Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indlæg

NordPlus

Det digitale universitetsbibliotek Workshop 2 i Bergen

Projektgruppen mødtes i Bergen, d. 8.-9.3.2018 for at samarbejde om projektets videre fremdrift og på den første dag at fordybe sig i emnet Mixed Methods Research (MMR), en session, forestået af Rune Krumsvik, professor i pedagogikk og forskningsleder i ”Digitale læringsfelleskap”. Rune tog udgangspunkt i eget udsendt materiale samt input, fremsendt inden mødet, fra projektgruppens deltagere. Således var vi forberedt på aktiv deltagelse.

Rune formåede på én gang at anlægge et metaperspektiv på MMR, men også at lande emnet på projektgruppens niveau, nemlig at forholde det til den række af mindre aktionsforskningsprojekter, som projektgruppens deltagere udruller i projektkonsortiets biblioteker. Ligesom han rundede MMR sessionen af med at tage et af de lokale projekter som eksempel – hvilke MM kunne han anbefale blev taget i brug i forbindelse med evaluering af præcis dét projekt?

Vi indledte mødets anden dag med en fortsættelse af denne sidste øvelse, nu med hver enkelt projektdeltagers overvejelser om, hvilke MM skulle tages i anvendelse i forbindelse med eget projekt. Et arbejde som skal gennemføres frem mod projektets afsluttende WS4, d. 23.-24. august i Aarhus.

Sidste del af WS2 koncentrerede vi os om projektgruppens deltagelse i Creating Knowledge IX konferencen, d. 6.-8.6.2018 i Vejle. Projektet har indmeldt et abstract, som bliver præsenteret på en special session under overskriften

Nordplus Project: Networking, new skills and co-creation in Nordic Higher Education.

Vi sluttede af med et fagligt og levende leveret oplæg af Bjørn Bagge og Jo Hjelle om digital formidling af Specialsamlinger ved UiB. Her blev vi indviet i ”Bergens bedst bevarede hemmeligheder”, som gemmer sig i de mange dokumenter i bibliotekets arkiver. Arkiver som nu, med digitale mediers hjælp, gives mulighed for at åbne sig for en bred offentlighed.