Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Videovejledninger

Sådan finder du forarbejder

(Centre for Teaching and LearningVimeo).

I denne video fortæller vi om, hvad der karakteriserer forarbejder, og i hvilke kilder du kan finde dem. Desuden gives nogle fif til søgning.

Dokumenttyper relateret til lovgivningen

(Centre for Teaching and LearningVimeo).

Hvad er det for dokumenttyper, du som jurist skal være opmærksom på i Lovgivningsprocessen? Hvilke kan være relevante for dit arbejde? Denne korte video forsøger at skabe et overblik – også over, hvor du finder dokumenterne.

Sådan finder du dansk retspraksis

(Centre for Teaching and LearningVimeo).

Retspraksis – det vil sige domme – er en vigtig kilde inden for juraen. I denne video fortæller vi om Ugeskrift For Retsvæsen (UfR) og viser, hvordan du finder domme i Karnov databasen og fysisk i bøgerne på biblioteket.

Irak-sagen

(Centre for Teaching and LearningVimeo).

Her gennemgås Irak-Sagen i detaljen. Videoen er anvendt på Statsforfatningsret, 1. semester.

Spærreregelsagen

(Centre for Teaching and LearningVimeo).

Her gennemgås Spærreregelsagen (utrykt dom) i detaljen. Videoen er anvendt på Statsforfatningsret, 1. semester.

Sådan finder du forhandlinger i Folketingstidende fra før 1985

(Centre for Teaching and LearningVimeo).

Det kan være vanskeligt at slå f.eks. bemærkninger til et lovforslag op i Folketingstidende, men indimellem er det nødvendigt at gå tilbage i nogle af de gamle bind af Folketingstidende, for at få fat på det man søger (Folketingstidende er ved at blive digitaliseret, men arbejdet med det er endnu ikke færdigt). Denne video forsøger at give dig systematikken til at slå op i de ældre bind.