Links på Blackboard

Hvis du linker til tidsskrifter eller e-bøger, som AU Library har købt licens til, er det vigtigt, at dine links har bibliotekets proxy-server indlejret. Det er den, der sikrer, at adgangen virker, også selvom dine studerende ikke befinder sig på Campus.

Der er flere måder, hvorpå du kan sikre dig det - den simpleste er altid at gå via AU Library's hjemmeside.

Links til artikler

 • Du kan søge direkte på artiklens titel på AU Library's hjemmeside. Når du har fundet den rigtige artikel, skal du blot åbne posten og højre-klikke på linket for at få mulighed for at kopiere linkadressen.
 • Hvis du ikke kan finde artiklen, så søg i stedet på tidsskriftets titel. Klik dig derefter ind til artiklen og kopier linkadressen i browserens adresselinje.

Links til e-bogskapitler

 • Søg e-bogen frem i AU Library's søgesystem. Klik dig derefter ind til kapitlet og kopier linkadressen i browserens adresselinje.
 • Det er ikke altid muligt at linke direkte til et kapitel – i disse tilfælde må du linke til bogen i stedet.

Særtilfælde

 • Permanente links: Nogle databaser logger automatisk brugerne af efter et vist antal minutters inaktivitet. Det gælder fx for EBSCO og Ovid. Hvis du vil linke til materialer på disse platforme, skal du derfor benytte de specielle links, som platformene stiller til rådighed for dig. EBSCO kalder dem Permalink, Ovid Email Jumpstart.
 • Adgange med login: Der er stadig nogle små forlag, som benytter sig af login. Da du ikke må linke direkte til password-beskyttet materiale, må du i stedet finde linket til tidsskriftets hjemmeside på AU Library og bede de studerende selv browse sig ind til artiklen. Når de klikker på linket fra AU Librarys hjemmeside, popper der automatisk et lille vindue op som indeholder login-oplysningerne.

Hvorfor gør det en forskel at gå via AU Library's hjemmeside?

 • Adgangen til langt de fleste af AU Library’s databaser, e-tidsskrifter og e-bøger bliver styret via IP-genkendelse. Biblioteket sørger for at forlagene har alle Aarhus Universitets IP-adresser registreret i deres system. Så længe du befinder dig på Campus eller benytter en VPN-adgang, vil du derfor kunne få adgang til alle bibliotekets e-ressourcer uden nogensinde at besøge bibliotekets hjemmeside.
 • Sidder du derimod udenfor Campus uden en VPN-adgang som mange studerende jo ofte gør, så benytter du en IP-adresse som forlagene ikke genkender, og så bliver du nægtet adgang til e-ressourcerne. Biblioteket har løst det problem ved at etablere en proxyserver, der fungerer som et bindeled mellem dig og forlaget. Denne proxy er indlejret i alle de links som AU Library stiller til rådighed på hjemmesiden.
 • Sådan fungerer det i praksis: Når du klikker på et link, som har proxyen indlejret, bliver du ledt over til bibliotekets proxyserver, som kontrollerer din IP-adresse. Hvis ikke den matcher én af Aarhus Universitets godkendte IP-adresser, bliver du bedt om at logge dig på med enten dit biblioteks- eller WAYF-login. Efter at have verificeret at du er affilieret med Aarhus Universitet, dirigerer proxyserveren dig derefter videre til forlagets hjemmeside via en godkendt IP-adresse.

Kan jeg ikke bare selv tilføje proxyen til et link?

 • Jo, du kan sagtens selv tilføje proxy-prefixet til et link. Du skal bare være opmærksom på, at proxylinket kun vil virke, hvis AU Library rent faktisk har købt adgang til materialet på den platform, som du linker til.
 • Det er dette præfix, du skal sætte foran dit link: http://ez.statsbiblioteket.dk:2048/login?url=

Hvad er ophavsret?

Ophavsretten beskytter ophavsmanden til tekster, musik, billeder, hjemmesider, tv-udsendelser, databaser m.m. Langt de fleste værker er beskyttet af ophavsretten. Ophavsretten er udtryk for en balance mellem ophavsmænd og brugere. Man skal derfor være bevidst om sin egen ophavsret, og samtidig skal man også respektere andres rettigheder. Med den digitale udvikling er der kommet øget fokus på ophavsretten, og det gælder også for den brug af ophavsretligt beskyttet materiale, som foregår på universiteterne.

Læs lov om ophavsret.

Hvad er Copydan?

Copydan er en forening, der forvalter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere. Rettighedsforvaltningen består i at opkræve og fordele vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder i henhold til aftalelicenser. Læs mere på www.copydan.dk

Rammeaftaler

Rammeaftale af 1. januar 2017 om kopiering af ophavsretsligt beskyttet materiale (Gældende)
Aftale med indscannings og lagringsmulighed, samt ret til at fremstille kompendier.

Aftale  af 16. maj 2012 mellem Aarhus Universitet og Copydan BilledKunst om brug af billeder på Aarhus Universitet
(Aftale om brug af lovlige isolerede trykte og digitale billeder i undervisningsmateriale)
BilledKunst har en kort beskrivelse af aftalen.