Fagets ressourcer - Kunsthistorie


Bibliografier

 • Wilson Art Full Text
  Databasen giver fuldtekst adgang samt referencer til fagfællevalgte kunsttidskrifter indenfor moderne kunst. Wilson Art Full Text indekserer godt 500 tidsskrifter, hvoraf 108 er online tilgængelige. Basen indeholder ca. 500.000 poster indenfor: kunst, grafisk kunst, keramik, skulptur, industriel design, folkekunst, textiler,landskabskunst, indretning, museologi, reklamekunst, fotografi, tv, film, video mv. Fra 1984-. Fuldtekst 1997-
 • BHA - Bibliography of the History of Art
  Adgang via Getty Research Institute til BHA.
  International bibliografi, der omfatter litteratur om arkitektur og billedkunst; billedhugger- og malerkunst, tegning, grafik, foto- og videokunst (ikke filmkunst) samt installations- og performancekunst, have- og landskabskunst, kunsthåndværk og –industri, folkekunst (i begrænset omfang), design, scenografi og kostumekunst, konservering og konserveringshistorie. BHA dækker tidsmæssigt fra 300 tallet til i dag, samt kristen kunst før 300-tallet. BHA dækker vestens kunst og kunst, der afspejler vestlig tradition, dvs. kristen kunst i Lilleasien og Afrika og europæisk kolonikunst fra Asien og Afrika. Bibliografien henviser til bøger, tidsskriftsartikler, festskrifter, udstillingskataloger, afhandlinger og konferencerapporter. Fra 1973-2007. Basen opdateres pt. ikke. 
 • Artlibraries.net
  Referencedatabase (ej fuldtekst) til artikler og bøger, udstillingskataloger m.m. om kunst og kunsthistorie. Udvikles i samarbejde mellem biblioteker, museer, forskningsinstitutioner og Universitätsbibliothek Karlsruhe. Indeholder kunstkataloger fra europæiske, amerikansle og australske forskningsbiblioteker og museer.  Indeholder også referencer fra Danmarks Kunstbibliotek. 
 • Bibliografi over Dansk Kunst - BDK
  Nationalbibliografi over dansk kunst fra oldtid til samtid. Dækker litteratur på dansk og udenlandsk om dansk arkitektur, billedkunst og kunsthåndværk udgivet fra sidst i 1600-tallet til idag. Indeholder Dansk Kunsthistorisk Bibliografi udg. af Merete Bodelsen og Aage Marcus, Kbh., 1935 . Fri internetressource.
 • Kunstbib - Kunsthistorisk bibliografi (Norge)
  Norsk kunst (basen Falck); Norsk kunst, kunst i almindelighed, kunstteori, udenlandsk kunst (kun behandlet af norske forfattere) (basen ARLIS); Kunstindustri og boligarkitektur (basen Bonytt).Basene ARLIS og Falck: Referanser til bøger og artikler fra bøger og periodika, (ARLIS: også udstillingskataloger) - udgivet i Norge og i udlandet 1971-1986 (Falck), 1992- (ARLIS - men også ældre, når det gælder Edv. Munch); Bonytt: tidsskriftartikler 1941-1970, 1991- ARLIS og Bonytt er afsluttede.
 • DAAI - Design and applied arts index
  International database, der indeholder mere end 130.000 indekserede artikler fra 1973-  fra mere end 500 tidsskrifter inden for design og kunsthåndværk samt i mindre grad kunst og arkitektur.
 • Artprice
  Database, der indeholder priser på kunstværker, design og antikviteter. Desuden statistiske oplysninger omkring prissætning og –udvikling. Indeholder ofte billeder af kuntværkerne.

 Opslagsværker - se under Ordbøger og opslagsværker i menuen tv.!

 Kunstportaler og webressourcer

 

 Billedressourcer

 • Grove dictionary of Art online
  Indeholder billedsamlingerne Art Ressource og Bridgeman Art Library samt Art Image Link 
 • ARTstor
  Billedbase indenfor kunst, arkitektur, design, antropologi, etnografi, kvindestudier, fotografi mm fra bl.a. forskningsinstitutioner, museer, fotoarkiver og kunstnersammenslutninger.  Gem fx billeder  i mapper og benyt dem til power point (kræver oprettelse af personlig konto i basen under ”Log in or Register for more features”). Basen opdateres løbende.
 • Kunstindeks Danmark og Weilbachs Kunstnerleksikon online
  Register over kunstværker og kunstnere i danske statslige og statsanerkendte museers samlinger. Museernes oplysninger om kunstnerne bliver suppleret med informationer fra den digitale udgave af Weilbach Dansk Kunstnerleksikon (4. udg.), som også ligger på webstedet. Fri internetressource.
 • Google Art Project
  'Museum-view' fra 17 kunstmuseer.
  Vælg 'Explore the Museum' og kom på rundtur på det valgte museum.
  Klik på '+' og få kunstværket forstørret.
  Klik på 'i' (øv. th.) og få information (og evt. videooptagelser) om kunstner, værk, andre værker af kunstneren mm.
 • The Artchive
  Mark Harden's Artchive. Omfattende billedbase fra renæssancen til i dag, god billedkvalitet, også god omtale af kunstretninger, især fra det 20. århundrede. Indeks på kunstner, periode og land.
 • Artcyclopedia
  Referenceværk, der især indekserer muligheder for at se værker på nettet via kunstmuseer og billedarkiver. Linksamling på ca. 32.000 links med ca. 100.000 værker af 7.500 kunstnere – alle med mulighed for at se værkerne online. Hovedvægten er på maleri og skulptur, og siderne er især søgbare via kunstnernavne. Derudover en mindre linksamling og en hitliste over de mest søgte kunstnere.
 • Artprice
  Database, der indeholder priser på kunstværker, design og antikviteter, ofte suppleret med  billeder af kuntværkerne. Kun adgang for to samtidige brugere.
 • Bildindex der Kunst und Architektur
  Billeddatabase over kunst & arkitektur fra 13 europæiske lande - indeholder ca. 2 mill. billeder.
 • Bridgeman Art Library
  Engelsk billedbase med gengivelser af malerkunst og fotografier fra verdens førende museer.
 • Euromuse.net
  Europæisk museumsbase, dækker p.t. ca. 170 museer i 18 europæiske lande. Også god indgang til søgning i museers billedbaser.
 • Getty Photo Study Collection
  Omfattende billedbase over kunst, arkitektur, kunsthåndværk, design fra antikken til i dag.
 • Google Images
  "Den mest omfattende billedsøgning på nettet"
 • Joconde
  Omfattende fransk museums-billedbase med alle former for kunst.
 • Kalkmalerier i danske kirker
  Udgives af Axel Bolvig, Københavns Universitet. Indeholder ca. 4000 motiver med tekstregistrant og optegnelser over kalkmaleri-motiver i danske og skånske kirker.
 • Kunst index Danmark
  Database om kunst i danske samlinger med udgangspunkt i Statens Museum for Kunst. Med links til danske museer og en database over kunstværker (primært maleri og skulptur). Fællesbase med Weilbachs kunstnerleksikon.
 • KunstOnLine.dk
  Register over kunstforeninger i Danmark
 • Master of Photography
  Fotohistorisk database. Fotografindeks.
 • Netherlands Institute for Art History
  Vestlig billedbase, meget omfattende, med mest vægt på det hollandske område
 • Picsearch
  Svensk søgemaskine (engelsk søgesprog) indekserer fotos, billeder og illustrationer.
 • Réunion des musées nationaus
  Fransk billedbase over billedkunst og fotografier i franske museer
 • Vads: the online ressource for visual arts
  Mange specialsamlinger indenfor billedkunst, design, mode m.v.
 • Web Gallery of Art
  Billeddatabase indenfor europæisk maleri og skulptur i perioden 1150-1800. Kunstnerindeks.