Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indlæg

NordPlus

Nordplus kompetenceudvikling i UB Bergen

UB Bergen har i mars gjennomført to av tre workshops i ABC-metodikken. Interopplæringen tar sikte på å lære kollegene en metode for å planlegge og gjennomføre studentaktiv undervisning ved hjelp av blant annet digitale verktøy. Alle gruppene fikk utdelt et case, og kunne velge fra seks forskjellige læringsaktiviteter. Stort engasjement og høy grad av kreativitet preget workshopen. Den tredje og siste workshop i april skal deltakerne prøve ut metoden på et selvvalgt kursopplegg. 

ABC-metoden (Arena Blended Curriculum) er utviklet ved UCL, og skal stimulere til økt grad av blended learning i undervisningen https://blogs.ucl.ac.uk/abc-ld/. Vi har tilpasset metoden bibliotekundervisning.