Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Fra RefWorks til EndNote

Før du flytter indhold

 • Færdiggør igangværende dokumenter, hvori du henviser til referencer i din RefWorks konto, inden du flytter referencerne til EndNote.     
 • Download og installér EndNote på din computer
 • Opret et EndNote library (EndNote database) og gem det lokalt på din computer. EndNote anbefaler, at du IKKE gemmer dit EndNote library i skyen (Dropbox, SharePoint, Box Sync, Google Drive, iCloud eller lignende).
 • Ryd op i dine referencer i RefWorks
 • Gem dine evt. vedhæftede pdf-filer i RefWorks på din computer
 • Overvej, hvordan du vil eksportere dine referencer:
  1. flyt alle referencer i din RefWorks database til EndNote eller
  2. flyt indhold fra mapper i RefWorks til mapper i EndNote

Det, du flytter, er kun referencerne. Vedhæftede pdf-filer kommer ikke med. Hvis du ønsker at få dine pdf-filer med over i EndNote, er du nødt til at vedhæfte dem på de enkelte referencer efterfølgende (drag-and-drop).

Har du anvendt brugerdefinerede felter i RefWorks (Personal Notes eller User Fields), bliver data heri ikke overført i en eksport af dine referencer. Hvis felterne skal bibeholdes, skal du kopiere indholdet fra det enkelte felt og sætte det ind i et egnet felt i EndNote.    

1. Flyt alle referencer i din RefWorks database til EndNote

Brug denne metode, hvis du:

 • ikke har grupperet dine referencer i mapper i RefWorks eller
 • ikke ønsker at bibeholde en evt. mappestruktur

1. Åbn RefWorks --> vælg View --> All References 

2. Kør musen/markøren henover References og vælg Export    

 

3. Vælg Bibliographic SoftWare (EndNote, Reference Manager, ProCite) ved Select an Export Format --> klik på Export Refrerences

4. Din fil med eksporterede referencer vil enten blive vist som en tekst i browseren eller du vil få mulighed for at gemme selve filen på computeren. Det afhænger af din browser. Får du vist dine referencer i browseren, skal du gemme teksten som en .txt fil. Det kan du f.eks. gøre ved at højreklikke i browservinduet og vælge Gem som/Save as

5. Åbn EndNote og vælg File --> Import --> File

Ved Import File: navigér frem til den .txt fil, du netop har gemt på din computer
Ved Import Option, vælg Reference Manager (RIS). Vælg Other Filters, hvis valgmuligheden ikke er der
Klik på Import

6. Dine referencer er nu overført til EndNote og ligger i All References + i den midlertidige mappe Imported References

2. Flyt indhold fra mapper i RefWorks til mapper i EndNote

Brug denne metode, hvis du ønsker at bibeholde den mappestruktur, som du har anvendt i din RefWorks database.


1. Åbn RefWorks og vælg den mappe, du ønsker at eksportere indhold fra (f.eks. fra mappevisningen i højre side)

2. Kør musen/markøren henover References og vælg Export    

3. Tjek, at den mappe, du ønsker at eksportere indhold fra er vist ved References to Include From, og at All in List er markeret

4. Vælg Bibliographic SoftWare (EndNote, Reference Manager, ProCite) ved Select an Export Format --> klik på Export Refrerences

5. Din fil med eksporterede referencer vil enten blive vist som en tekst i browseren eller du vil få mulighed for at gemme selve filen på computeren. Det afhænger af din browser. Får du vist dine referencer i browseren, skal du gemme teksten som en .txt fil. Det kan du f.eks. gøre ved at højreklikke i browservinduet og vælge Gem som/Save as

6. Åbn EndNote og vælg File --> Import --> File

Ved Import File: navigér frem til den .txt fil, du netop har gemt på din computer   
Ved Import Option, vælg Reference Manager (RIS). Vælg Other Filters, hvis valgmuligheden ikke er der
Klik på Import

7. Dine referencer er nu overført til EndNote og ligger i All References + i den midlertidige mappe Imported References. For at overføre referencerne til en lignende mappe i EndNote, skal du oprette en mappe (group).

8. Højreklik på My Groups i EndNote og vælg Create Group. Navngiv mappen/gruppen.

9. Gå til den midlertidige mappe Imported References, markér alle referencer heri (Ctrl+A (Command+A på Mac)) og drag/drop referencerne ind i den netop oprettede mappe/gruppe.

10. Gennemfør trin 1-9 for alle de mapper, du har i RefWorks

Når du har flyttet indhold

Når dine referencer er flyttet fra RefWorks til EndNote, kan du begynde at anvende EndNote-fanebladet i Word i dine nye dokumenter, og henvise til dine referencer, som nu er i EndNote. Læs mere om EndNote og find links til vejledninger.

Har du igangværende dokumenter, hvori du henviser til referencer i din RefWorks konto, kan du godt skrive videre i dokumenterne, når du har flyttet dit indhold fra RefWorks til EndNote. Det kræver dog, at du konverterer dit Word-dokument, så du fremover anvender EndNote og ikke RefWorks som referenceværktøj. Se EndNote’s vejledning – under overskriften ”Converting a Document”.