Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

FAQ (upload)

Upload af speciale/afhandling

Udover upload af dit speciale/din afhandling til Wiseflow, skal du også uploade til Theses@bss

Hvad skal uploades?

Det anbefales at uploade speciale/afhandling og bilag som separate filer og gerne i pdf-format. 
Specialet/afhandlingen skal have en forside, hvor navn, titel, studieretning, vejleder, institut og årstal oplyses (ligesom forsiden til en bog).

Kan specialet/afhandlingen downloades og printes ud?  

JA! 

Jeg kan ikke finde min uddannelse - hvad gør jeg?

Hvis du ikke kan finde netop din uddannelse i formularen, skal du skifte sprog i øverste højre hjørne. Derved får du vist andre uddannelsestyper.

Hvad er en ekstern samarbejdspartner?

Hvis du har samarbejdet med en virksomhed i forbindelse med din afhandling/speciale, skal oplysninger på kontaktpersonen i den pågældende virksomhed registreres. 

Skal jeg registrere emneord?

Det er valgfrit, men emneord kan gøre det nemmere for andre at finde frem til din afhandling/speciale (hvis den er offentligt tilgængelig). 

Bilag

Hvad gør jeg, hvis bilag(ene) kun foreligger i papirformat?

I nogle tilfælde kan det være nødvendigt at aflevere bilag til AU Library, Fuglesangs Allé i trykt form, f.eks. hvis de ikke kan eller må konverteres digitalt og uploades. Bilag i papirform, på USB eller CD-ROM/DVD indleveres til AU Library, Fuglesangs Allé. Kopi af kvittering for upload vedlægges.

Bilag, der må digitaliseres, kan skannes og konverteres til pdf-filer. Både lyd-, billed- og tekstfiler kan uploades.

Hvad gør jeg, hvis bilag(ene) ikke må være tilgængelig(e) online?

Gem bilag(ene) på CD-ROM/DVD/USB og aflevér materialet til biblioteket på Fuglesangs Allé. Kopi af kvittering for upload vedlægges.

Kan bilag uploades samlet i en mappe?

Ja! 
Markér de ønskede filer, højreklik og send filerne til en komprimeret/"zipped" folder. Herefter kan de uploades samlet i Theses@bss.

Sikkerhed

Kan man ændre i eller slette specialer/afhandlinger, der er blevet offentliggjort?

NEJ!  

Hvis du har lavet en fejl i selve registreringen i Theses@bss, kan du kontakte AU Library, Fuglesangs Allé, som har mulighed for at ændre i registreringen, IKKE i selve afhandlingen/specialet.

Hvor længe er specialerne/afhandlingerne online tilgængelige?

Altid - der er ingen tidsbegrænsning. Det elektroniske arkiv er tilgængeligt døgnet rundt.

Fortroligt speciale/afhandling?

Efter ønske fra flere virksomheder har Aarhus BSS præciseret fortrolighedsreglerne og procedurerne i forbindelse med specialer/afhandlinger, der ikke ønskes offentligt tilgængelige. 

Hvis specialet/afhandlingen ikke må være tilgængelig - hvis det eksempelvis indeholder virksomhedsfølsomme oplysninger – anbefales det, at der afgives en skriftlig erklæring herom fra virksomheden/organisationen.

Søgning i Theses@bss

Hvor finder jeg eksempler på specialer/afhandlinger?

Specialer/afhandlinger er tilgængelige online fra 2003 og kan søges i AU Library's afhandlingsportal Theses@bss til download i fuldtekst. Det gælder alle offentligt tilgængelige specialer/afhandlinger.

Siden 2009 indeholder portalen alle typer specialer/afhandlinger: Bachelor, HD, Master/MBA og Kandidat.

Specialer/afhandlinger udgivet før 2003 kan søges i AU Library's søgemaskine

Har du spørgsmål til os?

Du er altid velkommen til at kontakte AU Library, Fuglesangs Allé vedr. upload af dit speciale/din afhandling. Send en mail til biblioteket eller ring på tlf.: 9135 6485. Du kan også kontakte Lisbeth Petersen (lbpe@kb.dk).

!
OBS: Aarhus Universitet har lukket for offentlig adgang til online specialer mv. af hensyn til ophavsret. Studerende og ansatte der befinder sig på universitetet har adgang til materialet via universitetets netværk - eks. EDUROAM, og udenfor universitetet via VPN-forbindelse.