Radio / tv

Radio / TV fra Mediestream

Du har mulighed for at bruge radio-, tv- og reklamefilm i undervisningen.

Det Kgl. Bibliotek - Aarhus har indgået en aftale med Copydan AVU Medier. Derfor har studerende og undervisere adgang til at benytte over 1 million radio- og tv-udsendelser til studie- og undervisningsbrug på universitetet. Forskere har adgang til at forske i materialet. 

Radio, tv og reklamefilm streames via mediestream.dk. Brug af materialet kræver personligt WAYF-login. AV-materialerne må kun benyttes til studie, undervisning og forskning. Indholdet i Mediestream må ikke downloades, videresendes, ændres, benyttes kommercielt eller vises offentligt mv. Læs mere om betingelserne for brug af Mediestrem

Alle studerende på AU har adgang til Mediestream. 

Egne optagelser

Undervisere har derudover også lov til selv at optage og vise en udsendelse som led i undervisningen på universitetet så længe aftalen med Copydan AVU Medier gælder. Se listen over kanaler, hvor denne mulighed gælder.

Der er løbende inspiration til brugen af AV-materialer på Mediestreams facebookside. Hvis der er tvivl om brugen, så er der mere information og kontaktoplysninger på www.mediestream.dk

Hvad er ophavsret?

Ophavsretten beskytter ophavsmanden til tekster, musik, billeder, hjemmesider, tv-udsendelser, databaser m.m. Langt de fleste værker er beskyttet af ophavsretten. Ophavsretten er udtryk for en balance mellem ophavsmænd og brugere. Man skal derfor være bevidst om sin egen ophavsret, og samtidig skal man også respektere andres rettigheder. Med den digitale udvikling er der kommet øget fokus på ophavsretten, og det gælder også for den brug af ophavsretligt beskyttet materiale, som foregår på universiteterne.

Læs lov om ophavsret.

Hvad er Copydan?

Copydan er en forening, der forvalter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere. Rettighedsforvaltningen består i at opkræve og fordele vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder i henhold til aftalelicenser. Læs mere på www.copydan.dk

Rammeaftaler

Rammeaftale af 1. januar 2017 om kopiering af ophavsretsligt beskyttet materiale (Gældende)
Aftale med indscannings og lagringsmulighed, samt ret til at fremstille kompendier.

Aftale  af 16. maj 2012 mellem Aarhus Universitet og Copydan BilledKunst om brug af billeder på Aarhus Universitet
(Aftale om brug af lovlige isolerede trykte og digitale billeder i undervisningsmateriale)
BilledKunst har en kort beskrivelse af aftalen.