Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Klassifikationssystem

  

Klassifikationssystem for Det Teologiske Fakultets Bibliotek

           
                     

I.  

     

HÅNDBØGER OG TIDSSKRIFTER

         
                     
 

I.1. 

   

Almindelige encyklopædier og specialleksika

       
 

I.2.

   

Leksika og håndbøger vedr. teologi og religion

       
 

I.3.

   

Forskellige håndbøger

           
   

I.3.1.

 

Sprog: Ordbøger, Grammatikker m.v

         
     

I.3.1.1.

Skandinaviske sprog

           
     

I.3.1.2.

Engelsk

           
     

I.3.1.3.

Tysk

           
     

I.3.1.4.

Fransk

           
     

I.3.1.5.

Øvrige vesteuropæiske sprog

           
     

I.3.1.6.

Latin

           
     

I.3.1.7.

Græsk

           
     

I.3.1.8.

Andre Sprog

           
   

I.3.2.

 

Andet

           
 

I.4.

   

Det teologiske studium

           
   

I.4.1.

 

Studieteknik

           
 

I.5.

   

Festskrifter

           
 

I.6.

   

Tidsskrifter

           
 

I.7.

   

Bibliografier

           
                     

III.

     

BIBELEN

           
                     
 

III.1.

   

Udgaver

           
 

III.2.

   

Håndbøger

           
 

III.3.A.

 

Afhandlinger

           
 

III.3.B.

   

Eksegetisk historie

           
 

III.4.

   

Tidsskrifter

           
                     

IV.

     

GAMMEL TESTAMENTE

           
                     
 

IV.1.

   

Tekster

           
 

IV.2.

   

Filologi

           
   

IV.2.A.

Ordbøger, Konkordanser

           
   

IV.2.B.

Grammatikker

           
   

IV.2.C.

Afhandlinger

           
 

IV.3.

   

Fortolkning

           
   

IV.3.A.

Kommentarserier

           
   

IV.3.B.

Mosebøgerne

           
   

IV.3.C.

De historiske bøger

           
   

IV.3.D.

De profetiske bøger

           
   

IV.3.E.

De poetiske bøger 

           
 

IV.4.

   

Indledning

           
   

IV.4.A.

Alm. fremstillinger

           
   

IV.4.B.

Tekst- og kanonhistorie

           
   

IV.4.C

 

Afhandlinger

           
 

IV.5.

   

Israels historie

           
 

IV.6.

   

Geografi, Arkæologi

           
   

IV.6.A.

Alm. fremstillinger

           
   

IV.6.B.

Epigrafik

           
   

IV.6.C.

Udgravningsrapporter, Topografi

         
   

IV.6.D.

Afhandlinger

           
 

IV.7.

   

Gtl. Religionshistorie og teologi

           
 

IV.8.

                 
 

IV.9.

   

Blandede skrifter

           
 

IV.10.

   

Tidsskrifter

           
                     

V.

     

NY TESTAMENTE

           
                     
 

V.A.

                 
   

V.A.1.

 

Blandede skrifter

           
   

V.A.2.

 

Festskrifter

           
   

V.A.3.

 

Tidsskrifter

           
 

V.1.

   

Udgaver

           
   

V.1.A.

 

Græsk

           
   

V.1.B.

 

Enkelte skrifter

           
   

V.1.C.

 

Håndskrifter

           
   

V.1.D.

 

Latin

           
   

V.1.E.

 

Syrisk m.m.

           
   

V.1.F.

 

Koptisk

           
   

V.1.G.

 

Andre sprog

           
   

V.1.H.

 

Oversættelser til moderne sprog

           
     

V.1.H.1.

Skandinavisk

           
     

V.1.H.2.

Engelsk

           
     

V.1.H.3.

Tysk

           
     

V.1.H.4.

Fransk

           
     

V.1.H.5.

Andre sprog

           
   

V.1.I.

 

Tekstkritik

           
 

V.2.

   

Filologi

           
   

V.2.A.

 

Alm. fremstillinger

           
   

V.2.B.

 

Ordbøger, Konkordanser

           
   

V.2.C.

 

Tekster

           
 

V.3.

   

Fortolkning

           
   

V.3.A.

 

Kommentarserier

           
   

V.3.B-Z.

Enkeltkommentarer

           
   

V.3.B.1.

Evangelierne

           
   

V.3.B.2.

Bjergprædikenen

           
   

V.3.B.3.

Fadervor

           
   

V.3.C.

 

Matthæus

           
   

V.3.D.

 

Markus

           
   

V.3.E.

 

Lukas

           
   

V.3.F.

 

Johannes

           
   

V.3.G.

 

Acta

           
   

V.3.H.

 

Romerbrevet

           
   

V.3.J.

 

1. Korintherbrev

           
   

V.3.K.

 

2. Korintherbrev

           
   

V.3.L.

 

Galaterbrevet

           
   

V.3.M.

 

Efeserbrevet

           
   

V.3.N.

 

Filipperbrevet

           
   

V.3.O.

 

Kolosserbrevet

           
   

V.3.P.

 

Thessalonikerbrevene

           
   

V.3.R.

 

Pastoralbrevene (1. og 2. Timotheus, Titus)

       
   

V.3.S.

 

Filemonbrevet

           
   

V.3.T.

 

Hebræerbrevet

           
   

V.3.U.

 

De katolske breve

           
   

V.3.V.

 

Jakobsbrevet

           
   

V.3.X.

 

Petersbrevene og Judasbrevet

           
   

V.3.Y.

 

Johannesbrevene

           
   

V.3.Z.

 

Apokalypsen 

           
 

V.4.

   

Indledning

           
   

V.4.A.

 

Alm. fremstillinger

           
   

V.4.B.

 

Afhandlinger

           
 

V.5.

   

Tidshistorie

           
 

V.6.

   

Jesus

           
   

V.6.A.

 

Alm. fremstillinger

           
   

V.6.B.

 

Afhandlinger

           
 

V.7.

   

Den apostolske tid

           
 

V.8.

   

Paulus

           
   

V.8.A.

 

Alm. fremstillinger

           
   

V.8.B.

 

Afhandlinger

           
 

V.9.

   

Teologi

           
   

V.9.A.

 

Alm. fremstillinger

           
   

V.9.B.

 

Afhandlinger

           
     

V.9.B.1.

Gudslære, Skabelse, Menneskets

         
     

V.9.B.2.

Kristologi, Soteriologi

           
     

V.9.B.3.

Pneumatologi

           
     

V.9.B.4.

Ekklesiologi, Embede, Dåb, Nadver

         
     

V.9.B.5.

Apokalyptik, Eskatologi

           
     

V.9.B.6.

Etik, Sociologi

           
     

V.9.B.7.

Andre emner

           
 

V.10.

   

Hermeneutik

           
 

V.11.

   

Apokryfer

           
   

V.11.1.

Samlede og blandede udgaver

           
   

V.11.2.

Enkeltudgaver

           
     

V.11.2.1.

Apokryfe evangelier

           
     

V.11.2.2.

Apostelakter, Apostelbreve m.m

           
     

V.11.2.3.

Apokalypser

           
     

V.11.2.4.

Andet

           
   

V.11.3.

Monografier

           
                     

VI.

     

ALMINDELIG KIRKEHISTORIE

           
                     
 

VI.1.

   

Alm. fremstillinger

           
 

VI.2.

   

Dogmehistorie

           
 

VI.3.

   

Tekster

           
 

VI.4.

   

Oldkirken

           
 

VI.5.

   

Middelalderen

           
   

VI.5.A.

Renæssancen

           
 

VI.6.

   

Luther

           
   

VI.6.1.

Samlede udgaver/værker i udvalg

         
   

VI.6.2.

Enkeltudgaver

           
   

VI.6.3.

Oversættelser

           
   

VI.6.4.

Afhandlinger m.v.

           
 

VI.7.

   

Reformationen (1500-1550)

           
 

VI.8.

   

Ortodoksi, Pietisme, Oplysning fra ca. 1550

       
 

VI.9.

   

Det 19. og 20. Århundrede

           
   

VI.9.A.

Tyskland

           
   

VI.9.B.

England

           
   

VI.9.C.

Andre europæiske lande

           
   

VI.9.D.

Rusland

           
   

VI.9.E.

Nordamerika

           
   

VI.9.F.

Øvrige Lande

           
 

VI.10.

   

Romerkirken m.v. efter 1500

           
   

VI.10.A.

Den ortodokse kirke efter 1500

           
 

VI.11.

   

Kirkeret

           
 

VI.12.

   

Håndbøger, Tidsskrifter

           
   

VI.12.A.

Tidsskrifter

           
 

VI.13.

   

Blandede skrifter

           
 

VI.14.

   

Særlige samlinger

           
   

VI.14.1.

Oxfordbevægelsen (1900 tallets Caúx-bevægelse)

       
   

VI.14.2

Apostolsk protestantisme

           
                     

VII.

   

NORDENS KIRKEHISTORIE

           
                     
 

VII.1.

   

Alm. fremstillinger

           
 

VII.2.

   

Kirkeret

           
   

VII.2.A.

Afhandlinger

           
   

VII.2.B.

Serier

           
 

VII.3.

   

Slesvig-Holsten

           
 

VII.4.

   

Middelalderen

           
 

VII.5.

   

Reformationen

           
 

VII.6

   

Ortodoksi, Pietisme, Oplysning

           
 

VII.7.

   

Det 19. Og 20. Århundrede

           
   

VII.7.A.

Grundtvig

           
     

VII.7.A.1.

Samlede udgaver/værker i udvalg

         
     

VII.7.A.2.

Enkeltudgaver

           
     

VII.7.A.3.

Afhandlinger m.v.

           
 

VII.8.

   

Håndbøger og tidsskrifter

           
   

VII.8.A.

Håndbøger 

           
   

VII.8.B.

Præstehistorie

           
   

VII.8.C.

Tidsskrifter

           
 

VII.9.

   

Norges kirkehistorie

           
 

VII.10.

   

Islands kirkehistorie

           
 

VII.11.

   

Sveriges kirkehistorie

           
 

VII.12.

   

Finlands kirkehistorie

           
 

VII.13.

   

Grønland

           
 

VII.14.

   

Færøerne

           
 

VII.15.

   

Blandede skrifter

           
                     

VIII.

   

MISSIONSTEOLOGI OG ØKUMENISK TEOLOGI

       
                     
 

VIII.1.

   

Håndbøger

           
 

VIII.2.

   

Missionsteologi

           
   

VIII.2.A

Alm. fremstillinger

           
   

VIII.2.B.

Missionsforståelse

           
   

VIII.2.C.

Kirke og mission

           
   

VIII.2.D.

Relationsproblemet

           
   

VIII.2.E.

Kulturmødet

           
 

VIII.3.

   

Økumenisk teologi

           
   

VIII.3.A.

Alm. fremstillinger

           
   

VIII.3.B.

Konference- og studierapporter

           
     

VIII.3.B.1.

Rapportserier

           
   

VIII.3.C.

Afhandlinger

           
   

VIII.3.D.

Kirkens struktur og ret

           
   

VIII.3.E.

             
   

VIII.3.F.

Økumenisk socialetik

           
     

VIII.3.F.1.

Alm. fremstillinger

           
     

VIII.3.F.2.

Development/hjælpearbejde

           
     

VIII.3.F.3.

Diakoni m.v.

           
     

VIII.3.F.4.

Menneskerettigheder

           
     

VIII.3.F.5.

Konflikt -og fremtidsforskning m.v.

         
   

VIII.3.G.

Kirke og konfessionskundskab

           
     

VIII.3.G.1.

Alm. fremstillinger

           
     

VIII.3.G.2.

Faith and order/bilateral relation

         
     

VIII.3.G.3.

Ortodokse kirker

           
     

VIII.3.G.4.

Den romersk-katolske kirke

           
     

VIII.3.G.5.

Anglikanske, Lutherske, Reformerte kirker

         
     

VIII.3.G.6.

Andre kirkesamfund og religiøse bevægelser 

           
 

VIII.4.

   

Missionshistorie

           
   

VIII.4.A.

Alm. fremstillinger

           
   

VIII.4.B.

Skandinavisk mission

           
   

VIII.4.C.

Tysk mission

           
   

VIII.4.D.

Hollandsk mission

           
   

VIII.4.E.

Britisk og amerikansk mission

           
   

VIII.4.F.

Romersk-katolsk og ortodoks mission

         
   

VIII.4.G.

Anden mission

           
 

VIII.5.

   

Kirken i Asien, Afrika og Latinamerika

         
   

VIII.5.A.

Alm. fremstillinger

           
   

VIII.5.B.

Israel

           
   

VIII.5.C.

Den nære Orient, Nordafrika

           
   

VIII.5.D.

Østasien

           
     

VIII.5.D.1.

Kina, Taiwan, Hongkong

           
     

VIII.5.D.2.

Korea, Japan

           
     

VIII.5.D.3.

Sydøstasien

           
   

VIII.5.E.

Sydasien

           
     

VIII.5.E.1.

Indien

           
     

VIII.5.E.2.

Sri Lanka

           
     

VIII.5.E.3.

Pakistan, Bangladesh

           
   

VIII.5.F.

Afrika

           
     

VIII.5.F.1.

Alm. fremstillinger

           
     

VIII.5.F.2.

Uafhængige afrikanske kirker

           
     

VIII.5.F.3.

Centralafrika

           
     

VIII.5.F.4.

Madagaskar

           
     

VIII.5.F.5.

Østafrika

           
     

VIII.5.F.6.

Ethiopien

           
     

VIII.5.F.7.

Vestafrika

           
     

VIII.5.F.8.

Det sydlige Afrika

           
   

VIII.5.G.

Latinamerika

           
   

VIII.5.H.

Andre områder

           
 

VIII.6.

   

Blandede skrifter

           
   

VIII.6.A.

Serier

           
   

VIII.6.B.

             
   

VIII.6.C.

Tidsskrifter

           
                     

IX.

     

DOGMATIK MED SYMBOLIK

           
                     
 

IX.1.

   

Bekendelsesskrifter

           
 

IX.2.

   

Symbolik

           
 

IX.3.

   

Idéhistorie

           
 

IX.4.

   

Oldkirken

           
 

IX.5.

   

Middelalderen

           
   

IX.5.A.

Udgaver af skolastikere

           
     

IX.5.A.1.

Samlede udgaver

           
     

IX.5.A.2.

Enkeltudgaver

           
   

IX.5.B.

Afhandlinger

           
 

IX.6.

   

Luther

           
 

IX.7.

   

Protestantismen

           
 

IX.8.

                 
 

IX.9.

   

Håndbøger i dogmatikken

           
   

IX.9.A.

Protestantiske

           
   

IX.9.B.

Romersk-katolske

           
 

IX.10.

   

Dogmatiske afhandlinger

           
   

IX.10.A.

Protestantiske

           
   

IX.10.B.

Romersk-katolske

           
     

IX.10.B.1.

Afhandlinger generelt

           
     

IX.10.B.2.

Mariologi

           
   

IX.10.C.

Ortodokse

           
     

IX.10.C.1.

Europæisk-sprogede

           
     

IX.10.C.2.

Græsk-sprogede

           
 

IX.11.

   

Tidsskrifter

           
                     

X.

     

ETIK

           
                     
 

X.1.

   

Alm. fremstillinger

           
 

X.2.

   

Etiske afhandlinger

           
 

X.3.

   

Tidsskrifter

           
 

X.4.

   

Bioetik

           
                     

XI.

     

RELIGIONSFILOSOFI

           
                     
 

XI.1.

   

Håndbøger

           
 

XI.2.

   

Alm. fremstillinger

           
 

XI.3.

   

Religionsfilosofiske afhandlinger

           
   

XI.3.A.

Flerbindsværker

           
   

XI.3.B.

Monografier

           
 

XI.4.

   

Kierkegaard-samling

           
   

XI.4.A.

Udgaver

           
   

XI.4.B.

Afhandlinger

           
 

XI.5.

   

Historiografi

           
 

XI.6.

   

Emblematik

           
 

XI.7.

   

Teologi og naturvidenskab

           
 

XI.8.

   

Tidsskrifter

           
                     

XII.

   

PRAKTISK TEOLOGI

           
                     
 

XII.1.

   

Alm.fremstillinger

           
 

XII.2.

   

Homiletik

           
   

XII.2.A.

Prædikener, Taler

           
   

XII.2.B.

Afhandlinger

           
 

XII.3.

   

Kateketik

           
 

XII.4.

   

Liturgi

           
 

XII.5.

   

Sjælesorg

           
 

XII.6.

   

Kirkelig organisation

           
 

XII.7.

   

Hymnologi

           
   

XII.7.A.

Salmer

           
   

XII.7.B.

Hymner, Sange

           
   

XII.7.C.

Afhandlinger

           
 

XII.8.

   

Kirkemusik

           
 

XII.9.

   

Kirkekunst

           
   

XII.9.A.

Håndbøger

           
   

XII.9.B.

Afhandlinger

           
 

XII.10.

   

Tidsskrifter

           
 

XII.11.

   

Blandede skrifter

           
 

XII.12.

   

Opbyggelige skrifter

           
                     

XIII.

   

PATRISTIK

           
                     
 

XIII.1.

   

Håndbøger

           
   

XIII.1.1.

Patrologi, Litteraturhistorie

           
   

XIII.1.2.

Leksika, Specialordbøger

           
   

XIII.1.3.

Andre håndbøger

           
 

XIII.2.

   

Afhandlinger

           
 

XIII.3.

   

Tekstudgaver

           
     

XIII.3.1.1.

Græske fædre. Serier

           
     

XIII.3.1.2.

Græske fædre. Enkeltudgaver

           
     

XIII.3.2.1.

Latinske fædre. Serier

           
     

XIII.3.2.2.

Latinske fædre. Enkeltudgaver

           
     

XIII.3.3.1.

Andre sprog. Serier

           
     

XIII.3.3.2.

Andre sprog. Enkeltudgaver

           
   

XIII.3.4.

Antologier o.lign.

           
 

XIII.4.

   

Oversættelser

           
     

XIII.4.1.1.

Skandinaviske sprog. Serier

           
     

XIII.4.1.2.

Skandinaviske sprog. Enkeltoversættelser

         
     

XIII.4.2.1.

Engelsk. Serier

           
     

XIII.4.2.2.

Engelsk. Enkeltoversættelser

           
     

XIII.4.3.1.

Tysk. Serier

           
     

XIII.4.3.2.

Tysk. Enkeltoversættelser

           
     

XIII.4.4.1.

Fransk. Serier

           
     

XIII.4.4.2.

Fransk. Enkeltoversættelser

           
   

XIII.4.5.

Andre sprog

           
   

XIII.4.6.

Antologier o.lign.

           
 

XIII.5.

   

Periodica, Serier

           
 

XIII.6.

   

Byzans

           
 

XIII.7.

   

De orientalske kirkers historier

           
                     

XIV.

   

JUDAICA

           
                     
 

XIV.1.

   

Tekster, Oversættelser, Konkordanser

         
   

XIV.1.A.

Mishnah

           
   

XIV.1.B.

Tosefta

           
   

XIV.1.C.

Talmud (Jerushalmi, palæstinensiske Talmud)

       
   

XIV.1.D.

Talmud Babli (babyloniske Talmud)

         
   

XIV.1.E.

Tannaitiske Midrashim

           
   

XIV.1.F.

Midrash Rabbah

           
   

XIV.1.G.

Andre Midrashim m.v.

           
   

XIV.1.H.

Targum

           
   

XIV.1.I.

Aprogryfer, Pseudepigrafer

           
   

XIV.1.J.

Qumran

           
   

XIV.1.K.

Josefus og Philon

           
   

XIV.1.L.

Andre tekster

           
 

XIV.2.

   

Filologi

           
 

XIV.3.

   

Bibliografier

           
 

XIV.4.

   

Alm. fremstillinger

           
 

XIV.5.

   

Afhandlinger

           
   

XIV.5.A.

Rabbinica

           
   

XIV.5.B.

Synagoge og liturgi (tekster og afhandlinger)

       
   

XIV.5.C.

Mystik (kabbalah) (tekster og afhandlinger)

       
   

XIV.5.D.

Apokryfer, Pseudepigrafer

           
   

XIV.5.E.

Qumran

           
   

XIV.5.F.

Josefus og Philon

           
   

XIV.5.G.

Samaritanerne

           
   

XIV.5.H.

Nyere jødisk teologi

           
   

XIV.5.I.

Arkæologi, Kunsthistorie

           
   

XIV.5.J.

Andre afhandlinger

           
     

XIV.5.J.A.

Jødisk historie i almindelighed

           
     

XIV.5.J.B.

Religiøse partier

           
     

XIV.5.J.C.

Jødisk religionshistorie i øvrigt

           
 

XIV.6.

   

Opslagsværker, Tidsskrifter

           
   

XIV.6.A.

Leksika

           
   

XIV.6.B.

Tidsskrifter

           
 

XIV.7.

   

Blandede skrifter

           
                     

XV.

   

ANTIKKEN

           
                     
 

XV.1.

   

Tekster

           
 

XV.2.

   

Alm. fremstillinger

           
 

XV.3.

   

Afhandlinger

           
                     

XVI.

   

SKØNLITTERATUR

           
                     
 

XVI.1.

   

Tekster

           
 

XVI.2.

   

Håndbøger

           
 

XVI.3.

   

Afhandlinger

           
 

XVI.4.

   

Tidsskrifter

           
                     

XVII.

   

RELIGIONSHISTORIE

           
                     
 

XVII.1.

   

Håndbøger

           
   

XVII.1.A.

Bibliografi

           
   

XVII.1.B.

Ordbøger, Grammatikker

           
   

XVII.1.C.

Almene håndbøger

           
   

XVII.1.D.

Religionshistoriske håndbøger

           
 

XVII.2.

   

Tekster

           
 

XVII.3.

   

Almindelig religionshistorie

           
   

XVII.3.A.

Alm. fremstillinger

           
   

XVII.3.B.

Religionsforskningens historie

           
   

XVII.3.C.

Religionsfænomenologi

           
     

XVII.3.C.1.

Alm. fremstillinger

           
     

XVII.3.C.2.

Afhandlinger

           
     

XVII.3.C.3.

Mystik

           
     

XVII.3.C.4.

Okkultisme, Magi

           
   

XVII.3.D.

Religionshistorisk ikonografi

           
 

XVII.4.

   

Indien

           
   

XVII.4.A.

Tekster

           
   

XVII.4.B.

Alm. fremstillinger

           
   

XVII.4.C.

Vedisk/brahmansk religion

           
   

XVII.4.D.

Hinduisme

           
     

XVII.4.D.1.

Tekster

           
     

XVII.4.D.2.

Alm. fremstillinger

           
     

XVII.4.D.3.

Afhandlinger

           
   

XVII.4.E.

Senere hinduisme

           
   

XVII.4.F.

Sikhisme

           
   

XVII.4.G.

Jainisme

           
   

XVII.4.H.

Buddhisme

           
     

XVII.4.H.1.

Tekster

           
     

XVII.4.H.2.

Alm. fremstillinger

           
     

XVII.4.H.3.

Afhandlinger

           
     

XVII.4.H.4.

Hinayana

           
     

XVII.4.H.5.

Mahayana

           
   

XVII.4.J.

Andre religioner

           
 

XVII.5.

   

Bagindien, Sydøstasien, Sri Lanka

         
 

XVII.6.

   

Centralasien

           
   

XVII.6.A.

Tibet

           
   

XVII.6.B.

Nepal, Mongoliet

           
 

XVII.7.

   

Østasien

           
   

XVII.7.A.

Kina

           
     

XVII.7.A.1.

Tekster

           
     

XVII.7.A.2.

Alm. fremstillinger

           
     

XVII.7.A.3.

Afhandlinger

           
   

XVII.7.B.

Korea

           
   

XVII.7.C.

Japan

           
 

XVII.9.

   

Den nære Orient

           
   

XVII.9.A.

Almindelige fremstillinger

           
   

XVII.9.B.

Mesopotamien

           
     

XVII 9.B.1

Sprog

           
     

XVII.9.B.2

Mari

           
   

XVII.9.C.

Hittitisk, Anatolien

           
   

XVII.9.D.

Ægypten

           
   

XVII.9.E.

Iran

           
   

XVII.9.F.

Senere religioner

           
   

XVII.9.G.

Blandede skrifter

           
 

XVII.10.

 

Europa

           
   

XVII.10.A.

Præhistorisk religion

           
   

XVII.10.B.

Græsk religion

           
     

XVII.10.B.1.

Tekster

           
     

XVII.10.B.2.

Alm. fremstillinger

           
     

XVII.10.B.3.

Afhandlinger

           
   

XVII.10.C.

Romersk religion

           
     

XVII.10.C.1.

Tekster

           
     

XVII.10.C.2.

Alm.fremstillinger

           
     

XVII.10.C.3.

Afhandlinger

           
   

XVII.10.D.

Hellenistisk religion

           
     

XVII.10.D.1.

Alm. fremstillinger

           
     

XVII.10.D.2.

Mysteriereligioner

           
     

XVII.10.D.3.

Gnosticisme

           
   

XVII.10.E.

Keltisk religion

           
   

XVII.10.F.

Germansk, Nordisk religion

           
     

XVII.10.F.1.

Tekster

           
     

XVII.10.F.2.

Alm. fremstillinger

           
     

XVII.10.F.3.

Afhandlinger

           
     

XVII.10.F.4.

Folketro

           
   

XVII.10.G.

Andre religioner

           
 

XVII.11.

 

Naturfolkenes religioner

           
   

XVII.11.A.

Alm. fremstillinger

           
   

XVII.11.B.

Stammefolk i Indien og Bagindien

         
   

XVII.11.C.

Stammefolk i Sydøstasien

           
   

XVII.11.D.

Asien

           
     

XVII.11.D.1.

Alm. fremstillinger

           
     

XVII.11.D.2.

Palæosibirisk

           
     

XVII.11.D.3.

Sibirisk

           
     

XVII.11.D.4.

Centralasien

           
   

XVII.11.E.

Indianere

           
     

XVII.11.E.1.

Alm. fremstillinger

           
     

XVII.11.E.2.

Arktisk

           
     

XVII.11.E.3.

Subarktisk

           
     

XVII.11.E.4.

Nordvestkysten

           
     

XVII.11.E.5.

Californien, vestlige Rockies

           
     

XVII.11.E.6.

Sydvesten (Hopi, Navajo)

           
     

XVII.11.E.7.

Prærien, Sletterne

           
     

XVII.11.E.8.

De østlige skovområder

           
   

XVII.11.F.

Vestindien

           
   

XVII.11.G.

Mellemamerika

           
   

XVII.11.H.

Sydamerika

           
   

XVII.11.J.

Australien

           
   

XVII.11.K.

Polynesien

           
   

XVII.11.L.

Mikronesien

           
   

XVII.11.M.

Melanesien

           
   

XVII.11.N.

Indonesien

           
   

XVII.11.O.

Afrika

           
     

XVII.11.O.1.

Alm.fremstillinger

           
     

XVII.11.O.2.

Afhandlinger

           
     

XVII.11.O.3.

Nordafrika

           
     

XVII.11.O.4.

Vestafrika

           
     

XVII.11.O.5.

Centralafrika

           
     

XVII.11.O.6.

Østafrika

           
     

XVII.11.O.7.

Madagaskar

           
     

XVII.11.O.8.

Sydafrika

           
 

XVII.12.

 

Blandede skrifter, Festskrifter

           
 

XVII.13.

 

Tidsskrifter

           
                     

XVIII.

   

NYRELIGIØSE BEVÆGELSER

           
                     
 

XVIII.1

                 
   

XVIII.1.A.

Alm. fremstillinger

           
   

XVIII.1.B.

Fænomenologi

           
 

XVIII.2.

 

Bevægelser med kristelig baggrund

         
   

XVIII.2.A.

Ældre bevægelser

           
   

XVIII.2.B.

Apokalyptiske bevægelser

           
     

XVIII.2.B.1.

Alm. fremstillinger

           
     

XVIII.2.B.2.

Mormoner

           
     

XVIII.2.B.3.

Jehova's Vidner

           
   

XVIII.2.C.

Synkretistiske bevægelser

           
   

XVIII.2.D.

New Age

           
 

XVIII.3.

 

Anden vestlig nyreligiøsitet

           
   

XVIII.3.A.

Spiritisme og Spiritualisme

           
     

XVIII.3.A.1.

Alm. fremstillinger

           
     

XVIII.3.A.2.

Teosofi

           
     

XVIII.3.A.3.

Antroposofi

           
   

XVIII.3.B.

Okkultisme, Magi

           
     

XVIII.3.B.1.

Alm. fremstillinger

           
     

XVIII.3.B.2.

           
     

XVIII.3.B.3.

Astrologi m.v. (bl.a. Ufo)

           
     

XVIII.3.B.4.

Bevægelser med sufi-indflydelse

           
     

XVIII.3.B.5.

Scientologi

           
 

XVIII.4.

 

Orientalske bevægelser

           
   

XVIII.4.A.

Guru-bevægelser. Fænomenologi

         
     

XVIII.4.A.1.

Alm. fremstillinger. Fænomenologi

         
     

XVIII.4.A.2.

Yoga

           
     

XVIII.4.A.3.

Tantra

           
     

XVIII.4.A.4.

Sikhisk indflydelse

           
     

XVIII.4.A.5.

Orientalsk indflydelse i øvrigt

           
   

XVIII.4.B.

Specificerede guru-bevægelser

           
     

XVIII.4.B.1.

Ramakrishna (Vedanta)

           
     

XVIII.4.B.2.

Yogananda-traditionen

           
     

XVIII.4.B.3.

Aurobindo-traditionen

           
     

XVIII.4.B.4.

Sivananda-traditionen

           
     

XVIII.4.B.5.

Narayanananda-traditionen

           
     

XVIII.4.B.6.

Muktananda-traditionen

           
     

XVIII.4.B.7.

Sathya Sai Baba

           
     

XVIII.4.B.8.

Rajneesh

           
     

XVIII.4.B.9.

Hare Krishna

           
     

XVIII.4.B.10.

Transcendental Meditation

           
   

XVIII.5.A.

Terapi- og vækstbevægelser

           
   

XVIII.5.B.

Diverse grupper

           
 

XVIII.6.

 

Tidsskrifter

           
                     

XIX.

   

ANDRE EMNER

           
                     
 

XIX.1.

   

Feministica

           
   

XIX.1.A.

Tidsskrifter

           
 

XIX.2.

   

Universitetsforhold

           
   

XIX.2.A.

Tidsskrifter

           
 

XIX.3.

   

Guides

           
                     

XX.

   

RELIGIONSSOCIOLOGI, PSYKOLOGI OG -PÆDAGOGIK

     
                     
 

XX.1.

   

Religionssociologi

           
 

XX.2.

   

Religionspsykologi

           
 

XX.3.

   

Religionspædagogik

           
 

XX.4.

   

Blandede skrifter

           
 

XX.5.

   

Undervisningsmidler

           
 

XX.6.

   

Tidsskrifter

           
 

XX.7

   

Kognition og religion

           
                     
       

SEMITISK

           
                     

0.

     

Almen sprogvidenskab; lexica

           
                     

I.

     

ORIENTALIA

           
                     
 

I.1.

   

Bibliografi

           
 

I.2.

   

Håndbøger

           
 

I.3.

   

Almene Orientalia

           
                     

II.

     

SEMITICA

           
                     

IV.

     

ARABISK

           
                     
 

IV.1.

   

Indledninger

           
 

IV.2.

   

Epigrafik (skriften)

           
 

IV.3.

   

Lexica

           
 

IV.4.

   

Grammatiker

           
 

IV.5.

   

Litteraturhistorie

           
 

IV.6.

   

Koranen

           
 

IV.7.

   

Muhammed

           
 

IV.8.

   

Islam

           
   

IV.8.1

 

Islam og samfund

           
 

IV.9.

   

Jurisprudens

           
 

IV.10.

   

Filosofi

           
 

IV.11

   

Mystik

           
 

IV.12.

   

Historie. Biografier. Indskrifter(historisk)

         
 

IV.13.

   

Kosmografi, geografi, rejser m.m

         
 

IV.14.

   

Naturvidenskab, medicin m.m

           
 

IV.15.

   

Poesi

           
 

IV.16.

   

Skønlitteratur, fortællinger(Adab)

         
 

IV.17.

   

Kunst

           
 

IV.18.

   

Blandede skrifter

           
 

IV.19.

   

Sydarabisk

           
                     

V.

     

ETIOPISK

           
                     

VI.

     

ARAMAISK

           
                     
 

VI.1.

   

Ældre aramaisk: indskrifter, ægypt., aramaisk, 

           
       

elefantine, bibelaramaisk

           
 

VI.2.

   

Syrisk

           
 

VI.3.

   

Mandaisk

           
 

VI.4.

   

Palmyransk

           
 

VI.5.

   

Nabataisk

           
 

VI.6.

   

Hatra

           
                     

VII.

   

UGARITISK

           
                     

VIII.

   

FØNIKISK