Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indlæg

NordPlus

Nordplusprojektet 2018, workshop 1 i Aarhus 11-12/10

Syftet med Nordplusprojektets tredje år är att sprida projektdeltagarnas erfarenheter till kollegor på de lokala lärosätena, och att genomföra en minikonferens med inbjudna deltagare från de nordiska länderna. Konferensen kommer att hållas i juni 2019.

Under workshop 1 i Aarhus påbörjade vi planeringen av de lokala kompetensutvecklingstillfällen som ska äga rum under våren 2019 i Aarhus, Bergen och Lund.

Dag 1

  • SWOT-analyser: vilka är förutsättningarna för genomförandet av våra lokala  kompetensutvecklingtillfällen som ska handla om co-creation och digitala lärobjekt?
  • Hur kan vi förhålla oss till ”de tre rummen”: Handlingens rum, Fördjupningens rum och  Beslutandets rum? Vilka bjuder vi in till de olika rummen och på vilka villkor, vilka är våra respektive roller, vilka har mandat att fatta beslut? Diskussion med hjälp av, och inspiration från, Rose Broberg, PhD student vid Aarhus universitet.
  • Diskutera innehållet på de lokala kompetensutvecklingstillfällena - vad vi vill förmedla vidare till våra kollegor?
  • Hitta fem starka argument för att motivera deltagande i kompetensutvecklingen; vad väcker våra kollegors lust till att arbeta med co-creation och att skapa digitala lärobjekt?

 

Dag 2

  • Applicera ABC Learning Design-metoden i utformandet av de lokala kompetensutvecklingstillfällena.
    • ABC= Arena Blended Connected, ett verktyg för kursplanering, framtaget av Clive Young och Nataša Perovi? vid University College of London.

Nästa workshop blir i Lund 28-29 november då vi fortsätter förberedelserna: Bl.a. kommer vi att diskutera möjligheter och svårigheter med kollegialt lärande.

/ Bitte Holm, Lina Ahlgren, Annika Nilsson, Åsa Forsberg, Anna Wiberg, Anja Hoppe, Karin Jönsson (Lunds universitets bibliotek, LUB)