Søg litteratur til dit BA-projekt

2-timers kursus i informationssøgning for de studerende på Statskundskab 6. sem.

19.02.2018 | Mette Ahlers Marino

Dato tor 22 mar
Tid 14:15 16:00
Sted AU Library, Bartholins Allé, bygning 1340, lokale 360
Tilmelding er lukket

Formålet med kurset er, at du kommer godt i gang med at søge materiale til dit eget emne.

I starten af kurset vælger vi i fællesskab, hvilket emne der skal være omdrejningspunkt for kursets indhold. Du kan byde ind med dit emne, og vi har også nogle forslag.

Kursus indhold:

  • Søgeprocessen: Overblik over emne, søgeprofil, søgestrategi, databasevalg, søgemetoder, referencehåndtering
  • Demo af søgninger i danske kilder, hvis emnet fokuserer på danske forhold 
  • Demo af søgninger i udenlandske kilder, hvis emnet er internationalt og komparativt orienteret 
  • Workshop, hvor du kan få hjælp til at søge i baserne på dit eget emne/problemformulering

Undervisere:

Filip Kruse fra Det Kongelige Bibliotek - Aarhus samt Mette Ahlers Marino fra AU Library, Bartholins Allé.

Tilmelding:
Vælg den dato, du ønsker at deltage. Angiv hvilket seminar du deltager på og beskriv dit emneområde eller en kort problemformulering.

Kursus, AU Library, Bartholins Allé, Litteratur og informationssøgning, Studerende