Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fransk Sprog, Litteratur og Kultur

Opslagsværker

 • Johns Hopkins Guide to Literary Theory and Criticism
  Opslagsværket indeholder et stort antal artikler om de væsentligste teoretikere, kritikere, skoler, emner og retninger inden for litteraturteori, æstetik, filosofi, kulturstudier m.m.
 • The Literary Encyclopedia
  Internationalt opslagsværk om forfattere, værker og emner inden for verdenslitteraturen. Indholdet formidles også i sin historiske kontekst, idet det er muligt at søge på historiske emner og begivenheder. Opdateres løbende.
 • Literature Online
  Opslagsværk om verdenslitteraturen, tekstarkiv med klassisk engelsksproget skønlitteratur, adgang til bibliografien Annual Bibliography of English Language and Literature (ABELL), adgang til MLA International Bibliography samt adgang til et stort antal fuldtekst-tidsskrifter og introduktioner til litterære klassikere (KnowledgeNotes Student Guides). Indgang til KnowledgeNotes Student Guides: Klik på ’Reference Works’ og søg på knowledgenotes.

Bibliografier

 • MLA International Bibliography
  Henvisninger til artikler og bøger inden for litteratur- og sprogvidenskab. Der er som regel fuldteksadgang til artiklerne. Dækker europæiske, asiatiske, amerikanske og afrikanske sprog og litteraturområder. MLA er en af de førende internationale bibliografier inden for feltet.

Artikelbaser

 • Persée
  Fransksprogede tidsskrifter indenfor alle fagområder samt årbøger, festskrifter, rapporter og kongresberetninger. Basen udvides løbende med nye titler.
 • JSTOR
  Tidsskriftsbase med fuldtekstadgang til førende akademiske tidsskrifter inden for alle fagområder. Der er som regel ikke adgang til de seneste tre til fem årgange, men til alle øvrige årgange.
 • Project Muse
  Tidsskriftsbase, som giver fuldtekstadgang til videnskabelige tidsskrifter af højeste kvalitet inden for humaniora og samfundsvidenskab. Der er adgang til de nyeste numre af tidsskrifterne og, i varierende omfang, til gamle numre (back issues).

E-bøger og tekstarkiver

 • Corpus de la littérature narrative du Moyen Âge au 20e siècle
  Tekstarkiv med et stort antal klassiske franske værker og tekster inden for den fortællende genre: romaner, noveller, eventyr, fabler, fabliaux (middelalderlige fortællinger på vers), chansons de geste (heltekvad), lais (fortællende sange), satiriske tekster, spådomme, filosofisk og begrebslig litteratur m.m. Teksterne er fra middelalder og frem til det 20. århundrede og præsenteres alle i tekstkritiske udgaver.
 • Gallica
  Fransk portal, der giver fri adgang til et stort antal digitaliserede bøger, tidsskrifter, håndskrifter, billeder, lyd og kort inden for alle fagområder. Foruden fransk er her materialer på engelsk, spansk, italiensk, tysk, kinesisk, latin og græsk. Søgning kan præciseres via Avanceret søgning (Recherche avancée). Bemærk, at der kun søges i titler og indholdsfortegnelser, ikke ned i bogteksterne. Opdateres jævnligt.
 • Cambridge Companions
  Online-udgave af den anerkendte serie Cambridge Companions, som henvender sig til studerende og består af fine introduktioner til klassiske og centrale forfattere, kunstnere, filosoffer, emner og perioder. Rummer tre samlinger: the Cambridge Companions to Literature and Classics, the Cambridge Companions to Music og the Cambridge Companions to Philosophy, Religion and Culture. Opdateres jævnligt med nye udgivelser. Serien er udkommet siden 1986.

Oversættelse og tolkning

 • Handbook of Translation Studies
  HTS er et omfattende opslagsværk inden for forskningsfeltet oversættelse og tolkning og dækker emner som oversættelsesteori og -historie, interkulturel kommunikation, adaption, tolkning og terminologi.
 • Routledge Encyclopedia of Translation Studies
  Opslagsværket giver et detaljeret overblik over oversættelsesstudier og afspejler den tværfaglige mangfoldighed. Artiklerne er alle skrevet af førende specialister inden for området og dækker ud over traditionelle emner som ækvivalens, oversættelsesstrategier og nyoversættelser også områder som censur, publicering, semiotik, sociologi og kulturstudier.
 • Translation Studies Bibliography (TSB)
  TSB er en omfattende bibliografi inden for forskningsområdet oversættelse og tolkning. Dækker emner som oversættelsesteori og -historie, interkulturel kommunikation, adaption, tolkning og terminologi.

Websites

 • Fabula
  Website for forskning inden for fransk og frankofon litteratur, litterær teori og litteraturhistorie.
 • Institut de France

Ophavsret

Har du styr på reglerne for ophavsret når du studerer? Må du bare kopiere og dele bøger, artikler, billeder og lignende?

Informationssøgning

Vi har samlet alle relevante informationer om informationssøgning og om hvordan du hurtigt og effektivt finder de materialer, du har brug for.

Mere til dig som studerer

Vi har samlet de bedste ressourcer til dig som studerer, så du nemt kan overskue de tilbud, AU Library har til dig.