Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indlæg

NordPlus

Projektdeltagere från Lunds Universitetsbibliotek publicerer artikel i Lärande i LTH

Lina Ahlgren, Linda Grandsjö och Annika Nilsson har skrivit artikeln Co-creation mellan lärare, studenter och bibliotekarier i skapandet av e-lärobjekt - Medskapande för ökat engagemang och bättre djupinlärning till nummer 39 av nyhetsbrevet Lärande i LTH. "Lärande i LTH" är en skrift om det som händer inom det högskolepedagogiska området på LTH (Lunds Tekniska Högskola) och nummer 39 har temat inkluderande studiemiljöer på olika nivåer inom utbildning. Artikeln utgår från den presentation författarna gav vid Lunds pedagogiska utvecklingskonferens 2017.

 

https://www.lth.se/fileadmin/lth/genombrottet/Laerande_i_LTH/La__rande_i_LTH_blad_39.pdf