Blackboard

Når du deler materiale med dine studerende, så brug Blackboard. Du må ikke bruge fx Dropbox, Facebook eller e-mails til at dele ophavsretlig beskyttet materiale.

Som udgangspunkt tillader ophavsretsloven nemlig ikke, at man uden videre deler materiale med andre. Men hvis du deler via et sikkert lukket netværk som Blackboard, kan du som underviser benytte dig af de aftaler, som Aarhus Universitet og AU Library har indgået med rettighedshaverne:

  • CopyDan-aftalerne giver dig ret til at indscanne tekster og billeder fra et trykt forlæg og til at lave digitale kopier af materiale fra frit tilgængelige websider – læs mere under Kopi, print og scanning og Billeder.
  • AU Librarys licensaftaler giver dig ret til at uploade visse e-artikler og e-bogs-kapitler i PDF – læs mere under Materiale fra internettet.

Ingen af aftalerne giver dig lov til at uploade alt på Blackboard, men de forbedrer betragteligt dine muligheder for at dele materiale lovligt.

Se eksempel på pensumliste, der tager hensyn til de ophavsretslige regler.

Video

Hvis du selv producerer videomateriale, så benyt Kaltura som publiceringsplatform fremfor YouTube eller Vimeo. Kaltura er fuldstændig integreret i Blackboard, og det giver en række ophavsretslige fordele  – læs mere under Videoer.

Læs mere om ophavsret og e-læring på undervislovligt.dk

 

 

Hvad er ophavsret?

Ophavsretten beskytter ophavsmanden til tekster, musik, billeder, hjemmesider, tv-udsendelser, databaser m.m. Langt de fleste værker er beskyttet af ophavsretten. Ophavsretten er udtryk for en balance mellem ophavsmænd og brugere. Man skal derfor være bevidst om sin egen ophavsret, og samtidig skal man også respektere andres rettigheder. Med den digitale udvikling er der kommet øget fokus på ophavsretten, og det gælder også for den brug af ophavsretligt beskyttet materiale, som foregår på universiteterne.

Læs lov om ophavsret.

Hvad er Copydan?

Copydan er en forening, der forvalter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere. Rettighedsforvaltningen består i at opkræve og fordele vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder i henhold til aftalelicenser. Læs mere på www.copydan.dk

Rammeaftaler

Rammeaftale af 1. januar 2017 om kopiering af ophavsretsligt beskyttet materiale (Gældende)
Aftale med indscannings og lagringsmulighed, samt ret til at fremstille kompendier.

Aftale  af 16. maj 2012 mellem Aarhus Universitet og Copydan BilledKunst om brug af billeder på Aarhus Universitet
(Aftale om brug af lovlige isolerede trykte og digitale billeder i undervisningsmateriale)
BilledKunst har en kort beskrivelse af aftalen.