Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indlæg

NordPlus

Projektet mødtes i dagene 23.-24. august 2018 til den sidste workshop (WS4) i Nordplus projektets 2017 del

Projektet mødtes i dagene 23.-24. august 2018 til den sidste workshop (WS4) i Nordplus projektets 2017 del (NP17) – endnu et fint og produktivt møde i NP projektgruppen. Her rundede vi arbejdet i NP17 af samt indledte drøftelser af, hvordan projektgruppen skal løse opgaverne i projektets kommende 2018 del (NP18).

WS4 indledtes med en session forestået af Rose Broberg – tidligere knyttet til Center for Undervisningsudvikling og Digitale Medier (CUDIM). Hertil havde alle projektdeltagere forberedt en hjemmeopgave, som skulle relateres til de respektive, og nu afsluttede, individuelle lokale projekter. Arbejdet i NP17 har været fokuseret på implementering og evaluering af de i NP16 udviklede e-læringsobjekter. Rammerne for denne session var en café proces med dialogrunder i grupper på tværs af projektgruppen, samt udarbejdelse af en minipræsentation fra henholdsvis Lund, Bergen og Aarhus, om det videre lokale arbejde i NP18 – alt på baggrund af indsigter og viden skabt i NP17. Et emne som projektgruppen senere vendte tilbage til på WS4 dag 2.

WS4 bød endvidere på vidensopsamling fra NP17 sessionen på Creating Knowledge IX (se blogindlæg fra d. 27.6.). Her deltog 33 nordiske konferencedeltagere, som alle, efter en præsentation af projektet, fik lejlighed til at drøfte projektets kerneområder. Der var blandt de 33 deltagere en samlet positiv interesse for det opridsede perspektiv for det samlede Nordplus projekt 2016-2018: Expand the project network to more Nordic library institutions, working with Higher (virtual) Education. Projektet følger op – også i forhold til den kommende NP18 minikonference i juni 2019.


Lokalt NP17 WS4 indslag: Ulla Eltang, Det Kgl. Bibliotek, Aarhus (KBA) gav en introduktion til samt rundvisning i de nyindrettede lokaler i KBA.