The Complete Prose of T.S. Eliot: The Critical Edition

T.S. Eliots prosaproduktion nu i en samlet elektronisk udgave.

17.11.2014 | Lotte Thyrring Andersen

Nyhedsbillede

Der er tale om en videnskabelig udgivelse, som samler alle publicerede og ikke-publicerede prosatekster, og den giver adgang til materiale, som hidtil har været vanskeligt at benytte. Indtil videre foreligger to ud af de i alt otte bind.

Du kan læse mere om udgivelsen her:  The Complete Prose of T. S. Eliot: The Critical Edition

Databaser, Bibliotek, Arts, AU Library, Nobelparken, AU Library, Kasernen, Sprog og kommunikation