Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Lånereglement for AU Library og Det Kgl. Bibliotek - Aarhus

AU Library og Det Kgl. Bibliotek - Aarhus er offentlige institutioner og består af bibliotekerne ved
alle hovedområderne på Aarhus Universitet samt Det Kgl. Bibliotek - Aarhus.
Reglementet er fastsat i medfør af § 35 i Bekendtgørelse af Lov om Biblioteksvirksomhed nr. 914 af 20/08/2008.

Lånerregistrering

Låner skal være fyldt 18 år eller være indskrevet på Aarhus Universitet. Der kan dispenseres fra denne regel. Man oprettes som låner ved henvendelse eller ved selvoprettelse. Låner skal bekræfte oprettelsen og godkende privatlivs- og persondatapolitik og lånerreglement for at blive aktiveret. Låner er ansvarlig for, at bibliotekssystemet indeholder de aktuelle kontaktoplysninger, som bl.a. skal indeholde en e-mailadresse.

Persondata

Vi behandler personlige oplysninger i henhold til privatlivs- og persondatapolitik for Det Kgl. Bibliotek. Derudover behandler vi specifikt persondata om: 

  • Oplysninger om dine lån bliver indenfor fire uger automatisk anonymiseret når du tilbageleverer de lånte materialer.
  • Oplysninger om gebyrer bevares i fem år plus indeværende år jvf Bogføringsloven. 

Lånerkort

Sundhedskort (sygesikringsbevis) anvendes som lånerkort. I enkelte tilfælde udstedes særlige lånerkort.

Afhentning

Materiale til hjemlån skal enten bestilles/reserveres i bibliotekssystemet eller findes frem på hylderne i de åbne biblioteker. Låner vil modtage en e-mail, når materialet er klar til afhentning på det af låner ønskede afhentningssted (som udgangspunkt vil der være tale om det af låner valgte ’favoritafhentningssted’).

Lån og Lånetid

Lånetiden er normalt 1 måned medmindre andet oplyses. Der kan i særlige tilfælde kræves depositum før udlån.

Fornyelse af lån

Lånet kan forlænges, hvis materialet ikke er reserveret af anden låner. Fornyelse foregår via bibliotekssystemet.

Aflevering

Aflevering kan foregå ved alle AU Library's biblioteker. Ved overskridelse af afleveringsdatoen skal der betales et gebyr i medfør af § 28 i Bekendtgørelse af Lov om Biblioteksvirksomhed nr. 914 af 20/08/2008.

Hjemkaldelse

Tre dage før udløb af lånetid vil der blive udsendt en påmindelse. Der udsendes derefter op til to hjemkaldelser, hvorefter der udstedes en erstatningsfaktura inkl. håndteringsomkostninger. Påmindelsen er en servicemeddelelse og er ikke en betingelse for gebyropkrævning.

Gebyrer

Gebyrets størrelse afhænger af antal lånte bøger eller andet materiale. Ved aflevering 8-30 dage efter afleveringsdato er gebyret 25 kr. pr. enhed, ved 31 dage eller mere er gebyret 50 kr. pr. enhed. Ved erstatningssager tillægges et administrationsgebyr på 150 kr. pr. erstatningssag. Hvis en låner skylder 200 kr. eller derover i gebyrer, standses udlån midlertidigt, indtil det skyldige beløb er betalt helt eller delvist. Låneren får besked herom i forbindelse med udlån. 

En låner kan udelukkes fra at låne, såfremt vedkommende i væsentligt omfang har misligholdt sin forpligtelse til at aflevere lånte materialer i ubeskadiget stand. Udelukkelse fra at låne på biblioteket kan tillige finde sted, såfremt en bruger skylder at betale gebyr, der udgør 200 kr. eller derover. Udelukkelse af en bruger sker med 7 dages skriftlig varsel.

Beskadiget eller bortkommet materiale

Hvis lånt materiale ikke afleveres eller er beskadiget, skal låneren betale udgifter i forbindelse med nyanskaffelse eller reparation. Låner kan vælge selv at anskaffe et materiale til erstatning af bortkommet eller beskadiget materiale – som udgangspunkt skal det nye materiale være fuldstændig identisk med materialet som erstattes. Ved tilbagelevering af tidligere erstattet materiale tilbagebetaler AU Library/Det Kgl. Bibliotek erstatningsprisen i en periode på 6 måneder fra oprettelse af erstatningskrav. AU Library/Det Kgl. Bibliotek kan dog i særlige tilfælde vælge at tilbagebetale erstatningsprisen, selvom perioden på 6 måneder er overskredet.

Fjernlån

Bestilling af materiale fra andre biblioteker foregår gennem det af låner valgte ’favoritafhentningssted’. Materiale lånt fra biblioteker uden for samarbejdet AU Library/Det Kgl. Bibliotek er underkastet de låneregler, som gælder på det långivende bibliotek.

Meddelelser fra AU Library og Det Kgl. Bibliotek

Kommunikation vedr. hjemkaldelser, reservationer, rykkere, fakturaer m.m. foregår hovedsagelig via e-mail. Låner er ansvarlig for, at den angivne e-mailadresse til hver en tid er gældende.

Aarhus d. 7. marts 2013

Opdateret d. 07. november 2017

Opdateret d. 25. maj 2018