Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indlæg

NordPlus

Nordplusprojektet välrepresenterat under ett arrangemang kring digitala lärobjekt i november 2017

Fotografer: Anja Hoppe och Inga-Lill Blomkvist

Nordplusprojektet var  välrepresenterat under ett arrangemang kring digitala lärobjekt den 28 november 2017 som arrangerades av Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne och SFIS Syd. Dagen gick under titeln "Videor, quizar, LibGuides - en halvdag om digitala lärobjekt"

Minikonferensen inleddes med fem 20-minutersföredrag. Först ut var Karin Jönsson (Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek, Lunds universitet) som pratade om att söka pengar via Nordplus, samt om vårt Nordplusprojekt. Hon följdes av Jette Fugl (Köpenhamns universitet) som pratade om plattformen learninglib.dk, Gunilla Fors och Sofia Murray (Malmö stadsbibliotek) som presenterade det KB-finansierade pilotprojektet Bibblan bildar som gå ut på att skapa en liknade plattform, fast för folkbiblioteken i Sverige. Efter detta pratade Jenny Widmark (Malmö högskolas bibliotek) om Creative Commons licenser och Jenny Magnusson och Pernilla Fröjdh (Malmö högskolas bibliotek) presenterade Malmö högskolas biblioteks arbete med digitala lärobjekt under 2017.

Dessa föredrag följdes av ca. en timmes blixtpresentationer som hölls av fem bibliotekarier från Lunds universitets biblioteksnätverk, varav fyra Nordplusdeltagare: Linda Grandsjö (Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek) pratade om sitt Google Forms-dokument som hon använder i ett blended-learning-upplägg. Anja Hoppe (HT-biblioteken) pratade om sin skärminspelning om hur man hittar äldre material i Libris, Lina Ahlgren (Biblioteken vid Lunds tekniska högskola) pratade om hur hon använder Mentimeter, Bitte Holm (Ekonomihögskolans bibliotek) som sina skärminspelningar kring källkritik och Sara Rondahl (Campus Helsingborgs bibliotek, ej Nordplusdeltagare) om hur hon använder Socrative i sin undervisning.