Kopi, print og scanning

Hvis du vil uddele fotokopier, print eller trykte kompendier til dine studerende, så afhænger reglerne af originalens materialetype.

Trykte bøger - trykte tidsskrifter - frit tilgængelige websider

Er originalen en trykt bog, en artikel fra et trykt tidsskrift eller materiale fra en frit tilgængelig webside, så gælder Aarhus Universitets Copydan-aftale (Tekst og Node).

Så meget må du kopiere, printe eller scanne:

  • Op til 20 % af et materiale, dog højest 50 sider af samme materiale pr. studerende pr. semester.

Eksempel:
Fra en bog på 125 sider må du kopiere eller scanne 20 % svarende til 25 sider.
Fra en bog på 312 sider må du max. kopiere eller scanne 50 sider.

For tidsskrifter gælder, at de 20 % beregnes af den pågældende årgangs samlede sidetal.

Eksempel:
Tidsskriftet Juristen fra 1997. Årgangens samlede sidetal er på 475 sider. Du må max. kopiere eller scanne 50 sider.

For hjemmesider gælder, at de 20 % skal beregnes af det samlede antal sider på websitet. Da det kan være svært at afgøre er tommelfingerreglen, at man max må printe eller uploade det, der svarer til 50 udskrevne sider.

NB: For indscannet materiale gælder desuden, at det kun må deles via et passwordbeskyttet netværk som fx Blackboard.

Hvis du vil kopiere eller scanne en artikel eller et bogkapitel, der overskrider begrænsningen på 20 % (max 50 sider), så skal du indhente tilladelse direkte ved rettighedshaveren og/eller forlaget. Kontakt eventuelt Copydan Tekst og Node først, da de ofte vil kunne være behjælpelige med at indhente samtykke for dig. 

E-bøger og e-tidsskrifter

Er originalen en e-bog eller en artikel fra ét af AU Library’s e-tidsskrifter, så må du som hovedregel ikke kopiere eller printe den til dine studerende. Nogle forlags licensaftaler tillader dog, at du inkorporerer artikler i trykte kompendier og/eller uploader artiklerne til Blackboard. Du har mulighed for selv at tjekke reglerne ved at slå artiklen op på library.au.dk. Se guide til tjek af license information.

Gamle værker

Hvis alle ophavsmænd til værket (forfattere og evt. oversættere) er døde for mere end 70 år siden, er den ophavsretslige beskyttelse udløbet, og du kan frit bruge teksten uden begrænsninger i omfanget.

Husk kildeangivelse

Kopier, print og indscannede filer skal altid indeholde oplysninger om kilden: Titel, forfatter, forlag og årstal.

Et trykt kompendium skal desuden altid indeholde en liste med kildeangivelser. 

Hvad er ophavsret?

Ophavsretten beskytter ophavsmanden til tekster, musik, billeder, hjemmesider, tv-udsendelser, databaser m.m. Langt de fleste værker er beskyttet af ophavsretten. Ophavsretten er udtryk for en balance mellem ophavsmænd og brugere. Man skal derfor være bevidst om sin egen ophavsret, og samtidig skal man også respektere andres rettigheder. Med den digitale udvikling er der kommet øget fokus på ophavsretten, og det gælder også for den brug af ophavsretligt beskyttet materiale, som foregår på universiteterne.

Læs lov om ophavsret.

Hvad er Copydan?

Copydan er en forening, der forvalter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere. Rettighedsforvaltningen består i at opkræve og fordele vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder i henhold til aftalelicenser. Læs mere på www.copydan.dk

Rammeaftaler

Rammeaftale af 1. januar 2017 om kopiering af ophavsretsligt beskyttet materiale (Gældende)
Aftale med indscannings og lagringsmulighed, samt ret til at fremstille kompendier.

Aftale  af 16. maj 2012 mellem Aarhus Universitet og Copydan BilledKunst om brug af billeder på Aarhus Universitet
(Aftale om brug af lovlige isolerede trykte og digitale billeder i undervisningsmateriale)
BilledKunst har en kort beskrivelse af aftalen.