Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Nordplus Blog

Seneste indlæg

31.10.2019 | NordPlus

Nordiske uddannelsesbibliotekers proaktive indsats på området for digital læring

Minikonference, d. 19. juni 2019, Det Kgl. Bibliotek, Diamanten, København afslutter det tre-årige projekt Det digitale universitetsbibliotek som videnskabende ressource og pædagogisk aktør i nordisk universitetsuddannelse.

27.05.2019 | NordPlus

Video velkomst til deltagerne i MINIKONFERENCE, 19.06.2019 i København

Minikonferencen afslutter Nordplus (2016-18) projektet: Det digitale universitetsbibliotek. Konferencens faglige fokus er uddannelsesbibliotekernes proaktive indsats på området for digital læring, herunder hvordan bibliotekerne samarbejder med uddannelsernes aktiviteter indenfor Educational Scholarship.

21.03.2019 | NordPlus

Nordplus kompetenceudvikling i UB Bergen

UB Bergen har i mars gjennomført to av tre workshops i ABC-metodikken. Interopplæringen tar sikte på å lære kollegene en metode for å planlegge og gjennomføre studentaktiv undervisning ved hjelp av blant annet digitale verktøy. Alle gruppene fikk utdelt et case, og kunne velge fra seks forskjellige læringsaktiviteter. Stort engasjement og høy grad…

14.12.2018 | NordPlus

Hvordan bruke nettverk til å skape endring? Workshop 2 i Lund 28-29/11-2018

Tema for denne workshopen var kompetansedeling og videre planlegging av vårsemesteret 2019. Dag 1 Vi fikk en inspirerende forelesning av universitetslektor Katarina Mårtensson fra avdeling for høgskolepedagogisk utvikling ved Lunds universitet over tema «kollegialt lärande». Mårtensson gav oss et meget interessant innblikk i hennes forskning på…

22.10.2018 | NordPlus

Nordplusprojektet 2018, workshop 1 i Aarhus 11-12/10

Syftet med Nordplusprojektets tredje år är att sprida projektdeltagarnas erfarenheter till kollegor på de lokala lärosätena, och att genomföra en minikonferens med inbjudna deltagare från de nordiska länderna. Konferensen kommer att hållas i juni 2019. Under workshop 1 i Aarhus påbörjade vi planeringen av de lokala kompetensutvecklingstillfällen…

24.09.2018 | NordPlus

Projektet mødtes i dagene 23.-24. august 2018 til den sidste workshop (WS4) i Nordplus projektets 2017 del

Projektet mødtes i dagene 23.-24. august 2018 til den sidste workshop (WS4) i Nordplus projektets 2017 del (NP17) – endnu et fint og produktivt møde i NP projektgruppen. Her rundede vi arbejdet i NP17 af samt indledte drøftelser af, hvordan projektgruppen skal løse opgaverne i projektets kommende 2018 del (NP18). WS4 indledtes med en session…

27.06.2018 | NordPlus

Networking, New Skills and Co-Creation in Nordic Higher Education - Nordplus projekt session på Creating Knowledge IX, d. 8.6.2018 i Vejle

Projektet holdt møde på den nordiske konference Creating Knowledge IX, d. 7.-8.6.2018 i Vejle og stod i fælleskab for en af konferencens sessioner Networking, New Skills and Co-Creation in Nordic Higher Education; præsentation og en workshop for 33 nordiske konference deltagere om projektets arbejde. På denne workshop sonderedes også terrænet…

04.06.2018 | NordPlus

Use of Padlet in Library teaching

Padlet is a free online tool that lets users easily express their thoughts and read what others have to say. It is essentially a virtual bulletin board, where collaborators can create and organize posts of any content type, whether text, documents, images, videos or links.

04.06.2018 | NordPlus

Exploring chat as a library e-learning tool

At Aarhus University Library / Health Sciences a Nordplus subproject is testing chat as a means to create a collaborative library e-learning tool.

03.06.2018 | NordPlus

Using flipped classroom and co-creation in a light version

Problem: Not enough time to teach library introduction to students (in this case Chinese studies), in the allotted time. Solution: Have the students try out some of the most basic search methods at home before class, and using time in class, to build on that (and have time enough to also include an introduction to Endnote). In order to fit…

22.05.2018 | NordPlus

Tilsagn fra Nordplus 2018 programmet

Projektet kan stolt meddele, at der netop er modtaget tilsagn fra Nordplus 2018 programmet til forlængelse Nordplus projektet Det digitale universitetsbibliotek, tidligere finansieret af Nordplus 2016 og 2017 programmerne. Projektet ser frem til at fortsætte det givende interkulturelle nordiske samarbejde i #nordpluslib projektet – i…

06.04.2018 | NordPlus

Projektdeltagere från Lunds Universitetsbibliotek publicerer artikel i Lärande i LTH

Lina Ahlgren, Linda Grandsjö och Annika Nilsson har skrivit artikeln Co-creation mellan lärare, studenter och bibliotekarier i skapandet av e-lärobjekt - Medskapande för ökat engagemang och bättre djupinlärning till nummer 39 av nyhetsbrevet Lärande i LTH. "Lärande i LTH" är en skrift om det som händer inom det högskolepedagogiska…

03.04.2018 | NordPlus

Det digitale universitetsbibliotek Workshop 2 i Bergen

Projektgruppen mødtes i Bergen, d. 8.-9.3.2018 for at samarbejde om projektets videre fremdrift og på den første dag at fordybe sig i emnet Mixed Methods Research (MMR), en session, forestået af Rune Krumsvik, professor i pedagogikk og forskningsleder i ”Digitale læringsfelleskap”. Rune tog udgangspunkt i eget udsendt materiale samt input,…

Fotografer: Anja Hoppe och Inga-Lill Blomkvist

04.01.2018 | NordPlus

Nordplusprojektet välrepresenterat under ett arrangemang kring digitala lärobjekt i november 2017

Nordplusprojektet var  välrepresenterat under ett arrangemang kring digitala lärobjekt den 28 november 2017 som arrangerades av Svensk biblioteksförening, Regionförening Skåne och SFIS Syd. Dagen gick under titeln "Videor, quizar, LibGuides - en halvdag om digitala lärobjekt" Minikonferensen inleddes med fem…

12.12.2017 | NordPlus

Projektpræsentation på Lunds pedagogiske udvecklingskonferens 2017

What’s in it for me? Co-creation mellan studenter, lärare och bibliotekarier i skapandet av e-lärobjekt

Fotograf: Ingela Wahlgren

29.11.2017 | NordPlus

Det digitale universitetsbibliotek 2017 Workshop 1 i Lund

Projektet tager med Nordplus projektet Det digitale universitetsbibliotek 2017 hul på udviklingsprojektets år 2

23.10.2017 | NordPlus

Posterpræsentation på europæisk og dansk bibliotekskonference

Posterpræsentationer på European Conference on Information Literacy (ECIL), Saint Malo, Frankrig og på Danmarks Fag, Forsknings- og Uddannelsesbibliotekers (DFFU) årsmøde, Fredericia, Danmark. Begge i september 2017

20.09.2017 | NordPlus

Lokalt udviklede projektprodukter (e-læringsobjekter) i AU Library

Bidrag af: Christian H.O. Hansen og Christopher Odgaard, AUL Arts, Emdrup, Pernille Holm Lindhardt, AUL Health, Solveig Sandal Johnsen, AUL BSS og Jesper Frederiksen Ølsgaard, AUL Arts, Aarhus

20.09.2017 | NordPlus

Lokalt udviklede projektprodukter (e-læringsobjekter) i Universitetetsbiblioteket i Bergen

Bidrag af: Elen Elvebakk, Ingunn Rødland og Kathrine Cohen

20.09.2017 | NordPlus

Lokalt udviklede projektprodukter (e-læringsobjekter) i Lunds Universitetsbibliotek

Bidrag af: Anna Wiberg, Anja Hoppe, Annika Nilsson, Bitte Holm, Lina Ahlgren, Linda Grandsjö og Åsa Forsberg

Viser resultater 1 til 20 ud af 32

1 2 Næste