Museologi

Introduktion

Introtekst der overholder Nils-Ulriks guidelines..

Moesgaard Museum

Godt sted at starte - Vigtige kilder

Opslagsværker

Artikelbaser

 • Bibliotek.dk – Artikelsøg
  Den danske artikelbase indeholder danske avis- og tidsskriftsartikler: registreringer af større artikler i aviser og tidsskrifter fra 1945 og registreringer af anmeldelser i aviser og tidsskrifter fra 1949. Basen opdateres løbende. Ofte med link til InfoMedia. Ældre danske artikler søges via Dansk tidsskrift indeks og Avis kronik indeks fra hhv. 1915- og 1940-, som findes på Det Kgl. Bibliotek -  Aarhus

 • ProQuest 
  Samling af databaser (databaseplatform), der dækker et bredt spektrum af fag inden for humaniora, samfundsvidenskab, naturvidenskab og medicin.
  Det er muligt både at samsøge i alle – eller at afgrænse til fx The Arts eller Social Sciences

 • Scopus
  Basen indeholder referencer til artikler og konferenceberetninger fra et stort antal internationale tidsskrifter inden for samfundsvidenskab og naturvidenskab, men basen er ligeledes relevant for humanistiske studier, informations- og medievidenskab. En del artikler findes fuldtekst. Artiklerne i Scopus har abstracts og søgeord og titel på engelsk, uanset artiklens publiceringssprog. Posterne indeholder referencer og citationsangivelser. Fra 1966 ff.

 • Web of Science
  Multidisciplinær artikelbase af høj akademisk kvalitet. Afgræns evt. til:

  • Social Sciences Citation Index og/eller
  • Arts & Humanities Citation Index

  nederst på forsiden under ‘More settings’

 • JSTOR
  Tidsskriftarkiv med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder.

  OBS! Der er typisk ikke adgang til de seneste fem årgange, men til alle øvrige årgange, og for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.

Tidsskrifter

Bibliografier

 • Art Full Text (Wilson)
  Databasen giver fuldtekst adgang samt referencer til fagfællebedømte og andre kunsttidskrifter indenfor moderne kunst. Wilson Art Full Text indekserer 666 tidsskrifter, hvoraf mange er online tilgængelige. Basen indeholder poster indenfor: kunst, grafisk kunst, keramik, skulptur, industriel design, folkekunst, textiler,landskabskunst, indretning, museologi, reklamekunst, fotografi, tv, film, video mv. Fra 1984-. Fuldtekst 1997-

 • Bibliotek.dk
  Nationalbibliografi – udgivelser i DK (bogudgivelser fra 1841-, artikler fra 1945 og anmeldelser fra 1949)Benyt evt. funktionen ’Læs mere om’ under fanebladet ’Inspiration’.
  Danske bibliotekskataloger (folke- og forskningsbiblioteker).

 • Eric
  International pædagogik-bibliografi med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger, konferencepapirer, papers etc. inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur.
 • Forskningsdatabasen
  Bibliografisk database med referencer til nyere danske forskningspublikationer af alle typer fra danske universiteter især, men også fra andre højere læreanstalter, sektorforskningsinstitutioner, forskningsråd m.m. Det er muligt at sortere søgeresultatet efter videnskabeligt niveau.

  Basen opdateres løbende og er den mest dækkende base for dansk forskning indenfor alle områder    

Ordbøger

 • Gyldendals ordbøger
  Samlet elektronisk adgang til Gyldendals Røde Ordbøger. Onlineordbøgerne bygger videre på printudgaverne af Gyldendals røde ordbøger. Giver også adgang til søgning i engelsk-engelsk ordbøger fra Oxford University Press o.a.

 • Ordbogen.com
  Webbaserede ordbøger. Opdateres jævnligt med ord, som brugeren ikke finder i første forsøg. Indeholder de mest anvendte ord og udtryk inden for de pågældende sprog og fagområder.

 • Ordnet.dk
  Portal, der giver en samlet indgang til danske ordbøger og tekstsamlinger på nettet: Den Danske ordbog, Ordbog over det danske Sprog (ODS) og KorpusDK.

 • Sproget.dk
  Vejledning og oplysning om det danske sprog samt råd og regler om sprogbrug. Adgang til Retskrivningsordbogen, Den danske Ordbog samt ODS: Ordbog over det danske sprog. Udarbejdet af Dansk Sprognævn og Det danske Sprog- og litteraturselskab.

Aviser og medier

 • Infomedia 
  InfoMedia er en stor avisbase med fuldtekstartikler fra en lang række danske landsdækkende, regionale og lokale dagblade, lokale ugeaviser, fagblade, tidsskrifter og magasiner, nyheds- og telegrambureauer. Artiklerne går tilbage til ca. 1990, for enkeltes vedkommende tilbage til 1985. Klik på ’Kilder’ på indgangssiden for mere information om databasens mediedækning.

 • Mediestream 
  Mediestream indeholder radio- og tv-udsendelser sendt på udvalgte danske kanaler siden december 2005. Mediestream opdateres løbende med det nyeste radio og tv, dog vil der altid være en forsinkelse på omkring to uger på nye udsendelser. Materiale fra før december 2005 kan lånes på dvd, hvis du er forsker eller studerende på en længere videregående uddannelse. Samlingen af radio og tv-udsendelser samt reklamefilm udvides løbende.

 • Altinget
  Netavis, portal om dansk politik: nyheder, baggrund, analyser og portrætter. Desuden meningsmålinger, partiernes pressemeddelelser og nyt fra folketinget. Adgang til emneportaler inden for særlige politikområder fx Altinget/Kultur – specielt om medie- og kulturliv.

 • LexisNexis Academic 
  International database med adgang til aviser, juridisk information samt markeds- og virksomhedsinformation.

 • Filmcentralen/For alle
  Filmcentralen/For alle er det Danske Filminstituts streamingtjeneste med kort- og dokumentarfilm. Indeholder både aktuelle og ny-digitaliserede klassikere.

Museologi

 • Bøger om Museologi findes primært i tre grupper i samlingen på Kunsthistorie på Kasernen.

  B 3 Museumshistorie, kunstsamlinger, kunstforeninger og kunstfonde. Mæcener og kunstsamlere (se også de enkelte lande)
  B 3 a Museumsformidling, kulturformidling.
  B 3 B Restaureringsteknikker, konserveringsteknikker m.v.

   

  Søg i samlingen – og kom på biblioteket og læs i bøgerne! 

Anmeldelser

 • Bibliotek.dk
  Danske anmeldelser af kunstudstillinger søges via bibliotek.dk. Søg titlen på udstillingens navn – eller signifikante ord fra titlen. Afgræns til ’udstilling’ under materialetyper (t.v.) Åben posten og klik på fanebladet Anmeldelser. Anmeldelser fra fagtidsskrifter bestilles via Search. Avisanmelderser kan hendtes i Infomedia via WAYF. }

Andre relevante fagsider

Andre biblioteker

Fagredaktører

Jette Bohn

Bibliotekar
M
H bygn. 1582
P +4522937020
P +4522937020

Kurser

Ingen nyheder i denne liste

Mere information

Opgavebank 

Opgavebanken er en samling af opgavebesvarelser fra Kasernefagene, udvalgt af underviserne. Opgaverne er udvalgt med det formål at give indsigt i den gode opgaves skriveteknik, argumentation og formidlingsform. Opgaverne gælder for kurser i forløbet, op til og med Bacherloropgaven. 

Specialer og afhandlinger

Det kan være en hjælp at se andre studerendes specialer/afhandlinger, når du selv skal til at skrive.

  På siden om specialer kan du finde oversigter over de specialer/afhandlinger, der findes på Aarhus Universitet.     

AU Studypedia 

AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.


Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lign. 

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.