Aarhus University Seal

Legislation

Danish Legislation

 • The Danish Parliament, The Folketinget - Follow the work of The Danish Parliament
 • Karnov
  Retskilder, litteraturhenvisninger. Fuldtekst og referencer. Kommenterede love, bekendtgørelser, cirkulærer. Dansk ret. Jura. - In Danish
 • Retsinformation
  Retskilder. Fuldtekst, Love, bekendtgørelser, cirkulærer. Gældende og historisk ret, lovforberedende materiale fra 1998-1999 ff. Dansk ret. Jura. - In Danish

Environmental Legislation

EU Legislation

 • EU Karnov Retskilder, litteraturhenvisninger. Fuldtekst og referencer. EU-ret. Jura. - In Danish
 • EUR-Lex (Adgang til EU-lovgivningen)
  Retskilder, tidsskriftet EU tidende. Fuldtekst. Forberedende retsakter, lovgivning, retspraksis, traktater. Jura. - In Danish