Billeder og ophavsret

Aarhus Universitet har indgået en aftale med Copydan Billedkunst om brug af billedmateriale i forbindelse med undervisning. Billeder skal i denne sammenhæng forstås bredt som billedkunst, tegninger, fotografier, illustrationer, figurer og grafer. Læs rammeaftalen.

Brug af billeder i undervisningssammenhæng

Copydan-aftalen dækker både trykte isolerede billeder (dvs. billeder der ikke bruges sammen med en tekst) og digitale billeder, der ligger lovligt tilgængelige på internettet. Den giver dig mulighed for:

  • at kopiere eller printe billeder og anvende dem i handouts eller kompendier.
  • at indscanne eller downloade billeder og overføre dem til fx PowerPoint, smartboards, Blackboard eller lignende.

Du må ikke uploade billedmaterialet til åbne internetsider (som f.eks. Aarhus Universitets hjemmeside). Benyt i stedet Blackboard, når du vil dele materiale med dine studerende.

Undtagelser

Aftalen dækker ikke billeder fra betalingsdatabaser, eller AU Librarys e-tidsskrifter og e-bøger. Se i stedet Materiale fra internettet.

Billedmateriale, der er ledsaget af tekst, er ikke dækket af aftalen. Her er det aftalen med Copydan Tekst og Node, du skal forholde dig til. Se under Kopi, print og scanning.

Gamle værker

Hvis originalen er et meget gammelt værk, hvis ophavsmand er død for mere end 70 år siden, så er den ophavsretslige beskyttelse udløbet, og du kan som underviser frit bruge billedet.

Husk kreditering

Kunstnerens navn skal tydeligt angives i forbindelse med gengivelsen af billedet. Billedet må desuden ikke ændres i større udstrækning eller gengives på en måde, så det krænker kunstneren.

AU billedarkiver

Husk at du også kan benytte dig af Aarhus Universitets billedarkiv Cumulus og billeddatabasen Colourbox. Se mere på medarbejderportalen.  

Hvad er ophavsret?

Ophavsretten beskytter ophavsmanden til tekster, musik, billeder, hjemmesider, tv-udsendelser, databaser m.m. Langt de fleste værker er beskyttet af ophavsretten. Ophavsretten er udtryk for en balance mellem ophavsmænd og brugere. Man skal derfor være bevidst om sin egen ophavsret, og samtidig skal man også respektere andres rettigheder. Med den digitale udvikling er der kommet øget fokus på ophavsretten, og det gælder også for den brug af ophavsretligt beskyttet materiale, som foregår på universiteterne.

Læs lov om ophavsret.

Hvad er Copydan?

Copydan er en forening, der forvalter ophavsrettigheder for en række rettighedshavere. Rettighedsforvaltningen består i at opkræve og fordele vederlag for udnyttelse af ophavsrettigheder i henhold til aftalelicenser. Læs mere på www.copydan.dk

Rammeaftaler

Rammeaftale af 1. januar 2017 om kopiering af ophavsretsligt beskyttet materiale (Gældende)
Aftale med indscannings og lagringsmulighed, samt ret til at fremstille kompendier.

Aftale  af 16. maj 2012 mellem Aarhus Universitet og Copydan BilledKunst om brug af billeder på Aarhus Universitet
(Aftale om brug af lovlige isolerede trykte og digitale billeder i undervisningsmateriale)
BilledKunst har en kort beskrivelse af aftalen.