Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Find de relevante regler for deling af bøger og artikler

Tjekliste

Du har fundet en artikel eller en bog, som dine studerende skal læse, og nu vil du gerne vide, hvordan du må stille den til deres rådighed. Brug tjeklisten til hurtigt at finde frem til de relevante regler og aftaler:   

1 - Søg materialet frem på library.au.dk

Hvis biblioteket har online adgang, så gå til Trin 2. Hvis ikke så gå til Trin 3.

2 - Biblioteket har online adgang

 1. Tjek om du må uploade artiklen eller e-bogskapitlet til Brightspace – se Brightspace understøttende e-ressourcer.
  Hvis upload ikke er tilladt, så gå til punkt 2.2.

 2. Giv dine studerende et link til materialet – se hvordan du sikrer dig, at linket også virker udenfor Campus.

3 - Biblioteket har ikke online adgang til materialet

 1. Scan materialet ind og upload det til Brightspace – NB du må scanne op til 20 % af materialet - dog max 50 sider i alt.
 2. Kopiér materialet og udlever det til dine studerende – NB du må kopiere op til 20 % af materialet - dog max 50 sider i alt.
 3. Kontakt eventuelt dit lokale bibliotek i AU Library, og bed dem sætte materialet på semesterhylde, så de studerende selv kan kopiere fra det.

FAQ om ophavsret og copydanaftalerne

 

Q: Må jeg lægge mine PowerPoints fra undervisningen ud på Brightspace?

A: Ja. Men du skal være opmærksom på, at de almindelige ophavsretlige regler også gælder for PowerPoints. 


Q: Jeg har en artikel, som jeg gerne vil uploade til Brightspace, men jeg kan bare ikke huske, hvor den er fra. Hvad gør jeg så?

A: Som udgangspunkt må du ikke uploade artikler eller lignende, du ikke ved, hvor stammer fra. AU Library kan hjælpe dig med at undersøge, om du må uploade artiklen.


Q: Artikler og lignende som jeg selv har udarbejdet, må jeg vel gerne uploade til Brightspace eller kopiere til mine studerende?

A: Som udgangspunkt, ja, da du har ophavsretten til værket. Men du skal være opmærksom på, at du i forbindelse med udgivelsen kan have overdraget rettigheder til f.eks. et forlag. Derfor er det ikke sikkert, at du f.eks. må kopiere værket ubegrænset. Du vil ofte kunne finde information om, hvordan du må benytte dine egne artikler på forlagenes hjemmesider.


Q: Skal jeg indberette alt, hvad jeg kopierer og scanner ifølge Copydan-aftalerne?

A: Nej det er ikke et krav, at du indberetter til Copydan. Men det er alligevel en god ide at gemme oplysninger om, hvor meget du kopierer og scanner i tilfælde af kopieringsundersøgelser. De oplysninger, Copydan skal bruge, er:

 • Kildeangivelse: Titel, forfatter, udgiver, ISBN eller ISSN og sidetal.
 • Antal studerende, der har fået materialet.

Q: Jeg har modtaget en indscannet kopi af en trykt artikel via Det Kgl. Biblioteks artikelservice. Må jeg uploade den til Brightspace?

A: Ja, det må du godt, hvis artiklen er på max. 50 sider. 


Q: Jeg forbereder en hjemmeeksamen for mine studerende. Opgaven og bilag uploades til det digitale eksamenssystem, hvor de studerende selv downloader hele materialet. Et af bilagene er en elektronisk kopi af en dansk avisartikel. Er det ok?

A: Danske avisartikler må ikke gemmes som elektroniske kopier eller distribueres elektronisk i forbindelse med eksamensoplæg/opgave.
Du har dog følgende muligheder for at give dine studerende adgang til avisartiklen:

 1. Udlever et link til avisartiklen – se hvordan du linker til avisartikler i Infomedia
 2. Kontakt avisen og bed om tilladelse til at bruge artiklen som elektronisk bilag til eksamen