Aarhus Universitets segl

Om Digital Lab

AU Library Arts Digital Lab

Text og datamining workshops til den digitale humanist

Vi tilbyder – introduktion til digitale metoder

AUL Arts Digital Lab udbyder kurser og workshops, der løfter studerendes og andre interesseredes, digitale kompetencer.

På denne side får du overblik over de tilbud, workshops og ressourcer som Digital Lab udbyder.

Digitale metoder til digitale kulturarvssamlinger

Bliv introduceret til digitale metoder med udgangspunkt i Det Kgl. Biblioteks samlinger. Gennem biblioteket kan du finde introducerende og oversigtsgivende workshops særligt egnet til studerende, samt adgang til vores ressourcer og værktøjer.

For forskningsmæssige spørgsmål i henhold til digitale metoder, og ECTS-givende kurser, så henviser vi til Center for Humanities Computing Aarhus viawww.chcaa.io/#/ (med link).

Klik her, hvis du gerne vil downloade R.

Hvis du gerne vil læse mere om programmet kan du følge dette link

Oversigt over kurser og workshops

Voyant - Introduktion til digitale metoder for litteraturstudier med text mining og distant reading

Få en grundlæggende introduktion til Voyant Tools som værktøj, til text mining som metode, samt hvorfor du som studerende måske gerne vil inkorporere digitale metoder i din akademiske praksis.  Vi gennemgår Voyants interface, værktøjer og funktioner, samt dets værdi som metodeværktøj for de litterære videnskaber. Varighed: 3 timer


Strik & Kod

Lær hvordan dine evner inden for strik kan omsættes til at lære kodning af tekster gennem text mining. Få en introduktion til kodning i programmet R, samt hvordan du kan finde og analysere kilder og tekster i digitale arkiver. Varighed: 3 timer


Text mining med R - Brug computeren til at overskue store tekstmængder

Text mining er en metode, hvor man bruger en computer til at læse store mængder tekst for derved at få en indsigt i sit tekstmateriale, som aldrig ville have været muligt gennem en almindelig tekstlæsning. Ved hjælp af computeren kan man undersøge f.eks. hvilke ord, der optræder hyppigst eller skabe små referater af store tekstmængder

På denne online workshop arbejder vi med text mining i statistikprogrammet R. Workshoppen starter fra bunden, så forudgående kendskab til text mining eller R kræves ikke. Man er naturligvis også velkommen, hvis man har kendskab til R men ikke til text mining.  Varighed 3 timer


Gør din computer i stand til at genkende tekst, som var den et menneske

Lær din computer at læse bogstaver samt hvordan du kan søge i, markere og citere pdf-filer ved brug af OCR-scanning også kaldet 'Optical Character Recognition'. Varighed: 1 time og 30 min


Afkod Kunsten - digitale metoder til digitale kunstsamlinger

Få en introduktion til SMK Open som digital samling, og lær hvordan du kan indhente data ud fra samlingens værker og kunstnere, som du kan analysere og visualisere i dine eksamensopgaver og projekter. Varighed: 3 timer


Links og ressourcer til videre brug

Github

Vi har samlet vores undervisningsmaterialer og ressourcer på Github:

Voyant

Strik & Kod

Text Mining

Afkod kunsten

Kontakt

Max Odsbjerg Pedersen

Informationsspecialist

Karoline Liv Vildlyng

Informationsspecialist