Aarhus Universitets segl

Lovgivning

Dansk lovgivning

 • Folketinget - Følg med i Folketingets arbejde: udvalgsarbejde, samråd og baggrundsmateriale til det lovforberedende arbejde samt links og referencer til tidligere debatter, lovforslag, betænkninger og rapporter.
 • Karnov
  Retskilder, litteraturhenvisninger. Fuldtekst og referencer. Kommenterede love, bekendtgørelser, cirkulærer. Dansk ret. Jura
 • Retsinformation
  Retskilder. Fuldtekst, Love, bekendtgørelser, cirkulærer. Gældende og historisk ret, lovforberedende materiale fra 1998-1999 ff. Dansk ret. Jura

Miljølovgivning

EU lovgivning

 • EU Karnov Retskilder, litteraturhenvisninger. Fuldtekst og referencer. EU-ret. Jura
 • EUR-Lex (Adgang til EU-lovgivningen)
  Retskilder, tidsskriftet EU tidende. Fuldtekst. Forberedende retsakter, lovgivning, retspraksis, traktater. Jura