Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Program

Formiddag

10.15 - 11.00

Registrering og morgenmad

Foyeren og Caféen
11.00 - 11.15

Velkomst ved Per Lindblad Johansen og Karen Harbo

Per Lindblad Johansen og Karen Harbo byder velkommen til DEFFeLearning konferencen.

Auditoriet
11.15 - 12.30

Keynote: The Library in 2020: The Social Learning Imperative

Ved David Price

The real learning revolution is happening in the social space, and formal learning centres are failing to keep up with the remarkable changes in how we now learn. By understanding the ways learners wish to learn, libraries can play a vital role in maintaining the relevance of formal learning.

Hent slides fra præsentationen

Auditoriet

Frokost

12.30 - 13.15

Frokost

Lokale 201 + Cafeen

Workshops

13.30 - 14.15

Workshops

På de 4 workshops præsenterer oplægsholderne et kort oplæg på ca. 15 minutter og lægger op til efterfølgende diskussion og erfaringsudveksling i plenum eller i grupper.
Der bliver rig mulighed for at deltage i snakken og lade sig inspirere. Vi håber på 4 dynamiske workshops!

Kompetencer for biblioteksmedarbejdere

Ved Inger-Marie Christensen

Hvordan kan kompetenceudvikling designes og gennemføres på en praksisnær måde: 

  1. Hvordan skabes en god balance mellem teoretisk og praksisnær kompetenceudvikling?
  2. Hvordan udvikles biblioteksmedarbejdernes nye rolle som online underviser.

Herefter vil deltagerne få mulighed for at dele erfaringer og diskutere, hvordan metoderne kan anvendes i egen praksis. Hvilke muligheder og barrierer er der, og hvordan håndteres disse?

Download præsentation (1.7 MB)

Fleksible koncepter, informationskompetence og employability

ved Trine Schreiber

To udfordringer berøres:

  1. De fleksible koncepter udfordrer undervisningen ved at ændre forståelsen af informationskompetence til en mere dialogbaseret forståelse
  2. Det aktuelle krav om øget employability er samtidig en udfordring

På workshoppen udvikler vi forslag til undervisningsformer, hvor både en dialogbaseret forståelse af informationskompetence og øget employability indgår.

Download præsentation (1.7 MB)

Digitale læringsprodukter i forskningsbibliotekerne – styrker og udfordringer

Ved Marianne Lykke

Med udgangspunkt i styrker og udfordringer ved de undersøgte læringsprodukter er formålet med workshoppen at diskutere og finde frem til key points for brugen af e-læring i forskningsbibliotekerne.

Download præsentation (1.3 MB)

 

 

Hvordan skal bibliotekerne sikre de studerendes fremtidige employability?

En strategisk drøftelse om biblioteksopgavernes fremtid

Ved Per Lindblad Johansen og Per Steen Hansen

Verdenen/redskaberne er tiltagende mere digitale, der forlanges god praksis i alle samfundsforhold og vidensmængden, der står til rådighed er eksploderende og svær at navigere i. Der har bibliotekerne med vores undervisning i informationskompetence en særlig opgave. Det er det lange lys på biblioteks opgave.

14.20 - 15.15

Pitch og posters

Syv delprojekter vil i kort form præsentere de e-læringsobjekter der er blevet udarbejdet. Få syn for sagen og snak med de involverede i projektet!

Alle projekter præsenterer kort deres produkt/poster i Auditoriet og bagefter kan der cirkuleres mellem posters i lokale 201.

Den bedste demo eller poster kåres og præmieres sidst på konferencen.

 

Auditoriet + Lokale 201

Eftermiddag

15.15 - 15.45

Kaffe og netværk

Lokale 201 og Caféen
15.45 - 16.45

Paneldebat

Omdrejningspunktet for debatten er: Hvordan kan DEFF projektets resultater forankres og leve videre i synergi med uddannelse.

I paneldebatten perspektiverer fire engagerede profiler fra uddannelsernes fagmiljøer DEFF projektet ud fra deres stol i hhv. universitetets-, professionshøjskole-, erhvervsakademi-, og gymnasieuddannelserne.

Der bliver mulighed for at stille spørgsmål og deltage i debatten, som faciliteres af Ole Lauridsen og Linda Greve fra Center for Undervisning og Læring ved Aarhus BSS.

Panelet består af:

Auditoriet
16.45 - 17.15

Afrunding, afslutning og after drinks.

Auditoriet
17.15 - ?

Brug muligheden til at se udstillingen på MOMU.

MOMU

Konferencen arrangeres af AU Library i samarbejde med DEFF - Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek