Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Hvorfor får vi nyt bibliotekssystem?

Baggrund for implementering af et nyt bibliotekssystem på Det Kgl. Bibliotek

Det Kgl. Bibliotek har implementeret et helt nyt bibliotekssystem, som gik i luften tirsdag d. 19. november 2019.

Baggrunden for dette er, at det tidligere Statsbiblioteket i Aarhus og det tidligere Det Kongelige Bibliotek i København fusionerede 1. januar 2017. De fusionerede parter har tidligere anvendt forskellige IT platforme til at indkøbe, registrere og tilgængeliggøre biblioteksressourcer for brugerne. Det var - inden for de eksisterende rammer - ikke muligt at etablere en fælles bibliotekssystemplatform, som kunne opfylde det samlede biblioteks krav til teknisk funktionalitet, skalerbarhed, faglige workflows samt understøttelse af nuværende og fremtidige institutionelle, nationale og internationale samarbejdsrelationer.

Det nye bibliotekssystem tjener som fælles søgegrænseflade for alle bibliotekets brugere, og understøtter fælles workflows for bibliotekets ansatte.  

Det skal sikre ensartede brugeroplevelser på tværs af organisationen, således at bibliotekets services og materialer kan tilgås sømløst til glæde for de tilknyttede universiteter samt alle andre brugere.

Materialer fra universitetsbibliotekerne for Aarhus Universitet, Aalborg Universitet, IT Universitetet, Københavns Universitet og Roskilde Universitet indgår i det nye fælles system. Herudover samler det alle bagvedliggende driftsprocesser og -systemer for at opnå de nødvendige stordriftsfordele ved fælles organisering, fælles arbejdsgange og politikker samt fælles ressource- og kompetencedeling.

Derfor har vi d. 19. november 2019 skiftet til et helt nyt fælles bibliotekssystem.