Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Indlæg

NordPlus

Det digitale universitetsbibliotek 2017 Workshop 1 i Lund

Projektet tager med Nordplus projektet Det digitale universitetsbibliotek 2017 hul på udviklingsprojektets år 2

Fotograf: Ingela Wahlgren

Nordplus projektet Det digitale universitetsbibliotek 2017 (NP17) bygger videre på resultater opnået gennem projektets første år og har fokus på implementering og evaluering af projektets e-læringsprodukter. På denne første workshop (NP17 WS1)skulle vi tage hul på emnet evaluering og vores projektkolleger fra Lunds universitetsbibliotek (LUB) havde lagt et FLOT FAGLIGT program for denne workshop, som fandt sted d. 9.-10. november 2017.

På dag 1, torsdag, d. 9. november gav Åsa Forsberg (LUB) en introduktion til den værkstøjskasse med kvalitative metoder, som Lunds Universitetsbibliotek stiller til rådighed i forbindelse med sin kvalitetsudviklingsmodel Karin Jönsson gennemgik til vores behagelige erindring ABC (Arena Blended Connected) curriculum design metoden, som blev introduceret for os, sidst vi mødtes i Lund til NP16 WS2. Ligesom vi, med udgangspunkt i netop ABC metoden, blev introduceret til, hvordan vi i grupper skulle reflektere over den pædagogiske tilrettelæggelse af egne e-læringsprodukter og på baggrund forsøge at formulere relevante evalueringsspørgsmål. Vi afsluttede dagens program med en fælles refleksion fra gruppearbejdet.

På dag 2, fredag, d. 10. november holdt Carola Aili, Avdelningen för Pedagogik, Samhällsvetenskapliga fakulteten, UB et inspirationsoplæg om argumentativa kursutvurderingsmodeller – med reference bl.a. til en artikel, som vi havde fået fremsendt inden WS1. Carolas oplæg rakte både tilbage til gruppearbejdet på dag 1 og frem til det efterfølgende litteraturseminarium på dag 2.Herefter gav Ingela Wahlgren Avdelningen för forsknings- och studieservice, UB en introduktion til konkrete og brugercentrerede metoder og værktøjer til evaluering. Så var der litteraturseminarium, hvor projektgruppens diskuterede de forud for WS1 sendte artikler, og en enkelt ny blev introduceret. Dagens program sluttede med introduktion af Tomsz Lesniak, Avdelningen för specialsamlingar, UB til det netop lancerede e-læringsprodukt Röster från Ravensbrüch – et stærkt vidnesbyrd fra 2. verdenskrig, som nu stilles tilgængeligt online for offentligheden.

Vi arbejder nu frem mod WS2 i Bergen, d. 8.-9. marts 2018. På baggrund af input fra WS1 i Lund er der stillet en opgave om evaluering, som skal løses dels i de lokale projektgrupper, dels i de tværnordiske grupper.