Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indlæg

NordPlus

Hvordan bruke nettverk til å skape endring? Workshop 2 i Lund 28-29/11-2018

Tema for denne workshopen var kompetansedeling og videre planlegging av vårsemesteret 2019.

Dag 1

Vi fikk en inspirerende forelesning av universitetslektor Katarina Mårtensson fra avdeling for høgskolepedagogisk utvikling ved Lunds universitet over tema «kollegialt lärande». Mårtensson gav oss et meget interessant innblikk i hennes forskning på nettverk, og hvordan disse samspiller i mikro-, meso- og makro-kulturer. Hva skal til for at en forandring skjer i signifikante nettverk?

Videre diskuterte vi også egne erfaringer med kunnskapsdeling på arbeidsplassen. Det kom bl.a. frem at det finnes både formelle og uformelle forum av ulik størrelse ved de ulike institusjonene.

Dag 2

Først arbeidet vi med hvilke erfaringer og kunnskap fra Nordplus-prosjektet vi skal ta med videre inn i våre respektive institusjoner. De lokale gruppene fra Lund, Århus og Bergen planla på hvilken måte dette skulle gjennomføres i praksis våren 2019.

Deretter var det videre planlegging av prosjektets minikonferansen i København 19.juni 2019. Invitasjon har gått ut til de som meldte sin interesse under Creating Knowledge-konferansen i Vingsted juni 2018. Det er allerede kommet påmelding fra svenske, danske og norske kolleger som ønsker å delta i et nordisk nettverk for digitalisering av undervisning.

 

Henry Langseth, Ingunn Rødland, Pål Steiner, Anne Sissel Vedvik Tonning, UiB.