos den senmoderne læser

 

Lotte Højfeld:

Hankatten og sangskatten – om Kim Larsen og danskhed

 

Marie Cecilie Overgaard Olsen

Potentialet i branding. En undersøgelse af potentialet i branding med hensyn til rekruttering af studerende til Det Naturvidenskabelige Fakultet på Aarhus Universitet

 

Marie Normann Nyeng

"Fuck virkeligheden! - Vi skal nok få den lavet om" - Politiske potentialer i relationel kunst

 

Nina Gram

Hør oplevelsen! En undersøgelse af lydens funktion i oplevelsen og profileringen af tre caféer

 

Rakel Holder Nåvik:

Filmens lydunivers. Musikkens og lydens betydning i dogmefilm

 

Rikke Kvist

Børnekulturelle diskurser og den danske folkeskole

 

Rikke Skovbjerg Knudsen:

Performativitet, sethed og agens

- Senmoderne identitet: Performative og æstetiske processer mellem selvfremstilling og subjektivering

 

Sidsel Overby Hartlev

URBANE VANDRINGER Om alternative byvandringsformer i litteratur og virkelighed som subjektkonstituerende praksis

 

Signe Sindbjerg Nielse:n

Integration – mellem politik og kultur.

Et forslag til differentiering af integrationsbegrebet ud fra analyser af æstetiske projekter

 

Sisse Haals Strunk

Døden i fokus - en receptionsæstetisk analyse af fotoudstillingerne Eventuelle pårørende og The Morgue

 

Stefan Steenholdt

Det Autentiske. En undersøgelse af begrebet "autenticitet" og dets betydninger og diskurser - belyst gennem et musikanalytisk eksempel og endvidere i forhold til individets identitetsarbejde samt set i et kulturkritisk perspektiv

 

Søren Petersen:

Filmnarrationens visuelle retorik

- En narratologisk analyse af tre film Memento, Orkidétyven og Dogville, med udgangspunkt i en undersøgelse af filmens generiske repræsentationelle effekter

 

Tanya Majlund Mcgregor:

Tvetydighedens kunst – en undersøgelse af forholdet mellem virkelighed og fiktion i Claus Bech-Nielsens projekter – The Retur og The Democracy og Claus Nielsens ”hjemløs”.

 

Thilde Vesterby

Udfordringer og potentialer for markedsføring i det senmoderne