Juridisk Informationssøgning for specialeskrivere

Kom og få søgefif og viden om juridiske databaser og arbejd med din egen problemstilling

14.06.2017 | Solveig Johnsen

Dato ons 25 okt
Tid 09:15 12:15
Sted 1252 - 310 Jeppe Vontillius (søauditorierne)

Kurset omhandler litteratursøgning til juraspecialet. Du vil få en række søgefif og kendskab til en bred vifte af databaser, du kan anvende. Kurset fokuserer på Dansk Jura.

Vi hjælper også gerne med din specifikke problemstilling på kurset og der vil være mulighed for at arbejde med egen problemstilling.

Kurset har tæt sammenhæng med "Introduktion til Specialeskrivning", udbudt af juridisk institut: http://studerende.au.dk/studier/fagportaler/jur/undervisning/kursuskatalog/kandidatkurser/  

Har du spørgsmål, kontakt Marianne Tind: mtind@au.dk
Tilmelding er ikke nødvendig.

Kursus, AU Library, Fuglesangs Allé, Litteratur og informationssøgning, Samfund og politik, Aarhus BSS, Studerende, Bibliotek