Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagside for sundhedspædagogik

På denne side finder du et udvalg af ressourcer inden for sundhedspædagogik og sundhedsvidenskab. Du er velkommen til at kontakte biblioteket, hvis du har brug for hjælp eller har forslag til øvrige informationer til siden.

Opslagsværker

Databaser

 • AMED - The Allied and Complementary Medicine Database  
  1995 -, Engelsk - Alternativ medicin  
 • BMJ Journals  
  Engelsk - Førende medicinske tidsskrifter  
 • CINAHL with Full Text 
  Artikelbase indenfor primært sygepleje
 • ClinicalKey   
  Fuldtekstadgang til over 1000 bøger, 500 tidsskrifter. Databasen er beregnet på at finde kliniske svar via evidensbaseret litteratur. Dækker alle kliniske specialer og indeholder desuden guidelines, patient information, videoer, billeder m.m..  
 • Cochrane-biblioteket 
  Vejledning på dansk til Cochrane Library  
 • Cochrane Library
  Kvalitets evidens indenfor sundhedsvæsen
 • Joanna Briggs Institute EBP Database
  Database med artikler inden for evidensbaseret sygepleje.
 • Embase.com 
  Biomedicinsk og farmakologisk database  
 • ERIC (Educational Resources Information Center) 
  Den mest omfattende undervisnings- og pædagogiske bibliografi I verden med henvisninger til tidsskriftsartikler, bøger konferencepapirer mv., inden for alle pædagogikkens discipliner og anden pædagogisk relateret litteratur.  
 • PsycINFO 
  International base. Referencer til publikationer inden for psykologi samt publikationer med psykologiske aspekter inden for discipliner som medicin, psykiatri, sygepleje, sociologi, uddannelse, farmakologi, fysiologi, antropologi, økonomi og jura. Der er fuldtekstadgang til artiklerne fra PsycArticles 
 • PubMed (Medline) 
  Vigtig medicinsk bibliografisk database med sundhedsvidenskabelige forskningsartikler.
 • Scopus
  Både artikelbase og citationsindeks   
 • SPORTDiscus 
  Artikler, bøger. Delvis fuldtekst. Sport og sportsmedicin  
 • SveMed+ 
  Nordisk sundhedsfaglig litteratur.  Fra januar 2020 opdateres SveMed+ ikke længere
 • WHO Library 
  WHOLIS indexes all WHO publications from 1948 onwards

  Hovedkilder til viden

  • Bibliotek.dk
   Danmarks nationale biblioteksbase. Indeholder henvisninger til alle danske folkebibliotekers og forskningsbibliotekers materialer.
  • WorldCat
   International biblioteksdatabase (incl. danske,  nordiske og tyske udgivelser. Her søger du i mere end 10.000 biblioteker i hele verden.

  Yderligere kilder

  • Bibsys (Oria)
   Det fælles bibliotekskatalog for de norske universitetsbiblioteker, nationalbiblioteket og en række fagbiblioteker.
  • DIVA
   DIVA portal er en fælles søgetjeneste for forskningspublikationer og studenteropgaver produceret ved 30 undervisningsinstitutioner i Sverige og Norge.
  • FIS Bildung Literaturdatenbank
   Bibliografien FIS Bildung Literaturdatenbank henviser til artikler, bøger, kapitler i bøger, ”gråt materiale” og online dokumenter inden for alle områder af pædagogik og uddannelse internationalt. Indholdet er fortrinsvis tysk og der er fuldtekstadgang til en del. Basen opdateres regelmæssigt.
  • Directory of Open Access Journals (DOAJ)
   Online katalog der registrerer og giver giver gratis adgang til open access forskning af høj kvalitet og peer-reviewede tidsskrifter.
  • JSTOR
   Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men sædvanligvis til alle øvrige udkomne årgange, for enkelte tidsskrifters vedkommende helt tilbage til 16-1800-tallet.
  • Libris
   De svenske forsknings- og specialbibliotekers samlinger af bøger og tidsskrifter m.m.
  • NIFU
   Nordisk institutt for studier av innovasjon, forskning og utdanning’s forskningsområder omfatter hele det norske videns politiske område – fra grunduddannelse, over videregående uddannelse til forskning, invasion og kompetenceudvikling i arbejdslivet. NIFU har ansvar for produktion, analyse og formidling af statistik og indikatorer for det samlede norske FoU- og innovationssystem. NIFU udgiver årlig FoU-statistik for de nordiske land, og producerer statistik om ph.d. afhandlinger og doktorgrader i Norden og Baltikum.
  • Nordic Base of Early Childhood Education and Care (NB-ECEC)
   Flersproget forskning fra Danmark, Norge og Sverige om 0-6 årige børn. (2006-)
   læs om basen her
  • Nord Forsk
   Et organ under Nordisk ministerråd som finansierer nordisk forskningssamarbejde og giver råd om og indspil til nordisk forskningspolitik.
  • Norwegian Open Research Archives (NORA)
   NORA startede i 2004 med et samarbejde mellem universitetsbibliotekene ved UiO, UiB, NTNU og UiT. Gennem projektmidler fra Norsk Digitalt Bibliotek for årene 2005–2007 blev samarbejdet udvidet ved at 5 højskoler kom med, og NORA tager i dag sigte mod at favne alle institutioner i UH-sektoren samt forskningsinstitutioner udenfor UH-sektoren. For 2008 har NORA fået finansiering fra Kunnskapsdepartementet.
  • OAPEN Library
   Forlagsbibliotek med fri adgang til et begrænset antal bøger inden for humaniora og samfundsvidenskaberne.
  • SwePub
   Akademiske publikationer fra svenske universiteter. Søger I videnskabelige artikler, conference papers, afhandlinger etc.
  • Web of Science (ISI)
   Artikelbase og et citationsindeks med henvisninger til artikler inden for alle fag. Den indeholder disse fem baser:
   • Science Citation Index Expanded
   • Social Sciences Citation Index
   • Arts & Humanities Citation Index
   • Conference Proceedings Citation Index- Science
   • Conference Proceedings Citation Index- Social Science & Humanities

  Forskningsportaler og e-ressourcer

  • Følgende kilder udgør en palet af forskellige institutioner og sektorforskningsinstitutioner, der kan være relevante at søge i, da rapporter og udgivelser herfra ikke nødvendigvis kan findes gennem bibliotekernes databaser.

  • Danmarks Statistik
  • Dansk Clearinghouse for Uddannelsesforskning (nedlagt april 2019)
   Indsamlede analyserede og distribuerede resultater om forskning på det pædagogiske og uddannelsesmæssige område. 
  • EPPI
   The database of references in the field of education is being developed by the EPPI-Centre and Review Groups as a result of searching and coding research for systematic reviews.
  • Eurostat
   EU's statistikorganisation, som kontrollerer medlemslandenes statistik.
  • EVA
   Danmarks evalueringsinstitut er et selvstændigt statsligt institut under Undervisningsministeriet. EVA arbejder med evaluering og kvalitetsudvikling – fra dagtilbud for børn til videregående uddannelse.
  • Folketinget 
  • Infomedia
   Avisdatabase med danske aviser og magasiner.
  • Nordisk samarbejde om uddannelse og forskning
  • OECD
   The Organisation for Economic Co-operation and Development.
  • PISA
   Program for International Student Assessment.
  • Skolelove, cirkulærer og bekendtgørelser
  • Skolerådet
   Uafhængigt råd i Danmark, der har til formål at følge, vurdere og rådgive børne- og undervisningsministeren om kvaliteten i folkeskolen og ungdomsskolen. Skolerådet består af et formandskab, der i øjeblikket tæller fem medlemmer, og 21 øvrige medlemmer fra en række centrale interesseorganisationer på folkeskole- og ungdomsskoleområdet
  • Skolporten
   Informationsovervågning om saktuelle svenske skolenyheder, den nyeste skoleforskninge og konferencer.
  • Skolverket
   The central administrative authority for the Swedish public school system for children, young people and adults, as well as for pre-school activities and child care for school children. Government and Parliament specify goals and guidelines for preschool and school through the Education Act, curricula etc. The task of the Agency is to work actively for the achievement of these goals. The Agency steers, supports, follows up and evaluates the work of municipalities and schools with the purpose of improving quality and the result of activities to ensure that all pupils have access to equal education. 
  • Socialstyrelsen
   Socialstyrelsen er en del af Ministeriet for Børn, Ligestilling, Integration og Sociale Forhold, som har til opgave at bidrage aktivt til en vidensbaseret socialpolitik.
  • Sundhedsministeriet
  • Sundhedsstyrelsen
  • Undervisningsministeriet
  • VIVE – Det Nationale Forsknings- og Analysecenter for Velfærd
   VIVE er en uafhængig statslig institution under Økonomi- og Indenrigsministeriet,, der beskæftiger sig med analyser og forskning indenfor: social- og sundhedsområdet, børn- og familie, ældre, beskæftigelse, uddannelse samt økonomi og administration. Centeret skal ifølge loven bidrage til at løse velfærdssamfundets udfordringer og styrke kvalitetsudvikling, effektivisering og styring i den offentlige sektor.
  • Wikipedia

   Specialer m.m.

   • DART-Europe
    DART-Europe is a partnership of research libraries and library consortia who are working together to improve global access to European research theses. DART-Europe is endorsed by LIBER (Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche), and it is the European Working Group of the Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
   • Ph.d. afhandlinger på Syddansk Universitet
    Liste over antagede afhandlinger ved det Humanistiske Fakultet, Syddansk Universitet
   • Studenterprojekter på Ålborg Universitetsbibliotek
    Aalborg Universitets Projektbiblioteket fungerer som online publicering af digitale udgaver af afgangsprojekter og specialer fra hele universitetet og formidler disse som væsentlige videns produkter fra AAU. Fra juni 2008 er alle afhandlinger fra Aalborg Universitet registreret og synliggjort i Det Digitale projektbibliotek: Bachelor, Professionsbachelor, Master/MBA og Kandidat.
   • Bibliotek
   AU Library Emdrup

   Fagredaktører

   Kurser

   I København:

   I Aarhus:


   Guide til informationssøgning

   En skabelon og værktøj til at komme i gang med informationssøgning opgaveskrivningen.

   Specialer for DPU og AU

   Indgang til specialer for de forskellige fagområder under DPU.

   AU Studypedia

   AU Studypedia er et akademisk studieværktøj du kan bruge i forbindelse med opgaveskrivning, litteratursøgning og andre studierelaterede arbejdsformer.


   Ophavsret

   Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

   Informationssøgning

   Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

   Mere til dig som studerer

   Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.