Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fagets tidsskrifter - Musikvidenskab

Trykte tidsskrifter Musikvidenskab på AU Library - Kasernen.

Søg alle AU Library tidsskrifter - papir- såvel som elektroniske.

Acta musicologica (2 nr./årl.) 1931-  e-tss

Archiv für Musikwissenschaft  (4 nr./årl) 1957-

Custos: Tidsskrift for tidlig musik; Medlemsblad for MUSA og CHM; Fortsættelse af; CHM-Nyt & MUSA-bladet (8 nr./årl.) 2004-

Ethnomusicology  2000- e-tss

Jazz Special (6 nr. /årl.) 1991-

Journal of research in music education (4 nr./årl.)1953 – e-tss

Die Musikforschung (4 nr. årl.) 1960-

Neue Zeitschrift für musik (6 nr. årl.) 1979-

Nutida musik (3 nr./årl.) 1962-

Positionen (4 nr./årl.) 2011-

STM – Svensk tidskrift för musikforskning (årl.) 1919-