Copydan-aftalerne

Aarhus Universitet har indgået tre aftaler med Copydan - én for tekster, én for billeder og én for AVU-materialer.

Copydan (Tekst & Node)

Aarhus Universitets aftale med Copydan (Tekst & Node)  giver dig mulighed for at kopiere, printe og scanne tekstmateriale til undervisningsbrug. Aftalen gælder både danske og udenlandske publikationer, hvad enten de er udgivet i trykt eller digital form (se dog undtagelser nedenfor). 

  • Du må ifølge aftalen kopiere, printe eller scanne op til 20 % af en publikation, dog max 50 sider i alt pr. studerende pr. semester. Læs mere om reglerne.
  • Digitale kopier skal lagres på et passwordbeskyttet netværk som fx Blackboard.

Undtagelser - de følgende publikationer er ikke dækket af Copydan-aftalen med Tekst & Node:

Copydan (Billedkunst)

Aarhus Universitets aftale med Copydan (Billedkunst) gør det muligt at benytte billedmateriale (fx billedkunst, tegninger, fotografier, illustrationer, figurer og grafer) i undervisningen. Aftalen dækker både trykte isolerede billeder (dvs. billeder der ikke bruges sammen med en tekst) og digitale billeder, der ligger lovligt tilgængelige på internettet. Den giver dig mulighed for:

  • at kopiere eller printe billeder og anvende dem i handouts eller kompendier.
  • at indscanne eller downloade billeder og overføre dem til fx PowerPoint, smartboards, Blackboard eller lignende.

Copydan (AVU Medier)

Aarhus Universitets aftale med Copydan (AVU Medier) giver dig mulighed for at benytte radio- og tv-udsendelser samt reklamefilm i undervisningen.

Du kan enten streame udsendelserne direkte fra Mediestream eller medbringe egne optagelser til undervisningen.

Læs mere om brug af radio-, tv-udsendelser i undervisningen

Hvad er ophavsret?

Ophavsretten beskytter ophavsmanden til tekster, musik, billeder, hjemmesider, tv-udsendelser, databaser m.m. Langt de fleste værker er beskyttet af ophavsretten. Ophavsretten er udtryk for en balance mellem ophavsmænd og brugere. Man skal derfor være bevidst om sin egen ophavsret, og samtidig skal man også respektere andres rettigheder. Med den digitale udvikling er der kommet øget fokus på ophavsretten, og det gælder også for den brug af ophavsretligt beskyttet materiale, som foregår på universiteterne.

Læs lov om ophavsret.

Hvad er Copydan?

Copydan er en forening, der forvalter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere. Rettighedsforvaltningen består i at opkræve og fordele vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder i henhold til aftalelicenser. Læs mere på www.copydan.dk

Rammeaftaler

Rammeaftale af 1. januar 2017 om kopiering af ophavsretsligt beskyttet materiale (Gældende)
Aftale med indscannings og lagringsmulighed, samt ret til at fremstille kompendier.

Aftale  af 16. maj 2012 mellem Aarhus Universitet og Copydan BilledKunst om brug af billeder på Aarhus Universitet
(Aftale om brug af lovlige isolerede trykte og digitale billeder i undervisningsmateriale)
BilledKunst har en kort beskrivelse af aftalen.