Fagside for Tysk

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for tysk sprog, litteratur, kultur og historie. Du er velkommen til at kontakte fagredaktørerne, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

 • Deutsche Biographie
  Opslagsværk med leksikonartikler om afdøde fremtrædende tyskere inden for alle områder. Udgives af tyske kultur- og forskningsinstitutioner. Udgivelsesprojektet er endnu ikke afsluttet.
 • Historisches Lexicon der Schweiz
  Historisches Lexicon der Schweiz er et videnskabeligt opslagsværk, som dækker den schweiziske historie fra ældste forhistorie til nutid. Opslagene bringes på tre sprog: Tysk, fransk og italiensk.
 • Kindlers Literatur Lexikon
  Det klassiske og mest omfattende leksikon om verdenslitteratur på tysk. Helmut Kindler udarbejdede den første udgave 1965-72, anden udgave udkom 1988-92 (ved Walter Jens), og tredjeudgaven foreligger nu i print og online. Artiklerne er nyskrevne og/eller reviderede, og det er muligt at søge på forfatter, værk og litterære oplysninger.
 • Meyers Grosses Konversationslexicon

Bibliografier

 • Bibliographie der deutschen Sprach- und Literaturwissenschaft
  Bibliografi over tysk sprog- og litteraturvidenskab med hovedvægt på litteraturvidenskab. Bringer henvisninger til international germanistik (bøger, tidsskriftsartikler, anmeldelser, festskrifter m.m.).
 • Germanistik Online
  International bibliografi med referencer til tidsskriftsartikler og bøger fra hele verden inden for tysk sprog og litteratur, inklusive randområderne (nederlandsk filologi, skandinavistik). Dækker også tysk medievidenskab, teatervidenskab, kulturstudier.
 • Historische Bibliographie Online
  Dækker hele verdenshistorien, geografisk og periodemæssigt. Den bringer referencer til artikler, bøger, antologier m.m. udgivet i Tyskland fra 1990 og frem. Naturligt nok er specielt den tyske historie dækket godt ind. Ingen fuldtekstadgang.
 • Jahresberichte für deutsche Geschichte –
  Omfattende bibliografi med henvisning til artikler, afhandlinger, bøger og anmeldelser på alle europæiske sprog om Tysklands historie fra 1974 til i dag. Da årene 1925 til 1938 er af særlig forskningsmæssig interesse, er bibliografien for denne periode digitaliseret og gjort frit tilgængelig her. Basen er kun opdateret til og med 2015.
 • MLA International Bibliography
  Henvisninger til artikler og bøger inden for litteratur- og sprogvidenskab. Dækker europæiske, asiatiske, amerikanske og afrikanske sprog og litteraturområder. MLA er en af de førende internationale bibliografier inden for feltet.

Artikelbaser

 • DigiZeitschriften
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til ansete tyske videnskabelige tidsskrifter. Dækker bredt fra bl.a. sprogvidenskab, kunst, litteratur- og musikvidenskab over pædagogik, filosofi, historie, religion og teologi til samfundsvidenskab og naturvidenskab. Der tilføjes løbende nye tidsskrifter.
 • Compact Memory
  Portal for jødiske studier med ”Internetarchiv für jüdische Periodika”, en tidsskriftsbase med digitaliserede udgaver af de vigtigste jødiske aviser, magasiner og tidsskrifter, udgivet i Tyskland på tysk mellem 1806 og 1938. Basen henvender sig til historikere, filosoffer, religionshistorikere og -studerende, samt andre fagfolk, der beskæftiger sig med tysk, jødisk og tysk-jødisk historie og kulturhistorie. Tidsskrifterne er ikke registreret i biblioteksbasen og kan ikke slås op der.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.

E-bøger og tekstarkiver

 • Deutsches Textarchiv
  Tekstarkiv med tysksprogede tekster fra ca. 1600 til 1900. Udgiver: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften. Se titelliste via ’Texte’ øverst til højre på forsiden.
 • Der literarische Expressionismus Online
  Tekstarkivet giver adgang til et stort udvalg af toneangivende tysk ekspressionistisk litteratur i centrale tyske tidsskrifter, årbøger og antologier fra årene 1910 til 1930. Teksterne præsenteres i nøjagtige gengivelser af originalerne (faksimile), men er samtidig søgbare som fuldtekst. Der er mulighed for at vælge tysk eller engelsk indgang.
 • Cambridge Companions Online
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder. Opdateres løbende med nye udgivelser. Serien er udkommet siden 1986 og udgives af Cambridge University Press.
 • Intelex Past Masters
  E-bogsbase, der stiller elektroniske klassikere til rådighed inden for bl.a. filosofi. Der er adgang til værker af Fichte, Hegel, Kant, Kierkegaard, Nietzsche, Peirce, Schelling, Schopenhauer og Wittgenstein.
 • Luthers Werke im www.Weimarer Ausgabe
  Tekstarkiv med fuldstændig gengivelse af den tekstkritiske Weimarudgave af Luthers samlede værker i 117 bind.
 • Oxford Scholarship Online
  Giver adgang til et bredt udvalg af Oxford University Press’ bøger. Der er kun fuldtekstadgang til de emnepakker, som AU Library abonnerer på: klassiske studier, lingvistik, litteratur, økonomi og finans, filosofi, statskundskab, jura, politik, religion, biologi og folkesundhed. For bøger på andre emneområder er der adgang til et abstract.

Ordbøger

 • Wörterbuchnetz
  Tyske ordbøger og opslagsværker. Bl.a. brødrene Grimms ordbog, Goethe-ordbog og flere udgaver af Mittelhochdeutsches Wörterbuch. Udgives af Kompetenzzentrum für elektronische Erschließungs- und Publikationsverfahren in den Geisteswissenschaften an der Universität Trier.
 • Das Digitale Wörterbuch der deutschen Sprache (DWDS)
  Ordbogsportal med en stor samling ordbøger, korpora og ordstatistik: Bl.a. DWDS-ordbog, etymologisk ordbog, historisk ordbog, synonym-ordbog (thesaurus), forskelige korpora (bl.a. avis-korpora) og statistisk materiale. Udgiver: Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften.
 • Deutscher Wortschatz
  Ordbogsportal med en stor samling korpora inden for et stort antal sprog. Samlingen baserer sig på Leipzig Corpora Collection (LCC) og opdateres løbende. Portalen giver desuden adgang til tysk-engelsk ordbog samt dagens ord. © 2016 Abteilung Automatische Sprachverarbeitung, Universität Leipzig. 
 • Gyldendals ordbøger
  Samlet elektronisk adgang til Gyldendals Røde Ordbøger. Onlineordbøgerne bygger videre på printudgaverne af Gyldendals røde ordbøger. Giver også adgang til specialordbøger.
 • Ordbogen.com
  Webbaserede ordbøger. Opdateres jævnligt med ord, som brugeren ikke finder i første forsøg. Indeholder de mest anvendte ord og udtryk inden for de pågældende sprog og fagområder. Indeholder også korte og præcise kommentarer til oversættelserne samt oplysninger om ordklasse, bøjninger, kategorier, synonymer, faste vendinger og ordsprog.

Grammatik

 • Grammis
  Portal om tysk grammatik. Portalens kerne er Bibliographie zur deutschen Grammatik (BDG), som tidligere er udkommet i trykt form. Udgives af Institut für Deutsche Sprache (IDS).

Aviser og medier

 • Zeitungswebsites
  Liste over tyske online-aviser. Udgives af sammenslutningen af tyske avisudgivere (BDZV).
 • ZEFYS Zeitungsinformationssystem
  Avisdatabase som udarbejdes af Staatsbibliothek zu Berlin. Giver fuldtekst-adgang til et stort antal tyske historiske aviser samt tysksprogede udenlandske aviser. Giver desuden adgang til Preussiske aviser, DDR-Presse, centrale links til avisdatabaser og avisinformationer på nettet samt Zeitschriftendatenbank (ZDB).
 • Infomedia
  InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.

Anmeldelser

 • Bibliotek.dk
  Danske anmeldelser søges via bibliotek.dk. Søg titlen frem og klik på ’henvisning til anmeldelser’. Herefter er der adgang til Infomedia via Wayf.
 • H-Soz-Kult
  H-Soz-Kult er et anmeldelsestidsskrift og en kommunikationsplatform for historikere inden for det tysksprogede område. Platformen giver fri adgang (open access) til anmeldelser samt historisk forskning og formidling. Redaktionsgruppen er tilknyttet Historisk Institut ved Humboldt Universität zu Berlin.
 • Literaturkritik.de
  Fremtrædende tidsskrift som bringer anmeldelser af aktuel litteratur samt essays og artikler om litterære og kulturelle emner.
 • Perlentaucher.de
  Det førende tysksprogede kultur og litteraturmagasin på nettet.
 • Sehepunkte
  Sehepunkte er et anmeldelsestidsskrift inden for det historiske fagområde. Anmeldelserne og artiklerne dækker bredt og inddrager mange tværfaglige emner. Udkommer en gang om måneden. Bag tidsskriftet står en gruppe tyske og internationale redaktører.
 • Times Literary Supplement (TLS)
  Engelsk anmeldelsestidsskrift inden for alle områder og sprog.

   


Websites

 • Zeno.org/Bibliothek
  Links til et stort antal tysksprogede fagområder: litteratur, sprog, filosofi, kunst, historie m.fl.

Specialsamlinger på Det Kgl. Bibliotek - Aarhus


Biblioteker på nettet

Bibliotek.dk
Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer. Giver mulighed for at bestille materialer fra alle biblioteker til afhentning på eget bibliotek.

Deutsche National Bibliothek

Karlsruher Virtueller Katalog
Global biblioteksbase udviklet i et samarbejde mellem Universitätsbibliothek Karlsruhe og Universität Karlsruhe. Foruden de tyske biblioteksbaser kan man søge i en lang række europæiske universitets- og nationalbibliotekers baser.
 

AU Studypedia

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.

Her finder du konkrete råd, inspiration og øvelser.


Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som underviser

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som underviser på Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.

Mere til dig som forsker

Her har vi samlet de bedste ressourcer til dig som forsker ved Aarhus Universitet, så du nemt kan overskue alle de tilbud, AU Library har til dig.