Sprogpædagogisk Informationscenter

Annegret Friedrichsen

Forskningsbibliotekar
M
H bygn. B, 261
P +4587151885

Andre ressourcer

Digitale anskuelsestavler

Kontakt

SPROGPÆDAGOGISK INFORMATIONSCENTER

Daglig leder, forskningsbibliotekar

Annegret Friedrichsen

AU Library, Campus Emdrup (DPB)
Postbox 840
2400 København NV
Telefon: 87151885
E-mail: anfri@au.dk