Aarhus Universitets segl

Om projektet

Aarhus University Library, Lunds Universitets Bibliotek og Universitetsbiblioteket i Bergen indgår i et nordisk interkulturelt universitetssamarbejde under overskriften Det digitale universitetsbibliotek som videnskabende ressource og pædagogisk aktør i nordisk universitetsuddannelse indenfor emneområdet Educational sciences, pedagogy and didactics.

Ved at give adgang til informationsressourcer og opbygge kompetencer hos de studerende indenfor områderne akademisk metode, digital videnskabelig praksis, videnskabelig redelighed, akademisk skrivning og informationskompetence, udgør universitetsbiblioteker en ressource i universitetsuddannelserne.

Dette udviklingsprojekt vil udvikle e-læringsobjekter som understøtter ovennævnte kompetencer og læreprocesser og styrker de studerendes faglighed og selvstændighed i samarbejde med universiteternes faglige miljøer samt udforske, hvordan nordiske digitale biblioteker i samarbejde med nordiske uddannelsesinstitutioner kan kvalificere nordiske (virtuelle) læringsmiljøer. Resultatet af samarbejdet med de virtuelle læringsmiljøer samles i en case- og idebank, somkan anvendes og deles, åbent, i nordisk videregående uddannelse.

Initiativet til samarbejde er udtryk for en vision om at løfte og berige de eksisterende kompetencer i institutionerne og en tro på, at synergien i dette samarbejde kan bane vejenfor ny pædagogisk udvikling.  AU Library bidrager med viden og praksiserfaring med bibliotekers integrerede samarbejde med uddannelserne om skabelse af indhold til faglige forløb, hvor styrkelse af studerendes informationskompetence og digitale videnskabelige praksis, betyder styrkelse af faglighed.

Lunds Universitets Bibliotek bidrager med viden om pædagogers (underviseres og bibliotekarernes) perspektiv på samspillet mellem undervisning, læring og informationsaktiviteter samt forskning i informationspraksis og – anvendelse. 

Universitetesbiblioteket i Bergen bidrager med viden om udvikling og anvendelse af netbaserede tutorials i samarbejde med andre akademiske biblioteker.