Aarhus University Seal / Aarhus Universitets segl

Biblioteksservice for psykiatrien

Databaser og e-tidsskrifter

AUH Psykiatrien har adgang til Det Kgl. Bibliotek/AU Librarys elektroniske artikler, databaser og e-bøger via library.au.dk.

Du kan her se vejledninger for login og brugeroprettelse.

Ansatte i regionspsykiatrien skal benytte TDNet. Du tilgår TDNet via citrix fra ikonet: RM e-resssoucer m.v.

Vejledning til TDNet.

OBS! Ansatte i Psykiatrien, der også er ansatte eller studerende på Aarhus Universitet kan fortsat bruge universitetets e-ressourcer via library.au.dk

Skræddersyet kursus

Ønsker I et kursus eller en workshop på jeres afdeling, kommer vi gerne hen til jer. Indholdet defineres af jeres behov og kan for eksempel være:

  • Avanceret brug af PubMed
  • Introduktion til PURE
  • Hjælp til EndNote
  • Litteratursøgning til systematiske reviews
  • Struktureret litteratursøgning

Kurserne har som regel en varighed af 1-2 timer.

Ring eller skriv og lav en aftale eller hør nærmere.

EndNote

Region Midtjylland har skiftet fra referenceprogrammet RefWorks til EndNote.

EndNote er tilgængelig via citrix.

Vejledning til brug af EndNote. På side 49 i vejledningen er den en beskrivelse af at flytte fra RefWorks til EndNote.

Færdiggør dokumenter, hvor du bruger RefWorks, inden du skifter til EndNote. Inden RefWorks udløber i marts 2020, skal du have overflyttet til EndNote.

Er du studerende eller ansat på AU har du også adgang til EndNote via universitets netværk udenom citrix.

Du kan også vælge et gratis referenceværktøj som f.eks. Zotero eller Mendeley. Her kan du dog ikke få support fra AU Library.

Hjælp og vejledning

AUH Skejby kan du booke tid til hjælp og vejledning af en bibliotekar tirsdag og torsdag kl. 12.30-15.30.
Find os ved Indgang F7, Krydspunkt F207, lokale 164.
Skriv og aftal en tid. Mens vi er corona-lukkede, foregår alle møder via zoom eller telefon.

AU Library, Sundhedsvidenskab (Vennelyst Boulevard 4) er åbent mandag-torsdag kl. 9-17 og fredag 9-15. Hjælp til litteratursøgning og lign. foregår fortsat via zoom, du kan aftale en tid: auh.aul@kb.dk.

Nyhedsbrev

Ansatte i Psykiatrien

Systematiske reviews

Du kan få vejledning/hjælp til dele af dit systematiske review.

Kontaktbibliotekarer

Kontakt

Biblioteksservice for psykiatrien
Victor Albeck Bygningen
Vennelyst Boulevard 4
8000 Aarhus C