Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Oplægsholdere

David Price

David Price, OBE, is an expert in organisational learning for a complex future.  He is a Senior Associate at the Innovation Unit, and co-founder of We Do Things Differently, a culture change practice.. His recent book, 'OPEN: How We'll Work, Live and Learn In The Future' has been an Amazon best-seller since its publication. In 2009 he was awarded the O.B.E. By Her Majesty the Queen.

He writes, talks, trains and advises, around the world, on some of the biggest challenges facing business, education and society: solving the problems of  employee, student and civic disengagement; maximising our potential to be creative, innovative and fulfilled citizens, and understanding the global shift towards open organisations, and systems of learning.

Sir Ken Robinson has written that 'from every perspective OPEN will open your mind to some of the real implications of digital technologies for how we live and learn in the 21st century'. 

Recent clients include: the Manpower Group, Boehringer Ingelheim, Thames Water, British Gas, Telstra, Intel, AMP, RAF, Bank of Ireland, SAE, EduTech, Ashfield Healthcare, RM Results, Entrepreneurs Organization, Blackboard, Government departments in the UK, South Australia, New South Wales, Victoria and a host of universities, colleges and schools around the world.

Keynote

Kl 11:15: The Library in 2020: The social Learning Imperative

Inger-Marie Christensen

Specialkonsulent, SDU Universitetspædagogik, Syddansk Universitet har været konsulent i DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices. Inger-Marie står bag udvikling og gennemførelse af projektets stort anlagte kompetenceudviklingsprogram.

Læs mere om Inger-Marie Christensen

Oplæg

Kl 13:30 - 14.15: Kompetencer for biblioteksmedarbejdere

Marianne Lykke

Professor og leder af E-Learning Lab, Aalborg Universitet har været konsulent i DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices. Marianne har forestået evalueringsprocessen i DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices. Rapport udarbejdet på baggrund af dette arbejde udgives snarest. 

Læs mere om Marianne Lykke 

Oplæg 

Kl 13:30 - 14.15: Digitale læringsprodukter i forskningsbibliotekerne – styrker og udfordringer

Trine Schreiber

Lektor og ph.d. koordinator, Det Informationsvidenskabelige Akademi, Københavns Universitet har været konsulent i DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices. Trine har forestået konceptudviklingen i projektet og udarbejdet rapporten: Fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer.

Læs mere om Trine Schreiber

Oplæg

Kl 13:30 - 14.15: Fleksible koncepter, informationskompetence og employability

Per Lindblad

Bibliotekschef, AU Library, og i denne egenskab ejer af DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices. Per er formand for projektets styregruppe og har fulgt udviklingen i projektet tæt.

Han har gode visioner for det videre arbejde og vil i sit oplæg indlede en strategisk drøftelse af projektets resultater set i forhold til et fortsat samarbejde mellem biblioteker og uddannelse.    

Læs mere om Per Lindblad

Oplæg

Kl 11.00 - 11.15: Velkomst

Kl 13:30 - 14.15: Hvordan skal bibliotekerne sikre de studerendes fremtidige employability
En strategisk drøftelse om biblioteksopgavernes fremtid

Kl 16.45 - 17.15: Afrunding og afslutning. 

Per Steen Hansen

Bibliotekschef, VIA Bibliotekerne og medlem af styregruppen for DEFF projektet E-læring, informationskompetence og biblioteksservices.

Per vil i sit oplæg, sammen med Per Lindblad Johansen, indlede en strategisk drøftelse af projektets resultater set i forhold et fortsat samarbejde mellem biblioteker og uddannelse.

Læs mere om Per Steen Hansen 

Oplæg

Kl 13:30 - 14.15: Hvordan skal bibliotekerne sikre de studerendes fremtidige employability?
En strategisk drøftelse om biblioteksopgavernes fremtid

Per Andersen

Per Andersen er prodekan for Uddannelse på Aarhus Universitet, Aarhus BSS. Per er uddannet historiker og desuden professor i Jura (Retshistorie). Han har virket som studieleder ved juridisk institut i en årrække og har holdt oplægget ”Jagten på paragrafferne” på et af projektets netværksmøder. Per har som studieleder ved Juridisk Institut igangsat e-læringsprojekter ved AU.

Læs mere om Per Andersen

Oplæg

Kl 15:45 - 16.45: Paneldebat

Peter Møller

Peter Møller Pedersen er uddannelseschef i VIA University College inden for hovedområdet Pædagogik og Samfund. Peter er cand.mag. og ph.d. i uddannelsesforskning.

Han har i en årrække været uddannelseschef for blandt andet pædagoguddannelsen i VIA og i den forbindelse arbejdet med e-læring og digitalisering inden for professionsuddannelserne. Peter er desuden formand for styregruppen for det strategiske indsatsområde i VIA, der hedder ”Læringsteknologier og netbaserede uddannelser”

Læs mere om Peter Møller

Oplæg

Kl 13:30 - 14.15: Paneldebat

Thomas Rasmussen

Thomas Rasmussen, ph.d. er chef for forskning og innovation ved Københavns Erhvervsakademi. Har siden 2002 arbejdet med forandringsledelse i forbindelse med opbygning af forskning og ny viden på praksisfelter.

Oplæg 

Kl 13:30 - 14.15: Paneldebat

Carsten Claussen

Rektor Tornbjerg Gymnasium siden 2008, medlem af Danske Gymnasiers It-arbejdsgruppe og kontaktperson for DEFF-projekter

Fagkonsulent for fysik, astronomi og pædagogikum i Undervisningsministeriet 2001-2008.

Oplæg

Kl 13:30 - 14.15: Paneldebat


Konferencen arrangeres af AU Library i samarbejde med DEFF - Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek