Aarhus Universitets segl
Deff logo

Velkommen til DEFFeLearning
Det digitale bibliotek i synergi med uddannelser – på vej mod år 2020

Konferencen stiller skarpt på resultater fra det 2-årige DEFF-projekt: E-læring, informationskompetence og biblioteksservices – hvordan kan det digitale bibliotek bidrage til employability? Med konferencen sætter vi projektets ambition om bæredygtighed på spil. Hvordan sikrer vi, at viden og indsigt, opnået gennem projektet, anvendes aktivt til fortsat udvikling af vores biblioteksorganisationer? Konferencens keynote og oplægsholdere vil se fremad og perspektivere projektets resultater.

Keynote

The Library in 2020: The Social Learning Imperative  /David Price

The real learning revolution is happening in the social space, and formal learning centres are failing to keep up with the remarkable changes in how we now learn. By understanding the ways learners wish to learn, libraries can play a vital role in maintaining the relevance of formal learning.

Hent slides fra præsentationen

Se interview med David Price

Interview with David Price, consultant, author and e-learning futurist at DEFFelearing conference, Moesgaard Museum, 9. November 2016. By Ole Lauridsen, Associate professor, Center of Teaching and Learning, Aarhus BSS.
In this interview David Price talks about moving from formal, traditional learning to a social individual way of learning – about teaching students on the basis of their future, not on the basis of their past. He also talks about the need for teachers to feel comfortable with the new technological tools and how the learning designer, might it be the lecturer, the teacher or the librarian, need to understand, what he calls the ecosystem of the social learning environment. According to David Price we now have an opportunity to think about how to design and asses learning in a way which can open the participation to a much broader set op people.

Dynamiske workshops med korte oplæg, erfaringsudveksling og diskussion:

  • Kompetencer for biblioteksmedarbejdere
  • Fleksible modeller for integration af det virtuelle bibliotek i læringsmiljøer
  • Digitale læringsprodukter i forskningsbibliotekerne – styrker og udfordringer
  • Bibliotekers strategi for arbejdet med projektets resultater

Præsentation og demo-session: Se projektets e-læringsprodukter

Paneldebat: Forankring af DEFF projektets resultater – i synergi med uddannelser

Målgruppe:Konferencen er målrettet medarbejdere og ledere i fag-, forsknings- og uddannelsesbiblioteker og interessenter i uddannelses- og læringsmiljøer.

Download alle præsentationer fra dagen

Konferencen arrangeres af AU Library i samarbejde med DEFF - Danmarks Elektroniske Forskningsbibliotek