Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Materiale fra internettet

Det er nemt og hurtigt at finde relevant kursusmateriale på nettet, men det kan være svært at gennemskue, hvordan man må dele det med sine studerende. Hovedreglerne er:

Du må linke direkte til artikler og e-bøger

Du må gerne linke direkte til artikler og e-bøger, når der er tale om lovligt, frit tilgængeligt materiale eller materiale, som AU Library har købt adgang til. Se hvordan du sikrer dig, at dine links også virker hjemmefra.

Du må nogle gange uploade artikler og bogkapiter til Blackboard

Hvis du har downloadet materialet fra en database, et e-tidsskrift eller en e-bog, som du kun har adgang til, fordi du er ansat på AU, så er det AU Library's licensaftale med det pågældende forlag, der bestemmer, hvad du må gøre med materialet:

Gratis materiale på internettet er også beskyttet af ophavsretten

Gratis tilgængeligt materiale på nettet som fx hjemmesider, rapporter eller Open Access-artikler er også beskyttet af ophavsretten. Du må dog gerne dele sådant materiale med dine studerende, hvis rettighedshaverne tydeligt har markeret, at fildeling er tilladt via en Creative Commons licens eller via en note i dokumentet eller på hjemmesiden.

Aarhus Universitets Copydan-aftale [Tekst & Node] giver dig desuden mulighed for lægge materialet på Blackboard, dog med disse begrænsninger:

  • Du må kopiere (uploade) 20 % af et materiale, dog højest 50 sider af samme materiale pr. studerende pr. semester.

Eksempel:
Rapporten Social ulighed i Sundhed ligger gratis tilgængelig på Sundhedsstyrelsen hjemmeside. Den er på 56 sider: Du må max printe eller uploade 11 sider.

For hjemmesider gælder, at de 20 % skal beregnes af det samlede antal sider på websitet. Da det kan være svært at afgøre er tommelfingerreglen, at man max må printe eller uploade det, der svarer til 50 udskrevne sider.

Hvis det materiale, som du vil dele, overskrider Copydan-aftalens begrænsninger, så link til det i stedet.  

Husk kildeangivelse

Hvad enten du linker eller uploader materiale, så husk altid at angive kilden: Titel, forfatter og forlag.