Aarhus Universitets segl

Bibliotekets historie

Bibliotekets historie

Aarhus University Library, School of Business and Social Sciences, Bartholins Allé er det ene af hovedområdets 3 biblioteker på School of Business and Social Sciences. Hovedområdets biblioteker (Bartholins Allé, Fuglesangs Allé samt Herning) er en del af Aarhus University Library, der blev officielt lanceret den 13. juni 2012. AU Library samler universitetets 20 biblioteker i en ny enhed i et tæt samarbejde med Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.

Biblioteket på Bartholins Allé, der tidligere hed Det Samfundsvidenskabelige Fakultetsbibliotek ved Aarhus Universitet, blev etableret d. 1. januar 2010 ved en sammenlægning af institutbibliotekerne for Jura, Økonomi, Psykologi og Statskundskab.

Om fagenes og bibliotekernes historie

Aarhus Universitet blev indviet i 1928, og fagene under samfundsvidenskab var næsten med fra begyndelsen: Undervisningen i økonomi og jura startede i september 1936. Men man kunne ikke tage en juridisk embedseksamen i Århus før 1950. Man kunne derimod få en økonomisk embedseksamen allerede i 1940. Statskundskabs første studerende startede i 1958, og de første kandidater blev færdige i 1964. Den første psykologistuderende startede i 1968/69 og de første 4 kandidater fik deres embedseksamen i 1973/74.

Der var ingen biblioteker på fagene i begyndelsen, men professorerne havde private bogsamlinger på deres kontorer. Den første store bogsamling, der blev givet til universitetet, bestod af professor Franz Dahls "retsvidenskabelige, nationaløkonomiske og socialpædagogiske bibliotek". De mange tusinde bøger blev grundstammen i den juridiske bogsamling. Du kan se Franz Dahls exlibris på omslaget i mange af de gamle bøger, og der er en mindetavle ved bibliotekets hovedtrappe. Statskundskabs bibliotek startede i 1962, hvor det først var placeret i "barakken" på Lille Barnow for i 1967 at blive flyttet til instituttets bygninger i parken. Systematikken blev udarbejdet af Professor Erik Rasmussen og anvendes stadig i dag. Biblioteket ved Institut for Økonomi blev ligeledes skabt fra donationer, ikke mindst fra professor Jørgen Pedersen. Psykologisk Bibliotek fik i sine første lokaler i 1973 plads til 9.000 bøger og 260 løbende tidsskrifter.