Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Om konferencen

DEFFeLearning

Det digitale bibliotek i synergi med uddannelser – på vej mod år 2020.

Konferencen stiller skarpt på resultater fra det 2-årige DEFF-projekt: E-læring, informationskompetence og biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability?

Med konferencen ønsker vi at sætte projektets ambition om bæredygtighed på spil. Hvordan sikrer vi, at viden og indsigt, opnået gennem projektet, anvendes aktivt til fortsat udvikling af vores biblioteksorganisationer?

Projektets ramme og resultater

Projektet har arbejdet med at styrke virtuel uddannelse og e-læring gennem udvikling af e-læringsprodukter, der understøtter de studerendes læring, digitale dannelse og forbereder dem på et professionelt virke.

Tre konsulenter har inspireret projektets medarbejdere til dette arbejde. Et stort anlagt kompetenceudviklingsprogram blev gennemført ved projektets begyndelse med deltagelse af alle projektets medarbejdere. Ligesom udvikling af ni fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer skete undervejs i projektet i et tæt samspil med praksis i projektets lokale delprojekter, hvor læringsprodukterne blev skabt. Endelig er der foretaget en evaluering af samme læringsprodukter i form af en generel kvantitativ evaluering og specielle kvalitative evalueringer målrettet fire af projektets faglige forløb.

Projektet udgiver en rapport om udviklingen af ni fleksible koncepter for integration af det virtuelle bibliotek i uddannelsernes læringsmiljøer, ved Trine Schreiber, december 2015 og en rapport om evaluering af projektets læringsprodukter, ved Marianne Lykke, juni 2016.

Baseret på netværksmodel

Projektets resultater er skabt i et intensivt samarbejde mellem biblioteker, faglige miljøer, pædagogiske centre og it-afdelinger. Ligesom projektets organisation bygger på et netværkssamarbejde mellem faglige uddannelsesmiljøer og bibliotekerne. Projektets Advisory Board bestyrker, at projektets emne vækker interesse i uddannelserne og man tillægger dér et fremadrettet samarbejde om udvikling af de virtuelle læringsmiljøer stor værdi. Projektets arbejdsmetoder, hvor Advisory Board udgør et netværk for og imellem de faglige uddannelsesmiljøer og bibliotekerne, har ført projektet frem til fine resultater. Vi ønsker med konferencen at befæste og inspirere til et sådant fortsat samarbejde – og vi ser konferencen som en naturlig forlængelse af denne succesfulde projektmodel.

Læs mere om projektet på vores blog blogs.au.dk/deff/

 

Konferencens keynote og oplægsholdere vil se fremad og perspektivere projektets ovennævnte resultater.

Keynote:

The Library in 2020: The Social Learning Imperative  / by David Price

Dynamiske workshops med korte oplæg, erfaringsudveksling og diskussion:

  • Kompetencer for biblioteksmedarbejdere
  • Fleksible modeller for integration af det virtuelle bibliotek i læringsmiljøer
  • Digitale læringsprodukter i forskningsbibliotekerne – styrker og udfordringer
  • Bibliotekers strategi for arbejdet med projektets resultater

Præsentation og demo-session af projektets e-læringsprodukter

Paneldebat om forankring af DEFF projektets resultater – i synergi med uddannelser

Målgruppe: Konferencen er målrettet medarbejdere og ledere i fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker og interessenter i uddannelses- og læringsmiljøer.

Konferencen arrangeres af AU Library i samarbejde med DEFF - Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek