Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Skabe på AU Library

Lån et skab på biblioteket

Du har mulighed for at låne et skab på mange af AU Library's biblioteker. Hvordan du får adgang til og låner skabene varierer fra bibliotek til bibliotek.


Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

 • Antal: 100 store og 140 små skabe
 • Lånetid: Ubegrænset (tømninger varsles i god tid)
 • Placering: I tænkepausen i kælderen.
 • Vejledning: Du låser skabene med en selvvalgt kode - en nærmere vejledning finder du ved skabene.
 • Note: Tømning af skabene vil oftest ske ved semesterets afslutning, men kan også forekomme på andre tidspunkter. Det vil altid blive varslet ved skabene, før det sker. Indholdet af tømte skabe vil for en tid efterfølgende kunne afhentes i Informationen. Herefter vil det blive overdraget til hittegodscentralen.

Bartholins Allé

 • Antal: 200 taskeskabe med nøgle, som du kan låne gratis.
 • Lånetid: 
  • De røde skabe: 1 måned.
  • De hvide, blå og gule skabe: Udlånes fra 1 til 6 måneder.
 • Placering:
  • De røde, hvide, blå og gule skabe: Bygning 1351/etage 1.
 • Vejledning:
  • Lån af skabe foregår i bibliotekssystemet og forudsætter, at du er oprettet som låner.
   Skabene administreres af biblioteket, så udlån, aflevering og forlængelse af lån foretages af personalet i Informationen.
   Forlængelse af lån kan kun foregå, hvis der ved udløbsdatoen er et ledigt skab. Det er ikke muligt at reservere skabe.
  • Dit lån af skab fremgår af din lånerstatus. Hvis afleveringsdatoen overskrides, tømmes skabet og evt. biblioteksbøger afleveres. Indholdet af skabe, der ikke er tømt, opbevares i 6 mdr. og kan afhentes ved henvendelse i Informationen.
  • Når du låner et skab med nøgle, er betingelserne for at låne skabet de samme, som når du låner en bog. Det betyder, at hvis du mister nøglen, er du forpligtet til at betale for omkostningerne til en låsesmed (ny lås samt nøgle).
  • Det er ikke tilladt at opbevare fødevarer i skabene.

Emdrup

 • Antal: 167 placeret i det døgnåbne område. 71 skabe i garderoben i forhallen.
 • Lånetid: Skabe i det døgnåbne område i biblioteket kan lånes i 6 måneder. Skabe i forhallen kan lånes i 1 måned.
 • Placering: 167 skabe er placeret i det døgnåbne område. De resterende 71 skabe i forhallen er placeret i garderoben.
 • Vejledning: Du kan selv bestille og/eller reservere skabe eller henvende dig i informationsskranken for at få udleveret en nøgle til skabet. Du vil få besked, når der bliver et ledigt skab, hvorefter du afhenter nøglen i informationsskranken. Fornyelse af skabe er ofte ikke muligt pga. reserveringer.
  Læsepladsskabe udlånes kun til DPU-studerende, og man kan kun låne ét skab ad gangen. Hvis du mister nøglen til dit skab, skal du erstatte den. Det koster 300 kr. at erstatte en bortkommet nøgle. Hvis du afleverer nøglen for sent, følges bibliotekets gebyrregler for materialer, der afleveres for sent, jf. bibliotekets Reglement. Det er dit eget ansvar at aflevere nøglen til tiden, så lånetiden ikke overskrides.

  Du kan evt. kontakte bibliotekets personale med henblik på at få fornyet lånetiden. Materiale fra bibliotekets samlinger SKAL være udlånt til dig, inden du lægger det i skabet. Du vil blive udelukket fra at låne skabe på biblioteket, hvis denne regel ikke overholdes! Biblioteket påtager sig ikke noget ansvar for materialer, værdier o.a. i skabene. Ved misligholdelse af lånereglerne forbeholder biblioteket sig ret til at tømme skabene.

Fuglesangs Allé


Kasernen

 • Antal: 18 skabe (bokse).
 • Lånetid: Du kan låne boksene på daglig basis.
 • Placering: Boksene er placeret i vindfanget, når du kommer ind på biblioteket.
 • Vejledning: I de enkelte bokse sidder nøglen med en nøglering, som du kan benytte, når du er på biblioteket. Du kan ikke reservere boksene.

Moesgaard

 • Antal: 33
 • Lånetid: Ingen tidsbegræning.
 • Placering: Skabene er placeret i bygning 4230 i lokale 118.
 • Vejledning: Skabene kan benyttes såfremt de er ledige - der er tale om først til mølle princippet. Skabene er med møntindkast.


Sundhedsvidenskab

 • Antal: Der er opstillet et antal skabe i Victor Albeck bygningen, som administreres af Medicinerrådet.
 • Lånetid: Ét semester.
 • Placering: Placeret i Victor Albeck bygningen.
 • Vejledning: Skabene administreres af Medicinerrådet, og ikke af AU Library - læs mere om skabene og hvordan du får adgang til et.