Find nemt hen til de relevante regler for bøger og artikler

Tjekliste

Du har fundet en artikel eller en bog, som dine studerende skal læse, og nu vil du gerne vide, hvordan du må stille den til deres rådighed. Brug tjeklisten til hurtigt at finde frem til de relevante regler og aftaler:   

1 - Søg materialet frem på library.au.dk

Hvis biblioteket har online adgang, så gå til Trin 2. Hvis ikke så gå til Trin 3.

2 - Biblioteket har online adgang

 1. Tjek om du må uploade artiklen til Blackboard – se vejledning her.
  Hvis upload ikke er tilladt, så gå til punkt 2.3.
 2. Bogen findes som e-bog – tjek om forlaget er på positivlisten over forlag, der tillader upload til Blackboard her.
  Hvis upload ikke er tilladt så gå til punkt 2.3.
 3. Giv dine studerende et link til materialet – se hvordan du sikrer dig, at linket også virker udenfor Campus.

3 - Biblioteket har ikke online adgang til materialet

 1. Scan materialet ind og upload det til Blackboard – NB du må scanne op til 20 % af materialet - dog max 50 sider i alt  – læs mere.
 2. Kopier materialet og udlever det til dine studerende – NB du må scanne op til 20 % af materialet - dog max 50 sider i alt – læs mere.
 3. Kontakt eventuelt dit lokale AU Library betjeningssted, og bed dem sætte materialet på semesterhylde, så de studerende selv kan kopiere fra det.

FAQ om ophavsret og copydanaftalerne

 

Q: Må jeg lægge mine PowerPoints fra undervisningen ud på Blackboard?

A: Ja. Men du skal være opmærksom på, at de almindelige ophavsretlige regler også gælder for PowerPoints. 


Q: Jeg har en artikel, som jeg gerne vil uploade til Blackboard, men jeg kan bare ikke huske, hvor den er fra. Hvad gør jeg så?

A: Som udgangspunkt må du ikke uploade artikler eller lignende, du ikke ved, hvor stammer fra. AU Library kan hjælpe dig med at undersøge, om du må uploade artiklen.


Q: Artikler og lignende som jeg selv har udarbejdet, må jeg vel gerne uploade til Blackboard eller kopiere til mine studerende?

A: Som udgangspunkt, ja, da du har ophavsretten til værket. Men du skal være opmærksom på, at du i forbindelse med udgivelsen kan have overdraget rettigheder til f.eks. et forlag. Derfor er det ikke sikkert, at du f.eks. må kopiere værket ubegrænset. Du vil ofte kunne finde information om, hvordan du må benytte dine egne artikler på forlagenes hjemmesider.


Q: Skal jeg indberette alt, hvad jeg kopierer og scanner ifølge Copydan-aftalerne?

A: Nej det er ikke et krav, at du indberetter til Copydan. Men det er alligevel en god ide at gemme oplysninger om, hvor meget du kopierer og scanner, da der vil blive gennemført kopieringsundersøgelser i løbet af 2017. De oplysninger, Copydan skal bruge, er:

 • Kildeangivelse: Titel, forfatter, udgiver, ISBN eller ISSN og sidetal.
 • Antal studerende, der har fået materialet.

Q: Jeg har modtaget en indscannet kopi af en trykt artikel via Det Kgl. Biblioteks artikelservice. Må jeg uploade den til Blackboard?

A: Ja, det må du godt, hvis artiklen er på max. 50 sider. 

Hvad er ophavsret?

Ophavsretten beskytter ophavsmanden til tekster, musik, billeder, hjemmesider, tv-udsendelser, databaser m.m. Langt de fleste værker er beskyttet af ophavsretten. Ophavsretten er udtryk for en balance mellem ophavsmænd og brugere. Man skal derfor være bevidst om sin egen ophavsret, og samtidig skal man også respektere andres rettigheder. Med den digitale udvikling er der kommet øget fokus på ophavsretten, og det gælder også for den brug af ophavsretligt beskyttet materiale, som foregår på universiteterne.

Læs lov om ophavsret.

Hvad er Copydan?

Copydan er en forening, der forvalter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere. Rettighedsforvaltningen består i at opkræve og fordele vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder i henhold til aftalelicenser. Læs mere på www.copydan.dk

Rammeaftaler

Rammeaftale af 1. januar 2017 om kopiering af ophavsretsligt beskyttet materiale (Gældende)
Aftale med indscannings og lagringsmulighed, samt ret til at fremstille kompendier.

Aftale  af 16. maj 2012 mellem Aarhus Universitet og Copydan BilledKunst om brug af billeder på Aarhus Universitet
(Aftale om brug af lovlige isolerede trykte og digitale billeder i undervisningsmateriale)
BilledKunst har en kort beskrivelse af aftalen.